MISSBRUK OCH FÖRÄLDRASKAP


I Sverige dricker ungefär 90% utav den vuxna befolkningen alkohol, vilket är helt lagligt och socialt accepterat i vårt samhälle tyvärr medför det också en brist i att dra en gräns mellan bruk och missbruk. 

Det finns ingen konkret statistik i Sverige om hur många barn som lever i ett

missbrukande hushåll, men det finns en statistik ifrån folkhälsomyndigheten som uppger att ungefär 20% utav Sveriges barn lever med en vuxen som har en riskfylld alkoholkonsumtion.


● 0.1% utav Sveriges barn föds utav en moder med narkotikamissbruk
● 0.1-0.3% utav Sveriges barn föds med skador orsakade utav moderns alkoholmissbruk.


Under våren 2020 ökade antalet orosanmälningar som inkom till socialtjänsten i Stockholm med 18% ifrån privatpersoner, anmälningarna gällde oro för att barn far illa. Mellan januari och juni inkom 2790 st orosanmälningar och en röd tråd syntes hos socialtjänsten, anmälarna är grannar och oron gäller hemmafester i barnfamiljer.


I morgon vankas nyårsafton och för många vuxna innebär det champagne, finare öl, någon flaska rött men hur påverkad ska man få lov att vara i närheten av ett barn?I Sverige har vi en noll-tolerans när det gäller att framföra fordon, bil, moped, MC och cykel men varför får man ha huvudansvaret för ett barn oavsett promille?

Hur påverkad ska man få lov att vara när man har huvudansvaret för barn?

Text och bild av: Alexandra Toth – Brinn för Barnen