BRINN FÖR BARNEN

Vi står på barnens sida, ALLTID.

I nuläget har Brinn för Barnen över 45.500 följare på Instagram och Facebook

och det ökar stadigt.


Vi är en ideell förening, utan politisk koppling. Vi vill växa och bli ännu större ju fler vi är desto intressantare blir vi för pressen och därigenom politikerna.


Vårt antal är vår styrka och tillsammans kan göra skillnad!

30 973

medlemmar på facebook

14,5K

följare på instagram

2021

gick Brinn för barnen från att endast vara en facebook grupp till en registrerad förening

Allting började med en facebook-grupp

Gruppen startades av AnnaNova Gylling Linder till minne av Esmeralda även kallad Lilla hjärtat.


Då hette gruppenBrinn för Esmeralda. Brinn för barnen hette från början Brinn för Esmeralda och startades av AnnaNova Gylling till minne av treåriga Esmeralda, även kallad Lilla hjärtat. Esmeralda hade sedan födseln bott i ett familjehem, men strax före sin treårsdag flyttades hon tillbaka till sina biologiska föräldrar. Trots flera orosanmälningar kring Esmeraldas mående inledde socialtjänsten ingen utredning. Åtta månader efter flytten till de biologiska föräldrarna hittades Esmeralda död i hemmet. Hon var då kraftigt undernärd, hade flertalet fysiska skador samt droger i kroppen. Det stod snart klart för oss att vi ville fortsätta vårt arbete för att uppmärksamma barn som far illa och bristerna i vårt samhälle och i augusti 2020 ändrades gruppens namn till Brinn för Barnen för att gälla alla barn.


Det är slutet av sommaren 2020 och AnnaNova Gylling Lindervar,

som många andra i Sverige vid den här tiden, helt förkrossad över

lilla Esmeraldas fruktansvärd öde. AnnaNova kände att hon måste

göra något för att hedra den lilla flickan som mist sitt liv. Hon

bestämmer sig för att anordna en ljus minnesstund för Esmeralda

och startar gruppenBrinn för Esmeraldapå Facebook. Tanken är

att på ett bestämt datum tända tusentals rosa ljus i fönster, på

uppfarter, gator och torg. AnnaNovas förhoppning är att Sverige

ska enas i en vacker ljusceremoni för Esmeralda.


Facebookgruppen Brinn för Esmeralda växer snabbt. AnnaNova

och hennes administratörer får jobba hårt för att hålla gruppen fri

från den ilska och frustration som många i Sverige känner över det

fruktansvärda som hänt. De vill ha en grupp utan politiska

diskussioner eller frågeställningar om skuld.FÖRENINGEN BRINN FÖR BARNEN


●Vi vill bli en kraft för alla barn att räkna med inom alla områden som rör barns rättigheter, socialtjänsten och rättsväsendet såsom domstolar och polis.


● Vi vill bidra med att skapa opinion och uppmärksamma brister kring barns rättigheter och i vårt samhälle.


● Vi vill koncentrera vårt engagemang till att framför allt innefatta de barn som på ett eller annat sätt lever i utsatthet genom våld, missbruk, psykisk ohälsa eller övergrepp.


● Vi vill påverka politiker genom att skapa en dialog med dem och uppmärksamma dem på de brister som finns.


● Vi vill sprida information om utsatta barns verklighet i vårt samhälle, genom verkliga berättelser från barn och familjer samt via våra egna artiklar med olika intressenter likt socialsekreterare, advokater, poliser, familjehem och vårdnadshavare med flera.


● Vi kommer i framtiden att hålla fler manifestationer och event.


● Vår första manifestation tillägnades Esmeralda, Lilla Hjärtat, som tände elden i så många andra människors hjärtan.

DIN GÅVA GÖR SKILLNAD!

Brinn för barnen är en helt ideell förening som arbetar för alla barns rätt till en trygg barndom.


Vi är därför beroende av de stöd och gåvor som kommer in till föreningen för att vårt arbete ska kunna fortsätta.


Stöd föreningens arbete via SWISH 123 380 92 58

MANIFESTATION 4/10 2020 - Brinn för Esmeralda


Den 4 oktober 2020 tänds tusentals på orter över hela Sverige både lokalt och digitalt. Tusentalspersoner postar ljus med gruppen Brinns taggar i sociala medier. Det blir en fin manifestation och runt om i landet hålls det tal, sjungs vackra sånger, man släpper ballonger, tänder ljus och lämnar blommor och nallar för att hedra Esmeralda och alla andra barn som farit illa. Efter manifestationen fortsätter arbetet med att driva de här viktiga frågorna.


AnnaNova Gylling Linder tar ett beslut att lämna över ansvaret för Brinn för barnen till Johanna Stålhandske. Gruppen byter namn för att innefatta alla utsatta barn och blir Brinn för Barnen.


Under året 2020 växer gruppens medlemmar lavinartat. Även den kärna av aktiva medlemmar som styr upp arbetet för barnens bästa blir fler och tillsammans blir det Johanna Stålhandske, Sara Karlsson, Alexandra Toth, Jessica Ivarsson, Linda Persson, Sara Palmkvist och Anna Troedsson som för Brinn för Barnens arbete framåt.Läs mer om och se bilder från manifestationen här

GRUPPEN BRINN FÖR BARNEN


Gruppen Brinn för Barnens paroll har sedan gruppens början – sommaren 2020 varit – att gå från ord till handling, något som nu även kommit till Brinns

faktiska utforming:


vi har gått från aktiv barnrättsgrupp till aktiv barnrättsgruppsförening! Under årsskiftet har kärngruppen i Brinn för Barnen tagit fram förslag till stadgar för en kommande ideell förningsbildning, och dessa har slipats till, möte utlysts och under kvällen den 22 mars 2021 godkändes

Brinn för Barnens stadgar av samtliga närvarande medlemmar.


Mötesordförande Johanna Stålhandske förklarade Brinn för Barnen är nu en ideell barnrättsförening! Samtliga styrelseposter blev fyllda och tre supplianter med inträdesordning utsågs och även en revisor. Det var ett stort och fantastiskt ögonblick för oss alla. Nu fortsätter föreningen Brinn för Barnens verksamhet att utvecklas till en kraft att räkna med.


Här kan du läsa föreningens stadgar

Vi som arbetar ideellt inom föreningen

Brinn för barnen är indelade i arbetsgrupper där även en eller flera styrelsemedlemmar ingår. 

Önskar du komma i kontakt med någon av nedanstående? Läs mer här!

JESSICA

ORDFÖRANDE

Område

Skribent, Barnfall Påverkansgruppen, offentlig talare, Huvudskribent Vuxna maskrosbarn.

ALEXANDRA

VICE ORDFÖRANDE

Område

Skribent, Ekonomi, sociala medier ansvarig, huvudksribent Barnen Sverige svek

ANNA

STYRELSEMEDLEM

Område

Skribent, Barnfallsgruppen, familjehemsgruppen, socionompoolen.

LINDA

STYRELSEMEDLEM

Område

Socionompoolen

LEYLA

STYRELSEMEDLEM

Område

Påverkansgruppen 

JESSICA B

LOUISE

MIKAELA

MARIA

TINA

THERES

TEAM MEDLEM

Område

Skribent, Barnfallsgruppen, Påverkansgruppen, Familjehemsgruppen.

TEAM MEDLEM

Område

Skribent, Påverkansgruppen.

TEAM MEDLEM

Område

Skribent, Påverkansgruppen.

TEAM MEDLEM

Område

Skribent, Påverkansgruppen.

TEAM MEDLEM

Område

Skribent, Påverkansgruppen.

TEAM MEDLEM

Område

Skribent, Påverkansgruppen.