DET FINNS HJÄLP ATT FÅ!


Föräldraskap är det finaste som finns, men det kan också kännas svårt och tungt. Som förälder är man det viktigaste i ett barns liv och det är du som ger ditt barn förutsättningarna att vara tryggt, utvecklas och ha det bra.

Stöd och hjälp till vuxna

De flesta av oss kan känna igen känslan av att ibland känna sig otillräcklig eller rådvillig när det gäller uppgiften att vara förälder. 

Som människor har vi behov av stöd och hjälp. Vi behöver personer omkring oss som kan ge stöd och råd. Ibland kanske vi inte har någon runt oss som kan ge det stödet vi behöver och då är det bra att kunna kontakta de som har mycket erfarenhet och kunskap om just det vi kämpar med. Om man själv mår dåligt, om man har ett barn med extra behov eller man stöter på situationer i sitt föräldraskap där man känner sig vilsen är det bra att söka ny kunskap och nya strategier.


Många kommuner erbjuder föräldrarskapsstöd, exempelvis i form av kurser och gruppträffar. Kontaktuppgifter finner du på din kommuns webbplats. Du kan som förälder även finna hjälp och stöd hos din baranvårdscentral eller socialtjänst. Socialtjänsten har som uppgift att hjälpa vårdnadshavare med stöd i sitt föräldrarskap eller stöd till dess barn. Om du söker dig till socialtjänsten kommer ni tillsammans att komma överens om vilken form av stöd som behövs i din situation.


Här finns några länkar som kan vara till hjälp:
 Socialstyrelsen – stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd
 beo – barn- och elevombudet – elever utsatta för mobbing eller kränkning i skolan 
 MFoF – statlig myndighet i arbete för barns trygga relation till sina föräldrar
 MIND – För psykisk hälsa – Föräldralinjen
 Rädda Barnen – information till föräldrar
 BRIS – för vuxna 
 BRIS – för idrottsledare
 1177 – Familjerådgivning
 1177 – Skilsmässa eller separation
 1177 – Hitta vård VC – BVC – BUP
 Barnombudsmannen – Lyssna på oss!
 SBU – stöd för barn och vuxna i familjehem
 Nationellt vård- och insatsprogram – boendestöd, föräldraskapsstöd
 Nationellt vård- och insatsprogram – missbruk och beroende
 Nationellt vård- och insatsprogram – ADHD
 Nationellt vård- och insatsprogram – depression och ångestsyndrom
 Nationellt vård- och insatsprogram – självskadebeteende
 Kunskapsguiden – stöd till barn, ungdomar och deras familjer
 NAD – föräldrar till vuxna barn med narkotikaproblem behöver särskilt stöd

Var rädd om dig själv och varandra!