INFORMATIONSBASEN


Välkommen till Brinn för barnens informationsbas. Sidan växer vid sidan av Brinn för barnens dagliga arbete och inrymmer de ämnen som på ett eller annat sätt hjälper den som söker information kring ämnena vi arbetar med.

Har du ämnen du vill att vi ska undersöka och lägga ut i vår informationsbas? Skicka in förslag till info@brinnforbarne.se
Med vänliga hälsningar
/Infoteamet