ADVOKATPOOLEN


I Brinn för barnens advokatpool ingår sex fantastiska advokater som i sitt dagliga arbete kämpar för barns rättigheter. De är Ulrika Wangle, Denise Lagercrantz, Anna Ekvall, Rebecca Lagh, AnnaKarin Jannisa och Annica Boudin. De kommer att möjliggöra att vi tillsammans kan stötta och hjälpa ännu fler barn i utsatthet.


Till er med behov av hjälp, ni kan vända er till vår advokatpool när det gäller frågor kring barns rättigheter utifrån vår lagstiftning. Här erbjuds också stöd och hjälp gällande dialog eller skrivelser till myndigheter. Här kan man rådfråga om ett fall går att driva rent juridiskt.

Beroende på ämne och omfattning i de fall ni söker till oss, matchar vi ihop er med någon av våra advokater i advokatpoolen för vidare konsultation. När ni skickar er fråga kommer ni först att ha kontakt med någon av styrelsemedlemmarna i Brinn för barnen. Allt detta arbete och samarbete driver vi helt ideellt. 

Ulrika Wangle

E-mail: ulrika@advokatwangle.se


Telefon: 072 - 242 03 35

Ulrika Wangle, advokat. Hennes rättsområden är brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, familjerätt, socialrättsmål såsom LVU, LVM, LPT, LRV, Ulrika är också offentlig försvarare.


Ulrika Wangle har arbetat vid Åklagarmyndigheten, Polisen och vid Rikspolisstyrelsen och har omfattande erfarenhet av arbete med brott i nära relation och familjevåld.

Denise Lagercrantz

E-mail: denise@advokatzz.se


Telefon: 073 - 966 22 30

Denise Lagercrantz,delägare i Zettergren & Lagercrantz Advokatfirma.

Hennes rättsområden är som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål, även ekobrottmål, med stor erfarenhet av sexualbrottmål.


Denise åtar sig även uppdrag som särskild företrädare för barn, ombud i vårdnads-, boende- och umgängestvister samt offentligt biträde i ärenden gällande tvångsvård – LVU, LRV, LVM och LPT.

Anna Ekvall

E-mail: hej@advokatekvall.se


Telefon: 08- 522 258 67

Anna Ekvall,Barnadvokaten, Advokat & ägare av Advokat Ekvall AB, är ledamot i Advokatsamfundets Fullmäktige och barnrättsorganisationen Majblommans Representantskap.


Anna Ekvalls rättsområden är bland andra som ombud i familjerätten, förvaltningsrätten, migrationsdomstolar och socialtjänsten. Hon erbjuder det mesta inom barnjuridik. En av Annas hjärtefrågor är barns rätt till eget ombud i vårdnadstvister.

Kontakta Brinn för barnens advokatpool

Rebecca  Lagh

E-mail: info@advokatlagh.se


Telefon: 08-400 267 70

Rebecca Lagh, advokat. Hon är särskilt inriktad på brott mot barn, sexualbrott och våld i nära relation.


Rebecca företräder brottsoffer i domstol som  målsägandebiträde, särskild företräfare för barn och som ställföreträdare för barn i LVU mål.


Hon är också ombud i svåra vårdnad, boende och umgängestvister.

AnnaKarin Jannisa

E-mail: info@advokatjannisa.se


Telefon: 070 - 745 00 84

Annakarin Jannisa, advokat. AnnaKarins huvudsaklig inriktning och erfarenhet av brottmål och uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.


Vidare har hon särskild kompetens inom migrationsrätt och har biträtt många klienter som erhållit uppehållstillstånd.

Annica Boudin

E-mail: annica@jarfallaadvokatbyra.se


Telefon: 08 - 586 312 12

Annica är advokat inom familjerätt och brottmål, där hon företräder den som har utsatts för brott.


Annica är specialiserad inom barnrätt, dvs. företräder barn som särskild företrädare och ställföreträdare. Hon agerar som ombud i tvister avseende vårdnad m.m. om barn samt LVU.


Driver sedan 2014 Järfälla Advokatbyrå AB


 
 
 
 

Du kan även skicka ditt ärende via e-post till advokatkontakt@brinnforbarnen.se