ADVOKATPOOLEN


I Brinn för barnens advokatpool ingår nio fantastiska advokater som i sitt dagliga arbete kämpar för barns rättigheter.

De kommer att möjliggöra att vi tillsammans kan stötta och hjälpa ännu fler barn i utsatthet.


Till er med behov av hjälp, ni kan vända er till vår advokatpool när det gäller frågor kring barns rättigheter utifrån vår lagstiftning. Här erbjuds också stöd och hjälp gällande dialog eller skrivelser till myndigheter. Här kan man rådfråga om ett fall går att driva rent juridiskt.


Beroende på ämne och omfattning i de fall ni söker till oss, matchar vi ihop er med någon av våra advokater i advokatpoolen för vidare konsultation. När ni skickar er fråga kommer ni först att ha kontakt med någon av styrelsemedlemmarna i Brinn för barnen. Allt detta arbete och samarbete driver vi helt ideellt.


Möt vårt team av fantastiska advokater

Rebecca Lagh

Advokatbyrå Rebecca Lagh AB

Denise Lagercrantz

Advokatfirman Zettergren och Lagercrantz

Ulrika Wangle

Advokatbyrå Ulrika Wangle

AnnaKarin Jannisa

Jannisa Advokatbyrå AB

Jessica Engman Lodén

KRIM Advokater

Maria Birkhammar

Birkhammar Advokatbyrå

Anna Ekvall

Barnadvokaten

Silvia Ingolfsdottir Åkermark

Brottsbyrån

Annica Boudin

Järfälla Advokatbyrå AB

Jennica Paulette

Atlas Advokater

Tillsammans gör vi skillnad!

OM ADVOKATERNA

Rebecca Lagh 


Advokat. Hon är särskilt inriktad på brott mot barn, sexualbrott och våld i nära relation.


Rebecca företräder brottsoffer i domstol som målsägandebiträde, särskild företräfare för barn och som ställföreträdare för barn i LVU mål.


Hon är också ombud i svåra vårdnad, boende och umgängestvister.


E-mail: info@advokatlagh.se

Telefon: 08-400 267 70

Denise Lagercrantz


Hennes rättsområden är som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål, även ekobrottmål, med stor erfarenhet av sexualbrottmål.


Denise åtar sig även uppdrag som särskild företrädare för barn, ombud i vårdnads-, boende- och umgängestvister samt offentligt biträde i ärenden gällande tvångsvård – LVU, LRV, LVM och LPT.


E-mail: denise@advokatzz.se

Telefon: 073 - 966 22 30

Jessica Engman Lodén


Advokat. Arbetarhuvudsakligen med brottmål som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentlig försvarare och juridiskt biträde för barn som misstänks för brott. Hon åtar sig även uppdrag som ombud i vårdnadstvister och biträder barn i ärenden gällande tvångsvård.


Jessica har särskild inriktning mot våld i nära relation och sexualbrott mot barn och unga brottsoffer. Hon har flerårig erfarenhet av arbete på kvinnojour och har haft förtroendeuppdrag på riksnivå.


E-mail: info@krimadvokater.se

Telefon: 08-545 530 30

Annica Boudin


Annica är advokat inom familjerätt och brottmål, där hon företräder den som har utsatts för brott.


Annica är specialiserad inom barnrätt, dvs. företräder barn som särskild företrädare och ställföreträdare. Hon agerar som ombud i tvister avseende vårdnad m.m. om barn samt LVU.


Driver sedan 2014 Järfälla Advokatbyrå AB


E-mail: annica@jarfallaadvokatbyra.se

Telefon: 08 - 586 312 12

Maria Birkhammar


Hennes rättsområden är brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, familjerätt, socialrättsmål såsom LVU, LVM, LPT, LRV.


Maria arbetar också som offentlig försvarare.


E-mail: Maria@birkhammar.se

Telefon: 010-30 30 450

Ulrika Wangle


Advokat. Hennes rättsområden är brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, familjerätt, socialrättsmål såsom LVU, LVM, LPT, LRV, Ulrika är också offentlig försvarare.


Ulrika Wangle har arbetat vid Åklagarmyndigheten, Polisen och vid Rikspolisstyrelsen och har omfattande erfarenhet av arbete med brott i nära relation och familjevåld.


E-mail: ulrika@advokatwangle.se

Telefon: 072 - 242 03 35

AnnaKarin Jannisa


Advokat, AnnaKarins huvudsaklig inriktning och erfarenhet av brottmål och uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.


Vidare har hon särskild kompetens inom migrationsrätt och har biträtt många klienter som erhållit uppehållstillstånd.


E-mail: info@advokatjannisa.se

Telefon: 070 - 745 00 84

Silvia Ingolfsdottir Åkermark


Silvia Ingolfsdottir Åkermark är advokat och har mångårig processvana efter sina år som specialiståklagare. Hon är därför väl insatt i hur polis och åklagare arbetar vilket är en stor fördel för dig som klient. Silvia anlitas ofta som föreläsare samt som juridisk expert i TV och radio.


Hon är främst inriktad på sexualbrott, koppleri/människohandel, våld i nära relation, övergrepp mot barn och andra grova brott. Silvia är ledamot av Sveriges advokatsamfunds huvudstyrelse.


E-mail: silvia@brattsbyran.se

Telefon: 070-731 15 25

Anna Ekvall


Anna Ekvall,Barnadvokaten, Advokat & ägare av Advokat Ekvall AB, är ledamot i Advokatsamfundets Fullmäktige och barnrättsorganisationen Majblommans Representantskap.


Anna Ekvalls rättsområden är bland andra som ombud i familjerätten, förvaltningsrätten, migrationsdomstolar och socialtjänsten. Hon erbjuder det mesta inom barnjuridik. En av Annas hjärtefrågor är barns rätt till eget ombud i vårdnadstvister.


E-mail: hej@advokatekvall.se

Telefon: 08- 522 258 67

Jennica Paulette


Advokat. Hon arbetar med brottmål, LVU och familjerätt.

Jennica är specialiserad inom barnrätt och företräder barn i egenskap av särskild företrädare och ställföreträdare. Hon företräder även föräldrar som utsatts för brott.

Hon agerar vidare ombud i tvister rörande vårdnad , barns boende och umgänge.


Sedan 2017 driver hon Atlas Advokater.


E-mail: jennica@atlasadvokater.com

Telefon: 072-022 39 02

DIN GÅVA GÖR SKILLNAD!

Brinn för barnen är en helt ideell förening som arbetar för alla barns rätt till en trygg barndom.


Vi är därför beroende av de stöd och gåvor som kommer in till föreningen för att vårt arbete ska kunna fortsätta.


Stöd föreningens arbete via SWISH 123 380 92 58

KONTAKTA ADVOKATPOOLEN

ALLA  är välkomna att kontakta advokatpoolen, stora som små. Här kommer du i kontakt med erfarna Advokater, socionomer och Brinn för barnens egna barnfallsgrupp.