VÅR VERKSAMHET 21-22


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

Vår verksamhet 2021-2022

Några av våra mest uppmärksammade ärenden från förra året är:

 • Fallet Mio:
  Vi medverkade i DN artikel, om Mio 1 år där vi fick tillfälligt stopp på hans utvisning till Belarus, då vi skrev ett verkställighetshinder till Migrationsverket.

 • Fallet Tim:
  Vi medverkade i DN, Aftonbladet, Sydsvenskan, Expressen, TV4, P1 och P4 gällande Tim 3 år som fortsatt har ett beslut på utvisning till Nigeria.

  • Vi hjälpte familjen med namninsamling med över 177 000 namn, som vi sedan lämnade över till Morgan Johanssons statssekreterare Lars …..

  • Vi såg till att familjen fick en fantastisk advokat Rebecca Lagh, som hjälpt dem med verkställighetshindret.

  • Vi informerade familjen att se till att socialtjänsten i deras kommun skulle påbörja en vårdnadsöverflytt av Tim, som socialtjänsten och socialnämnden till en början hävdade inte gick men efter att många sakkunniga tryckt på att det visst var möjligt, så tog de tag i det.

  • Vi anordnade en demonstration för Tim utanför riksdagshuset
  med media på plats och politiker från vänsterpartiet.

 • Vi blev nominerade till ”Årets skyddsänglar” på grund av vårt engagemang för Tim 3 år, av Aftonbladet och deras ”Svenska hjältar”.

 • Manifestation för lex lilla Hjärtat lagförslagen utanför riksdagen. Vi överlämnade en gedigen skrivelse till socialminister Lena Hallengren gällande lagstiftning och socialtjänsten. Vi inkluderade även vårt remissvar gällande regeringens lex lilla Hjärtat lagförslag. Under dagen hade vi sakkunniga talare såsom advokater och socionomer, samt Melinda och Lasse familjehemsföräldrar till Esmeralda.

 • Manifestation utanför Hovrätten i Linköping gällande domen för Esmeralda död. Vi medverkade då i P4 när vi var på plats.
  • Vi rapporterade i våra flöden direkt från Hovrätten i flera dagar gällande domstolsprocessen för Esmeralda.

 • Manifestation ”Uppropsocialtjänsten” har vi haft två gånger under 2021. Nu senast i november lämnade vi över en gedigen skrivelse gällande socialtjänsten, inkluderade tre djupgående texter om ”Gängkriminalitet och socialtjänsten”, ”Barnkonventionen- Barns rättigheter att få sina rättigheter prövade”, HVB-hem och IVO. Vi hade även sammanställt ett kompendium med våra ”Vuxna Maskrosbarnsberättelser” den intervjuserie vi publicerat om verkliga smärtsamma uppväxter som våra intervjupersoner har delgett oss. Allt detta lämnades över till socialminister Lena Hallengren samt ordförande i socialutskottet Acko Ankarberg och Camilla Waltersson Grönwall från socialutskottet.

Vi har lanserat vår intervjuserie ”Vuxna maskrosbarn”, i korta videos och texter som finns på hemsidan.

 • Vi har startat vår advokatpool tillsammans med fantastiska advokater. Där vi varje vecka får in barnfall som vi antingen stöttar i via socionompoolen eller så går fallen vidare till advokaterna. Vi har hjälpt flera barn och familjer, familjehem via denna nya stödpool. Vi kommer sammanfatta en del fall, så anonymiserat som möjligt i början på året. Det var via denna kontaktmöjlighet som vi kom i kontakt med Tim och hans familj.

 • Vi har startat en fantastisk Brinn-shop med alla våra fina produkter.

 • Vi har deltagit i en intervju med Familjehemmet.se om vår förening

 • Vi har utökat styrelsen med flera fantastiska styrelsemedlemmar.

 • Vi har bildat arbetsgrupper där vi fått in nya aktiva team-medlemmar, socionompoolen, påverkansgruppen, informationsgruppen, advokatpoolen, familjehemsgruppen och 2022 kommer vi vidareutveckla dessa.

 • Skrivit en mängd artiklar och skrivelser, allt finns på hemsidan.

 • Skapat en gedigen och informativ hemsida.

 • Vi har totalt ökat våra följare på sociala medier med 10 000 följare.

 •  Gjort samarbeten med Ordateljén, Saga min saga, Lilla hjärtat vänförening och Doda-design.
  Sist men inte minst, så blev vi en förening i mars och vi har ändå hunnit med en hel del detta året. Men vi ska bli fler och har planer för 2022 för att fortsätta kämpa ännu mer för att stärka utsatta barns rättigheter. Via aktiviteter och samarbeten med andra barnrättsorganisationer. I slutet av mars kommer årets revision.