Aktion – Lilla hjärtats fall i hovrätten

Fallet som i media har kallat för Lilla hjärtat-fallet har berört många, inte minst oss i Brinn för Barnen som arbetar utifrån perspektiven barnens bästa och barns rättssäkerhet i enlighet med Barnkonventionen. Fallet Lilla hjärtat har efter prövning och dom i tingsrätten aktualiserat flertalet frågeställningar, bland annat varför den biologiska mamman inte dömdes för mord eller misshandel. Till grund för dessa frågeställningar ser vi i Brinn för Barnen brister i det system som ska säkerställa barnens rätt till en trygg uppväxt. Hade de institutioner som arbetar med utsatta barn tagit sitt ansvar, haft bättre förutsättningar att utföra sitt arbete samt ingripit vid alla de tillfällen Lilla hjärtat farit illa, hade en rättsprocess om hennes död aldrig ens kommit till dager. Vuxenansvaret har i de flesta instanser i detta fall brustit och har fått fortsätta även efter Lilla hjärtats död. 

Då Hovrätten i Linköping inledde den rättsliga processen för två veckor sedan, den 24 maj 2021, närvarade Brinn för Barnen i och utanför rätten, en del i det vi i Brinn kallar för Aktion Lilla hjärtats fall – i hovrätten. Under de två gångna veckorna då rättsprocessen varit i full gång har Brinn för Barnens Alexandra Toth fört protokoll över samtliga dagars rättsprocess som publicerats över Brinns sociala medier och även här på hemsidan, länkar nedan. Alexandra har även startat namninsamlingen LEXESMERALDA som inbringar över 200 000+ underskrifter, en del i aktionen och som lämnats över till socialministern Lena Hallengren under manifestation Lex Lilla hjärtat.

Brinn för Barnens journalist Sara Palmkvist har skrivit Berättelsen om Esmeraldas, Lilla hjärtats livshistoria, som sedan Brinns Alexandra Toth skapat en video av. Brinn för Barnen har även skrivit och publicerat en text om Esmeralda, hennes biologiska föräldrars livshistoria innan Esmeralda kom till världen, upptakten till vad som kom att bli Esmeraldas livsöde, baserad på den dokumentation som finns från socialtjänst- och nämnd, BVC, FUP, dom från tingsrätten samt IVOs rapport i texten Esmeralda – flickan som samhället svek.

Sedan domen slogs fast mot Lilla hjärtats biologiska mamma i tingsrätten har regeringen lagt fram ett lagförslag – Lex Lilla hjärtat. Både media och organisationer som arbetar med barn, och barns bästa, har reagerat på den låga graden av ansvar det nya lagförslaget tar angående fokus på barns rättigheter. För att lex Lilla hjärtat ska få den kraft en lag behöver för att värna om samhällets mest utsatta barn behöver förslaget stärkas på flera punkter, läs Brinn för Barnens remissvar till lex Lilla hjärtat här.

Slutligen har Brinn för Barnens ordförande Jessica Ivarsson tillsammans med Ylva Fahlander skrivit Rätten till en trygg barndom – från ord till handling, en text direkt överlämnad till bland andra Lena Hallengren och Camilla Waltersson Grönvall under manifestation Lex Lilla hjärtat.


Länkar i media på ämnet:
► Expressen – ”Lilla hjärtats” mamma kan dömas för mord i rättegången
► Göta Hovrätt – Huvudförhandlingen i brottmålet om Lilla hjärtat börjar den 24 maj
► DN – Hovrättsförhandlingarna i fallet Lilla hjärtat avslutade
► Aftonbladet – Rättsstriden om ”Lilla hjärtat” går vidare
► Nyheter24 – Fallet ”Lilla hjärtat”: Nu inleds rättegången i hovrätten
► Socionomen – Lilla Hjärtat: Nu inleds rättegången i hovrätten
► SvD – ”Lilla hjärtat” drogades upprepade gånger”
► Omni – Domen mot ”Lilla hjärtats” mamma prövas i hovrätten
► TV4 Nyheter – Fallet ”Lilla hjärtat” tas upp i hovrätten
► Juridiska institutionen – Pernilla Leviner om fallet Esmeralda
► svt NYHETER – Esmeraldafallet: Erfaren åklagare tar över mordåtalet i hovrätten
► svt NYHETER – Fallet Esmeralda i hovrätten i slutet av maj
► sveriges radio P4 – Fallet Lilla hjärtat: Säkerheten skärps inför ny rättegång
► TV4 Nyheter – Striden om ”Lilla hjärtat” fortsätter
► HD – Kräver hårdare straff i Lilla hjärtat-fallet
► HD – Ingen lyckades rädda ”Lilla hjärtat”
► Vi bryr oss!