DET FINNS HJÄLP ATT FÅ!


lla barn har rätt till att växa upp under trygga och goda förhållanden och det är barnets familj eller vårdnadshavare som ansvarar för detta. Det är inte alla barn som bor med båda sina föräldrar.

Stöd och hjälp till barn

Alla barn har rätt till att växa upp under trygga och goda förhållanden och det är barnets familj eller vårdnadshavare som ansvarar för detta. Det är inte alla barn som bor med båda sina föräldrar. Ibland bor man som barn med en förälder och ibland med ingen förälder utan med en släktning. Några barns föräldrar har skiljt sig och då kan man bo lite hos mamma och lite hos pappa. Några barn kan ha en ”extraförälder” och ibland bor ett barn inte hos någon av sina familjemedlemmar alls. Oavsett hur din levnadssituation ser ut är det din vårdnadshavare som har ansvar för ett barn, dig. Det är dina vårdnadshavare som ansvar för att du mår bra, har mat att äta, någonstans att bo, att du får en god uppfostran och månar om din utveckling.


Varje vårdnadshavare har skyldighet att skydda dig som barn mot våld, kränkningar och övergrepp. Ingen får lov att göra ett barn illa, hota det eller säga elaka saker som skrämmer och förnedrar. Dina vårdnadshavare ska skydda dig från alkohol och droger. Du har rätt att få säga vad du tycker, tänker och känner. Du har rätt att få gå i skola, leka, träffa dina vänner och andra människor som är viktiga för dig. Som barn har du rätt att leva och utvecklas och vuxna i din närhet har skydighet att alltid tänka på vad som är bäst för dig. Om du blir sjuk har du rätt till vård och träning så att du blir frisk.


Tyvärr är det inte alla vårdnadshavare som klarar av att göra allt som behövs för att ett barn ska må bra och då är det viktigt att du som barn söker hjälp hos någon vuxen som du litar på. Det finns också många ställen du som barn kan vända dig till om du behöver hjälp, någon att prata med eller stöd i något som du upplever som jobbigt. Här hittad du länkar till det stöd du behöver och även material att läsa om dina rättigheter.

 BRIS – för barn och unga – dina rättigheter
 BRIS – för barn och unga – ringa, maila, chatta 
 Maskrosbarn – aktiviteter + stöd
 1177 – våga berätta
 Barnombudsmannen – mina rättigheter 
 Barnombudsmannen – familj
 UMO – om elevhälsan 
 Rädda Barnen – råd och hjälp till barn och unga
 Somaya

Var rädd om dig själv och varandra!