Föreningen Brinn för barnens logotyp

MANIFESTATIONER


Varje år håller Brinn för Barnen en manifestation om ett utvalt ämne som ligger i tiden. Tillsammans med en rad organisationer och våra medlemmar håller vi ljusmanifestationer runt om i landet samt samtidigt även online under en dygn. Kärnan i våra årliga manifestationer belyser missförhållanden i vårt land.

Grafiker: Anna Troedsson


2020 höll Brinn för Barnen en manifestation Brinn för Esmeralda, för den lilla flickan Esmeralda, även kallad Lilla Hjärtat, som gick bort 3 år gammal efter att socialtjänst svikit det förtroende de hade att säkerställa hennes liv och levnadsförhållanden. Manifestationen hölls även för alla utsatta barn i landet.

Ljus och bilder från Upprop socialtjänsten 2021

Grafiker: Anna Troedsson


2021 höll Brinn för Barnen manifestationen Upprop Socialtjänsten för att belysa de brister dagens socialtjänst har.

Grafiker: Anna Troedsson

I november 2021 höll Brinn för barnen manifestationUpprop Socialtjänsten 2.0för att belysa de brister som finns i dagens socialtjänst, samhällets skyddsnät och inom IVO. SkrivelsenUpprop Socialtjänsten 2.0 – för en bättre socialtjänstoch kompendietVuxna Maskrosbarn(baserat på Brinn för barnens serie Vuxna Maskrosbarn) överlämnades av Lilla Hjärtats familjehemsmamma Melinda Jacobs till socialminister Lena Hallengren och ljus tändes över hela landet av våra medlemmar samtidigt som arbetsteam Brinn för barnen tände ljus i Stockholm under enstillsam ljusmanifestation.

Med våra manifestationer skapar vi en gemenskap mellan medlemmar och organisationer i vårt mål att förändra och informera. Ljusen står som symbol för alla de barn som lever under svåra förhållanden, de barn vars liv som släckts på grund av de missförhållanden som finns i vårt land samt det hopp vi sätter till framtiden.

Grafiker: Sara Karlsson och Anna Troedsson


Manifestation lex Lilla hjärtat– 2021 är Brinn för Barnens svar till regeringens lagförslag ”lex Lilla hjärtat” som Brinn för barnen tycker är behöver stärkas. Det krävs tydligare och mer kraftfulla lagförslag för att nå en verklig förändring för de barn som vårdas av samhället. Vid manifestationen överlämnades Brinn för barnens skrivelse Rätten till en trygg barndom – från ord till handlingtill socialminister Lena Hallengren samtnamninsamlingen Lex Esmeralda.