På manifestionsdagen den 4/10 2020

tänds tusentals på orter över hela

Sverige både lokalt och digitalt.

Tusentalspersoner postar ljus med

gruppen Brinns taggar i sociala medier.

Det blir en fin manifestation och runt om

i landet hålls det tal, sjungs vackra

sånger, man släpper ballonger, tänder

ljus och lämnar blommor och nallar för

att hedra Esmeralda och alla andra barn som farit illa. Efter manifestationen fortsätter arbetet med att driva de här viktiga frågorna.

AnnaNova Gylling Linder tar ett beslut att lämna över ansvaret för Brinn för barnen till Johanna Stålhandske. Gruppen byter

namn för att innefatta alla utsatta barn och blir Brinn för Barnen.


Under året 2020 växer gruppens medlemmar lavinartat. Även den kärna av aktiva medlemmar som styr upp arbetet för barnens bästa blir fler och tillsammans blir det Johanna Stålhandske, Sara Karlsson, Alexandra Toth, Jessica Ivarsson, Linda Persson, Sara Palmkvist och Anna Troedsson som för Brinn för Barnens arbete framåt.  


Gruppen Brinn för Barnens paroll har

sedan gruppens början – sommaren

2020 varit – att gå från ord till handling,

något nu även kommit till Brinns

faktiska utforming: vi har gått från aktiv

barnrättsgrupp till aktiv

barnrättsgruppsförening! Under

årsskiftet har kärngruppen i Brinn för

Barnen tagit fram förslag till stadgar

för en kommande ideell förningsbildning, och dessa har slipats till, möte utlysts och under kvällen den 22 mars 2021 godkändes

Brinn för Barnens stadgar av samtliga närvarande medlemmar.


Mötesordförande Johanna Stålhandske förklarade Brinn för Barnen är nu en ideell barnrättsförening! Samtliga styrelseposter blev fyllda och tre supplianter med inträdesordning utsågs och även en revisor. Det var ett stort och fantastiskt ögonblick för oss alla. Nu fortsätter föreningen Brinn för Barnens verksamhet att utvecklas till en kraft att räkna med. 

2021


Under 2021 växte Brinn för barnens medlemsantal med cirka 10 000 medlemmar och styrelsen med tre. Johanna Bergström, Anna-Lena Fasth och Lasse Lundberg gick in Brinn för barnens styrelse under hösten.


Läs mer

Brinn för barnen

har flera ansvarsområden och grupper såsom 

advokatpoolen som består av tre fantastiska

advokater Ulrika Wangle, Denise Lagercrantz

och Anna Ekvall och socionompoolen som

består av Linda Persson och Anna Wemfors.

Tillsammans med barnfallsgruppen arbetar

dessa tre grupper med barnfall som kommer

in till Brinn för barnen såsom exempelvis Sofie, 13 årMio, 1 år och Tim, 3 år. Brinn har även följande arbetsgrupper:


● Påverkansgruppen
● Informationsgruppen
● Planeringsgruppen
● Brinns försäljningsgrupp
Brinn för barnen har även fyra grupper för social media och webben:

● Instagramgruppen

● Facebookgruppen
● Youtubekanalen
● Hemsidan