KONTAKTLISTA

BRINN FÖR BARNEN

Vill du komma i kontakt med Brinn för barnen har du hittat rätt sida.


Här hittar du alla våra e-poster och kontaktinformation.


Vi ser fram emot att höra av dig!

Vill du komma i kontakt med föreningen? 

Har du frågor om eller behöver hjälp i ett ärende som rör vår advokat- eller socionompool?

advokatkontakt@brinnforbarnen.se

Är du intresserad av att ideellt arbeta i föreningen?

ideelltarbete@brinnforbarnen.se

Gäller ditt ärende gåvor eller ekonomi?

ekomomi@brinnforbarnen.se

Är du osäker på vem du ska kontakta?

info@brinnforbarnen.se

DIN GÅVA GÖR SKILLNAD!

Brinn för barnen är en helt ideell förening som arbetar för alla barns rätt till en trygg barndom.


Vi är därför beroende av de stöd och gåvor som kommer in till föreningen för att vårt arbete ska kunna fortsätta.


Stöd föreningens arbete via SWISH 123 380 92 58