Sofie, 13 år

Det här är historien om en flicka som i media kallas för Sofie, en flicka som mot sin vilja tvångsplacerats på ett HVB-hem. På riktigt heter flickan något annat.


Sofie är barn till ett föräldrapar där båda parter har funktionsnedsättningar. Redan innan Sofie föds, har flera instanser bedömt att Sofies mamma har funktionsnedsättningar som hindrar henne från att kunna ta hand om ett barn. Det kommer att heta i socialtjänstens rapporter att föräldraparet, mao båda föräldrarna, har funktionsnedsättningar som hindrar dem från att klara av föräldraskap. Det kommer senare att visa sig att pappans Aspergerssyndrom aldrig blev utredd för att kunna avgöra huruvida han var kapabel att ta hand om ett barn eller ej.


Andra med Asperger har ju hand om sina barn, varför får inte jag det?

säger pappan i en intervju med Svt Nyheter.


Socialtjänstens bedömning om de båda biologiska föräldrarna gjorde att Sofie inte fick bo hos dem utan flyttades redan från BB till ett familjehem. Familjehemsföräldrarna Minna och Jocke hade många års erfarenhet av fosterhem bakom sig och tog väl emot det lilla barnet. De biologiska föräldrarna ville behålla sin lilla dotter men fick inte rätt mot socialtjänsten.


Placeringen i familjehemmet kallades en uppväxtplacering då man inte ansåg att föräldrarna någonsin skulle få tillbaka föräldraförmågan. Vid en familjehemsplacering behåller de biologiska föräldrarna rollen som vårdnadshavare. Familjehemmet saknar därmed juridisk möjlighet att besluta något kring barnet. Enligt lag ska socialtjänsten tre år efter att de har placerat ett barn i en uppväxtplacering utreda om familjehemmet ska ta över vårdnadshavandet eller ej, men i Sofies fall skedde detta aldrig, trots att socialtjänsten hela tiden menat att de de biologiska föräldrarna aldrig kommer att bli lämpliga föräldrar.


När Sofie är 12 år gammal dyker så plötsligt socialtjänsten upp på hennes skolgård en dag i februari 2020, helt utan förvarning. De låter inte Sofie säga hejdå till sitt familjehem, till personerna som varit mamma och pappa till henne i 12 år. Sofie körs till ett nytt familjehem. Sofie blir oerhört traumatiserad av flytten. Hon bara gråter, vägrar äta och pratar bara om att få flytta hem igen. Hon blir utagerande, arg och förtvivlad. Socialtjänsten beslutar då att skära av hennes kontakt med de hon älskar. Det hjälper inte och man tar beslut att placera henne på ett hvb-hem, långt ifrån familjen hon bott i hela sitt liv. Varför? Jo, socialtjänsten har börjat oroa sig över att en kille i familjens närhet misstänks för övergrepp mot en annan tjej. Utan att lyssna på familjehemmets eller Sofies önskan om att Sofie ska få bo kvar, flyttar socialtjänsten Sofie för att skydda henne, detta trots att Sofie intygar att hon aldrig utsatts för några sexuella övergrepp. Detta sker parallellt med en polisutredning om huruvida denna kille utsatt någon för sexuella övergrepp, men utredningen läggs ganska snart ner utan några bevis för att några sexualbrott har förekommit. Sofie och familjehemmet vill återförenas men socialtjänsten skriver till familjehemmet att de känner att förtroendet är brutet:


“Det är en allvarlig brist att familjehemmet inte tror att någonting har hänt”.


När killen i fråga senare blir flyttad från orten fortsätter socialtjänsten att neka Sofie och hennes familjehem rätten att återförenas men utelämnar ur sin utredning det faktum att killen blivit flyttad. Idag sitter Sofie på ett HVB-hem mot sin vilja, långt från sitt familjehem, vänner och skola. Man nekar henne rätten till ombudsman och advokat. Månad efter månad går och det blir allt längre sedan Sofie fått se eller prata med de hon kallar för mamma och pappa. Man har under långa perioder på HVB-hemmet enligt socialtjänstens krav omhändertagit alla Sofies medel att kunna få kontakt med omvärlden och får endast ringa utvalda personer som socialtjänsten har godkänt. Socialtjänsten motiverade beslutet med att Sofie ska ha agerat ut och varit ”fientlig”.Man nekar även Sofie att få en ombudsman, handläggare eller advokat:


Hon säger [Sofie] ”jag vill inte vara kvar på det här stället”,

då säger socialtjänsten att ”du inte behöver en advokat”.

Då är hon ju helt rättslös, hur ska ett barn kunna hitta ut ur den

här situationen om hon inte får en advokat?

berätta advokat UllaBella af Klercker till Svt Nyheter.Sofies vårdnadshavare, hennes biologiska föräldrar kontaktar nu Svt och ger dem en fullmakt att undersöka fallet. Socialtjänsten hanterar detta genom att åka och hämta upp de biologiska föräldrarna i sitt hem för ett möte på kommunhuset. Vid detta möte kräver socialtjänsten att de biologiska föräldrarna ska riva fullmakten utgjord till Svt. Man låter även föräldrarna veta att socialtjänsten tänker medla en mörk bild av att dem och det faktum att de snart ska upp i rätten. Mao hot. Händelsen finns inspelad då de biologiska föräldrarna fattade onda aningar av att socialtjänsten så snabbt ville ha ett möte efter att de skrivit fullmakt till SVT. Lyssna på inspelningenhär.


IVO granskar Borlänge kommun
Den 2 juli 2020 började IVO, Inspektionen för vård och omsorg, en utredning av Borlänges kommun i fallet med tvångsomhändertagna Sofie. Bland annat ser man på de faktabrister som finns i socialtjänstens utredning, där man skrivit att man flyttat Sofie för att skydda henne från en kille misstänkt för övergrepp som man ansåg att familjehemmet inte kunde skydda Sofie ifrån. Dock utelämnar socialnämnden i sin utredning att polisens undersökning lagts ner utan att bevisa killen skyldig till något brott. I socialnämndens rapport nämner man inte heller att Sofie blivit traumatiserad av tvångsflytten från familjehemmet, information man kan finna i många andra avhandlingar. Även det faktum att Sofie skurits av från omvärlden och familjehemmet genom att HVB-hemmet berövat henne på mobiltelefon och dator låter socialnämnden falla mellan raderna. Socialnämndens ordförande Kenneth Persson (S) säger till Svt Nyheter:


Det här ärendet kommer att synas. Förutom att vi följer upp det kommer

också IVO att titta på det. De kan ge oss synpunkter och råd i ärendet.Kritiken som IVO bland annat riktar mot socialnämndens riktlinjer att beröva Sofie sin mobiltelefon och dator, samt endast tillåta samtal till personer de godkänner ut från HVB-hemmet svarar Kenneth Persson:

"Det händer ju till och från att vi omplacerar från familjehem. Då får man anse att det här är avslutat. Kan man ha en bra kontakt så är väl det bra, men nu har det väl hänt saker här så att hon behöver en lugn miljö framåt."


Barnrättsbyrån som agerar på uppdrag av barn för att hjälpa dem i kontakt med myndigheter berättar att de inte fått prata med Sofie, och att detta är en allvarlig inskränkning för Sofie att inte få ha någon kontakt med omvärlden för Sofie. Flera barnrättsorganisationer har reagerat på att socialtjänsten inte överfört vårdnaden till familjehemmet efter att Sofie bott där en så lång tid. Erik Ulnes, socionom för Rädda Barnen säger till Svt:

"Det blir ovisshet, otrygghet och det kan också bli stora konsekvenser för barn om man inte gör en vårdnadsöverflyttning till familjehemmet under lång tid som i det här fallet."


Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsalas universitet kommer med än vassare kritik mot Borlänge kommuns handhavande av de biologiska föräldrarna vid tillfället då kommunen fick reda på fullmakten till Svt. Sättet att handskas med och hota två individer i beroendeställning är ”på gränsen till brottsligt” säger han till Svt. Utredningen av fallet av IVO blir även kritiserat från flera barnrättsorganisationer, som anser att Inspektionen för vård och omsorg har brustit i sin utredning av fallet Sofie. Nu gör de en anmälan av IVO till JO, Justitieombudsmannen.

Parallellt med att familjehemmet gör allt de kan för att få tillbaka sin Sofie gör Sofies biologiska föräldrar detsamma. Efter 13 år heter det nu att socialtjänsten ska utreda om Sofies biologiska pappa har föräldraförmåga nog att återknyta med henne. Sofie själv skriver meddelande efter meddelande till sina fosterhemsföräldrar att hon saknar dem och att det enda hon vill är att komma hem till dem igen.

”Barn och ungas röster hörs inte”
Den 10 Augusti samlas en grupp människor utanför Borlänges stadshus i en tyst manifestation under namnet ”Barn och ungas röster hörs inte”. Manifestationen hölls för att uppmärksamma Sofies fall, hennes tvångsflytt från familjehem till HVB-hem i februari och för många andra fall, där barn och ungas röster inte hörs. Det är Sofies storasyster i familjehemmet, Ann-Louise Westberg som organiserat manifestationen. Deltagarna i manifestationen är alla klädda i munskydd då Covidpandemin intagit Sverige sedan flera månader tillbaka. Varje munskydd är prytt med en kryss för att symbolisera hur barns röster tystas ner.

Detta är en av de tre manifestationer man håller utanför Borlänges kommunhus då endast 50 personer får lov att samlas i grupp enligt rådande pandemirestriktioner från Folkhälsomyndigheten. Intresset för manifestationerna och fallet Sofie är så pass stort att man får anordna tre manifestationstillfällen för att alla ska kunna delta. Ann-Louise talar till de samlade, så även Cecilia Malm, verksamhetsansvarig hos Rädda Barnen och Karin Örjes (C)-kommunalråd i Borlänge. Utöver talen var det en tyst manifestation, en symbolisk handling som speglar den tystnad som socialtjänsten ha tystat den röst som är Sofies. Många av plakaten är bilder av Sofies meddelande till bland annat sina fosterföräldrar som förtäljer en ung flickas innerliga önskan att få komma hem till sina fosterföräldrar.

Hjälp mig ur denna mardröm!
I september medverkar advokat UllaBella af Klercker i en intervju i Svt Nyheter där hon berättar att hon har fått ett handskrivet brev från Sofie som börjar med orden ”Hjälp mig”. Af Klercker överklagar nu fallet upp i Högsta förvaltningsdomstolen och hoppas med detta ska bli ett pilotfall för att pröva Barnkonventionen. . Af Klercker har med fullmakt från Sofie försökt bli hennes offentliga biträde. (Hon nekades rätt att vara sofies biträde och fallet togs inte upp i förvaltningsrätten).


Om Barnkonventionen inte bara ska se snygg ut på papper,

menar vi allvar med att barn ska ha rätt att driva saker, barn ska ha rätt att säga vad de tycker,

då måste det här fallet bli ett pilotfall, säger Sofies advokat UllaBella af Klercker till Svt Nyheter.


Genom alla processer hittills har Svt sökt ansvariga i Borlänges kommun att bemöta de uppgifter som kommer fram men har konsekvent blivit nekade och hänvisade till generella riktlinjer i handhavande i omhändertagande om barn, så även denna gång.


2021

I januari 2021 sitter Sofie fortfarande inspärrad på HVB-hemmet och önskar inget annat än att komma hem till sin fosterfamilj. Sofie har i sin instängdhet lyckats se på Svts reportage och vill att Svt ska fortsätta att utreda hennes fall. Sedan årsskiftet har Barnkonvention trätt i kraft enligt svensk lag och i den står bland annat att ett barn har rätt att höras, att deras åsikter ska vägas med i de beslut som tas kring ett barn.


Sofie har även tagit kontakt med Brinn för Barnen för att få hjälp av oss att göra sin röst hörd. Sofie vittnar bland annat till Brinn för Barnen om att HVB-hemmet har läst i hennes mobil, vilket också strider mot rätten till privatliv. Sofies liv, omständigheter och kamp för att komma tillbaka till sitt familjehem har i flera veckor klingat över Brinn för Barnens sociala medier och väckt stort gehör hos allmänheten. Sofies familjehem samlade in pengar till ljuständningen under manifestationen Brinn för Barnen håller den 7/2. De fick stort genomslag och 450+ ljus kunde köpas in endast till manifestationsplatsen i Borlänge, utöver de ljus som Brinn för Barnen köpte in och tänds nationellt. Även Sofies namninsamling fick stort genomslag och ska lämnas över till landets regering när den avslutats. På Brinn för Barnens initiativ gjordes även en omfattande presentation om Sofies fall som skickades till behöriga nämnder samt Sofies socialtjänsthandläggare:

Du får detta mail för att du är en av dem som kan påverka besluten kring flickan som i media kallas för Sofie. Sofie har kontaktat oss på Brinn För Barnen och bett om att få sin röst hörd.

I skrivande stund sitter en ensam 13-åring på ett HVB hem här i Sverige. Enligt närstående till Sofie är hon helt isolerad från omvärlden och har ingen möjlighet att kommunicera med dem hon älskar mest, hennes familj. De familjehemsföräldrar som för henne är hennes älskade mamma och pappa, som tagit hand om henne sedan hon var nyfödd. Placeringar ska helst ske inom familjen om det går, vilket denna placering är då familjehemsmamman är Sofies biologiska mormors syster vilket innebär att de är familj även via blodsband.


I februari 2020 blev Sofie hämtad av socialtjänsten från skolan utan att ens få möjlighet till ett farväl av den familj som hon växt upp i. Socialtjänsten hävdar att en omplacering bara ska ske om barnet får en bättre tillvaro. Anledningen till flytten har aldrig utretts. Att tillvaron skulle blivit bättre för Sofie stämmer ej utan det är istället det motsatta. I hemliga inspelningar från socialtjänsten i Borlänge så beskriver de att hon är traumatiserad på grund av flytten från de hon kallar för mamma och pappa. Sofie har kämpat för att få sin röst hörd på olika sätt, vilket hon har laglig rätt till enligt barnkonventionen.


Enligt artikel 12 i barnkonventionen: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.


Det har skrivits mycket om Sofies fall och SVT har gjort flera reportage om fallet Sofie. Sedan februari 2020 har Sofie bara haft en enda önskan och det är att få komma hem igen.


Socialtjänsten gör intrång i Sofies privatliv, de har tagit hennes dator och hennes mobiltelefon, allt för att stoppa hennes kommunikation med de som varit hennes familj hela hennes liv.


Varför vill de stoppa en kommunikation med dem som är Sofies trygghet, kärlek och källa till glädje? Socialtjänsten har inte uppgett något rimligt skäl till att Sofie inte får ha kontakt med sin familj, mer än att de påstår att kontakten inte är bra för henne. Detta trots protester från Sofie själv, då hon önskar inget hellre än att få ha kontakt med dem. Sofie vittnar också om att HVB-hemmet har läst i hennes mobil, vilket också strider mot rätten till privatliv. Socialtjänsten och HVB-hemmet begår härmed lagbrott!


Detta enligt artikel 16 i barnkonventionen: Barn har rätt till ett privatliv. **
På webbplatsen ”Koll på Soc” som drivs av Socialstyrelsen står det följande:**


Du har rätt att ha dina personliga saker i fred. Ingen får till exempel läsa din dagbok eller kolla i din mobil. Du har också rätt att få vara i fred på ditt rum om du vill det. Det som socialtjänsten utsätter Sofie för är en skandal och kränkningar mot barnets bästa, hennes **rätt att få sin röst hörd ** och hennes rätt till privatliv. Sedan detta fall uppdagades i media i våras så har ingen myndighet, politiker eller rättsinstans gjort något för att sätta stopp för de tjänstefel och lagbrott som socialtjänsten i Borlänge utsätter Sofie för.


Enligt artikel 25 i Barnkonventionen: Varje stat ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget av myndigheter behandlas väl.


Nu måste Sofies lidande få ta slut, vi på Brinn För Barnen uppmanar er att göra om och göra rätt och sätt barnets bästa i fokus!


Låt Sofies röst bli hörd!
Låt Sofie få ha kontakt med de hon älskar!
Låt Sofie få komma hem till den familj där hon har växt upp!
Sofie vill bara hem och få lugn och ro!


Med vänlig hälsning
Brinn för Barnen

IVOs utredningen och öven alla andra påtryckningar gav tillslut det resultat både Brinn för Barnen, Sofie och alla involverade för hennes sida hoppats på: Sofie fick en advokat skriven till sitt fall, ovannämnda UllaBella af Klercker! Arbetet är långt ifrån slut och kampen fortsätter.

I slutet av februari 2021 rör det sig åter i fallet Sofie, 13 år. Denna gång skriver ”dt” att Borlänge kommun lägger en lex Sarah-anmälan på sig själv efter att ha mottagit IVO:s kritik i kommunens hantering av Fallet Sofie.


Det är glädjande att Ivo har kommit med detta besked och visar att man förstår vikten

av att unga människor måste kunna få rätt till en ställföreträdare eller jurist, sa advokaten

UllaBella af Klercker när Ivos beslut kom i slutet av januari.


Sofie har nu fått ett ombud utsett av förvaltningsrätten i Falun. Som svar på varför Sofie inte fick ha tillgång till mobiltelefon eller post svarar kommunen att Sofie getts möjligheten till att ha kontakt med sina närstående under ”ordnade former”:


Socialnämnden vill poängtera att nämnden inte sett det som en begränsning

av informationsfriheten eller undanhållande av post,

utan som en del i planeringen av barnets vård

24 maj – 2021
Äntligen kom beskedet vi alla väntat på! Förvaltningsrätten har ändrat beslutet i ”Fallet Sofie” som socialnämnden i Borlänge hållit fast vid i mer än ett år. Sofie får komma hem till sitt familjehem igen. Vi i Brinn för Barnen är så otroligt glada åt Sofies vägnar. Förvaltningsrätten vidhåller dock i sitt beslut att den initiala omplaceringen av Sofie som gjorts av socialnämnden inte var felaktig men att omständigheterna till vilken den baserades på (vilka aldrig blev faktiskt bevisare) inte kvarstår. Alltså ska en flytt hem för Sofie vara möjlig, såvida inte Borlänge kommun överklagar beslutet.

11 juni – 2021
I sista stund överklagar Borlänge kommun och krossar så Sofies hopp om att få komma hem…

12 juni -2021
I sista minuten. I de sista timmarna. Kom överklagan. När Sofie redan packat väskan och påbörjat sin första dag på sommarlovet, i förväntan och lättnad. Med bara ett mål i sikte – att äntligen få flytta hem till sin familj igen, det familjehem som älskat och tagit hand om henne hela hennes liv.

Socialnämnden i Borlänge kommun överklagade den 11 juni det domstolsbeslut som kom för tre veckor sen på fjortonåriga Sofies födelsedag. Det beslut som hela Sverige väntat på. Att ”Sofie” skulle få flytta tillbaka till sitt familjehem efter att tvingats vara ifrån och länge inte tilläts ha kontakt med de som älskar henne. Hon skulle äntligen ha fått komma hem. OM inte socialnämnden överklagade domen inom tre veckor. Vilket de gjorde. I sista stund.


I över ett år har Sofie (som egentligen heter något annat) tvingats bo på annan plats än där hon själv vill och uttryckt. Med okända människor i olika familjehem och nu på HVB-hem. Hon tvingades lämna allt. Utan tillåtelse att få säga hej då till sin mamma och pappa, blodsband eller inte så är det enligt Sofie hennes mamma och pappa. Socialtjänsten hämtade henne på skolan. Hur tror ni det känns? Att inte få krama sin mamma och pappa en sista gång? Att inte veta om och när de får ses igen.

Socialtjänsten i Borlänge har kritiserats starkt av media, samhället och till och med IVO. De har hanterat ärendet på många felaktiga och omänskliga sätt och brustit på många punkter. Men ÄNDÅ har de laglig rätt att överklaga och dra ut på tiden ännu mer för Sofie. För en flicka som inte gjort något fel.

Läs det igen: EN FLICKA SOM INTE GJORT NÅGOT FEL. Men som tvingas leva likt en fånge. Där socialtjänsten plötsligt fråntagit henne sin trygghet. Hennes frihet. De har undanhållit brev. De har inte låtit henne träffa sitt familjehem. De har inte låtit henne hålla kontakten med de enda personer som hon känner älskar henne. De har tagit hennes telefon ifrån henne. Socialtjänsten har inte lyssnat på henne och knappt träffat henne under tiden hon desperat försökt att nå ut.


Och ÄNDÅ har Borlänge kommun möjlighet och laglig rätt att överklaga. Och har överklagat i SISTA MINUT. Ärendet som redan har tagit för lång tid på många sätt. En 14 årig flicka eller vilket barn som helst, kan inte vänta över ett år. Då är det redan försent. Då har redan samhället och ALLA vuxna i hennes omgivning svikit henne. Tagit hennes rätt till ett tryggt och kärleksfullt liv ifrån henne. Och nu har socialnämnden hanterat även överklagan på ett oerhört omänskligt sätt genom att låta Sofie och hennes familj känna hopp. De kunde ha påskyndat överklagan. Eller gjort det ENDA RÄTTA – låtit bli att överklaga.


Jag anser att socialnämnden i Borlänge kommun just nu utövar psykisk barnmisshandel.
Lagligt? JA. (tydligen)
Mänskligt? NEJ.


HUR kan det vara lagligt i Sverige idag? Att hantera ett barnärende på detta sätt och inom denna tidsram? VARFÖR reagerar inte fler? Och varför har ingen reagerat starkare? För länge sen. För Sofie är inte ensam.

Det handlar inte om Sofie längre. Det handlar inte bara om det specifika fallet. Det handlar om principen. Det handlar om systemet. Ett system som kan kritiseras gång på gång, men vad förändras?
Det handlar om vuxna människor som inte kommer överens – på bekostnad av barns liv. Ett barn som i detta fall från dag ett redan visste och tydligt uttryckt var hon kände sig trygg och ville bo.
Detta är ett katastrofalt misslyckande av HELA samhället.


Hjälp Sofie att uppmärksamma fallet. Såhär får det inte gå till. Inte nu. Inte då. Inte i framtiden. Dela och reagera.


Skrivet av Sara Karlsson – Brinn för barnen

14 juni - 2021

Skriv under namninsamlingen för att ”Sofie” 14 år ska få komma hem. Hon måste få veta att hon har samhället på sin sida och att vi INTE tillåter denna typ av maktmissbruk mot barn.


SKRIV UNDER!

För nu är det dags för dig och mig och OSS som samhälle att göra något! Sofie kan inte vänta mer! Vi har tittat på alldeles för länge och tillåtit våra svenska myndigheter förstöra en flickas liv när de tagit henne mot sin vilja från sitt familjehem. Där hon vuxit upp sedan spädbarn och känner sig älskad och trygg hos dem som hon anser är hennes mamma och pappa.


Hon hade inte hunnit fylla 12 år när socialtjänsten hämtade henne på skolan utan förvarning. Oavsett om de hade misstankar och anledning till en början att hämta henne eller ej, har socialtjänsten i Borlänge kommun brustit på flertaliga punkter och behandlat Sofie utan respekt och tillräcklig kunskap. De har inte lyssnat på barnet. Vilket i sig är ett regelbrott eftersom barnkonventionen är lag i Sverige. Vi anser att socialtjänsten i Borlänge brustit på följande punkter i barnkonventionen:


•Artikel 9 –Barnet ska inte hållas åtskilt från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är för barnets bästa.
•Artikel 12–15 –Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras.
•Artikel 16 –Varje barn har rätt till sin privat- och familjeliv, hem och post och ska skyddas mot ingripanden i dessa. Varje barn ska också skyddas mot angrepp på sin heder och sitt anseende.

Om svenska myndigheter som ska skydda henne inte lyssnar, vem ska då göra det? Domstolen lyssnade på Sofie och ansåg att hon skulle få komma hem. Sofie själv tillsammans med sitt ombud anser att hon självklart ska få komma hem.Låt nu flickans röst höras även genom DIG.


Skrivet av Sara Karlsson – Brinn för barnen

På Facebooksidan Sofies röstskriver man:
”Vi nåddes idag av de dåliga nyheterna att Borlänge kommun valde att överklaga. Det känns dystert och man känner stor besvikelse.


Sofie har också fått nyheterna och har inte hört av sig. Hon är självklart förkrossad. Igår satt vi och planerade hennes hemkomst, hon skulle packa och var överlycklig. Idag nedslagen igen. Men hon är stark, rond 2. Även om några av oss var förberedda på detta. Så länge man inte utreder de anklagelser som finns så är det deras sanning och de verkar vilja ha det så.”

► DT –Borlänge kommun överklagar domen i ”Fallet Sofie” – måste stanna kvar på HVB-hemmet


Dala-demokraten – Insändare av Per-Arne Bengtsson -Denna amatörismresonerar enligt följande dogmer:
1) ”Vi gör bara vårt jobb” därmed är det slutdiskuterat eftersom tanken har blivit platt och enkelriktad från början. Det går inte att diskuterahurman sköter jobbet. Att det finns en dimension till som handlar om att det finns ett subjekt, någon bakom handlingarna som är en person. Amatörismen är alltid diffus, som en sköld att gömma sig bakom och den enskilde har inget personligt ansvar.


2) ”Vi följer bara reglerna och lagen” och nu blir diskussionen ännu mer avslutad eftersom tillplattningen består av oförmågan att förstå att allting måste tolkas och tillämpas på en praktisk verklighet. ”Som vi tolkar det” borde det heta och i så fall med begripliga argument som ger skäl för ett annat synsätt.
3) ”Vi gör det här för flickans bästa” vilket är det mest avslöjande hur absurt det går att resonera. Det är att ta ett övergrepp i kärlekens namn som blir helt smaklöst och makabert. Att inte lyssna på den fjortonåriga flickan som uttrycker sig hjärtslitande med äkta känslor är att begå ett övergrepp som måste liknas med en psykisk våldtäkt. Socialnämnden beslutar om att överklaga Förvaltningsrättens domslut för de anser sig göra en god handling mot ”Sofie”. Dessa personer anser underförstått att ”Sofie” inte själv förstår sitt eget bästa – utan det gör socialnämnden i hennes ställe.

”Hur skall denna 14-åring kunna känna tillit inför vuxenlivet och våga leva i ett samhälle som leds av politiker som jagar spöken mitt på dagen” –Per-Arne Bengtsson

Dala-demokraten – Insändare:Amatörism i Fallet Sofie


FrånSofies röst:I helgen hände det.Efter 17 månader så fick Sofie ha umgänge i 2 timmar med våran mamma och pappa.Det är det enda umgänge förutom de 20 minuter de fick tillsammans vid rättegången i våras.Ja en bild säger ju mer än tusen ord, så här är tre bilder från träffen. Hon har tidigare haft besök av storasystern också. (inte biologiska).Lycklig tjej!


FrånSofies röst:
Sofie googlar om fallet Sofie och läser allt hon kommer över om sig själv. Hon såg att eldsjälarna i Brinn för barnen hade dessa hoodies på sig. Sofie ville jättegärna ha en egen, det fick hon såklart. Här har hon den på sig,hon är så glad för denDet stora barntrycket bak och ett mindre vuxentryck fram. De finns att beställa på Brinn för barnen webbshop.Inget beslut från kammarrätten än, grym väntan för Sofie. Hon vill ha besök av de hon älskar och längtar efter. Hon får bara höra att soc inte svarar hvb hemmet när de skriver och frågar på Sofies begäran. Soc har svarat att de väntar på beslutet. Umgänget med delar av familjen har endast varit 4 timmar och 20 minuter på 1 år och 7 månader…Hennes dagar med längtan efter familj, släkt och vänner är alldeles för många nu…


Marja och fallet Sofie är nominerade till DIG i Italien, där tävlar de mot andra internationella bidrag. Vi är imponerade av Marjas arbete. Det är fantastiskt roligt att fler är det.


DIG is a non-profit association which since 2015 has supported journalism, in particular investigative journalism in all its forms, both in Italy and around the world. Our motto is “I wanna be your watchdog”.

”SVT | Sweden 2020 | 10′ –When Sofie went to schoolon a Thursday in February, she did not know that she would not be allowed to come home again. In desperate messages, she writes: “Just want to go home”. But even though she had lived with her foster parents since birth, she had no right to even see them. Her story shows how vulnerable foster children are, stuck in a legal intermediary between those who are guardians on paper and the upbringing family. A family they see as their mother and father. Sofie is far from alone. Through a unique set of data on foster placed children, we were able to show that this concerns thousands of children, who never get the legal right to a new family. Instead, they are moved around. The review led to Borlänge municipality being criticized by the Health and Social Care Inspectorate. It also gave Sofie, and other children in her situation, the right to a lawyer and a trial. Since the report she has won her first trial and awaits a ruling in a higher court.”
► DIG –SVT | Sweden 2020 | 10′ Sofie

Brinn för barnen skriver över sina sociala kanaler – I Sverige har fängelsedömda möjlighet att träffa sina anhöriga 1-2 gånger i veckan.Sofie som nu är 14 år har under 19 månader fått träffa sin familj i sammanlagt några timmar.

Barnkonventionen punkt 9:”Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt för barnets bästa.”

Socialtjänsten i Borlänge uttalar själv i hemliga inspelningar som SVT tagit del av: “Hon är traumatiserad för att vi har flyttat henne därifrån, ifrån vad hon kallar för sin mamma och pappa”.

Hur kan Socialtjänsten ha möjlighet att besluta att det är absolut nödvändigt för Sofies bästa att hålla henne ISOLERAD från de hon kallar mamma och pappa? När hon själv klart och tydligt uttrycker att det bästa för henne är precis tvärt om.Hon skriver i sms gång på gång ”Jag vill hem”, ”Jag mår inte bra här”. Sofie utsätts för psykisk misshandel av svensk myndighet och kommun. En kommun som dessutom granskats av IVO i fallet, samt som lex Sarah-anmält sig själva pga det bristande hanterandet.

VAD HAR HÄNT?

Februari 2020
Socialtjänsten hämtar Sofie som då är 12 år, på skolan. Hon tas från sitt familjehem hon bott i sen födelsen och placeras i andra familjehem.

2020
Sofie blir utåtagerande och anses traumatiserad därför flyttas Sofie runt och senare till HVB-hem. Där isoleras hon från de hon kallat mamma och pappa i hela sitt liv. Personalen på hemmet beordrades av socialnämnden i Borlänge att gömma och öppna Sofies post och man tog ifrån hennes mobiltelefon. Hon nekades ett barnombud fast hon har laglig rätt till det.


April 2021
Sofie lyckades tillslut av egen kraft tillsammans med sitt familjehem få sin röst hörd i domstol genom hjälp av advokat.


Maj 2021
Sofie får beslutet av förvaltningsrätten i Falun att hon skulle få komma hem.


Juni 2021
Socialtjänsten i Borlänge överklagar beslutet timmarna innan beslutet skulle träda i laga kraft och Sofie blir kvar på HVB-hemmet.Ingen hemflytt. Inget ökat umgänge med sin familj.Bara väntan på nytt beslut i Kamarrätten. Vilket kan ta månader.Och där är vi idag.Där är Sofie nu. Snart 2 år senare.”Inlåst” utan rätten till sin familj.I väntan….

Detta är Sverige 2021.


7 oktober 2021

”SOFIE” 14 år, inifrån HVB-hemmet. Hur kan Sofies fångenskap på HVB-hemmet få fortsätta?
Förvaltningsrätten i Falun valde att lyssna på Sofie och visa på att hennes röst var viktigast och att hennes rätt till de som hon kallar sin mamma och pappa vägde tyngst.


I maj beslutade förvaltningsrätten att Sofie skulle få komma hem till sin familj, som är det familjehem som hon bott i hela sitt liv. Socialnämnden i Borlänge valde dock att överklaga och fortsatte att ignorera Sofies vilja och enda önskan att få komma hem. Vi vet hur Sofie själv har kämpat och kämpar varje dag för att få sin röst hörd. Det är hon som drivit sin rätt att få sin röst hörd. Det är hon själv som skrivit det hon säger i videon. Det är hon själv som läser barnkonventionen om och om igen. Ska en 12-14 åring i Sverige verkligen kunna behandlas på detta sätt? Hur kan det bara få fortgå för öppen ridå? Hur kan ett land som har barnkonventionen som lag få utsätta barn för denna form av psykisk misshandel? Hur kan en kommun få stå över lagen och fortsätta kämpa MOT barnets bästa? Socialnämnden bör var de som kämpar FÖR barnets bästa utifrån barnkonventionen, vilket även socialtjänstlagen hävdar.

Starkaste du Sofie, vi står bakom dig och din kamp hela vägen. Tänk att du som 12-14 åring ska behöva besitta dessa krafter och kämpa för DIN rätt till DITT liv. Detta förfarande är rent ut sagt skamligt och ovärdigt ett land som Sverige. Nu hoppas vi kammarrätten precis som förvaltningsrätten ser till Sofies bästa och att hennes röst väger tyngst!


14 oktober – 2021
14-åriga Sofie kvar på HVB-hemmet – advokaten anmäler nu kommun och domstol
SVT Nyheter – ”UllaBella af Klercker väljer nu att anmäla kammarrätten i Sundsvall samt socialnämnden i Borlänge kommun till Justitieombudsmannen.
– Jag anser att kammarrätten inte beaktat de konsekvenser den långa tidsutdräkten, samt beviljandet av socialnämndens anståndsbegäran, fått för barnets situation utifrån barnkonventionens bestämmelser om barnets bästa, står det i JO-anmälan.”

I fallet Sofie har Sofies advokat valt att Jo-anmäla Borlänge kommun och kammarrätten. Sofie skulle i somras enligt förvaltningsrätten få flytta hem till sitt familjehem men så blev det inte då domen överklagades och prövas nu av kammarrätten. Prövningen har tagit för lång tid anser Sofies advokat UllaBella af Klercker. Sofie som suttit inlåt på HVB-hem sedan början av år 2020 får tills ärendet prövats klart stanna kvar på HVB-hemmet.

Läs hela artikeln här:
► SVT Nyheter – 14-åriga Sofie kvar på HVB-hemmet – advokaten anmäler nu kommun och domstol


16 november – 2021
”Sofies” advokat UllaBella af Klercker har överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen. Om fallet tas upp skulle det kunna ändra rättstillämpningen i flera nu oklara barnrättsfrågor.

– Jag har tidigare sagt att det här är det värsta fall jag någonsin stött på. Socialnämnden har kört över det här barnet helt. Men det begås även så många rättsövergrepp. Jag är tvungen att stå upp för henne, för ”Sofie” och alla andra barns skulle.

► DT –Dom överklagad – igen: ”Som jurist skriker jag inombords”

12 januari – 2022
Uppdatering om Sofie!
Sofie har nu lämnat det HVB-hem hon bott på och flyttat till ett nytt hem på en annan ort. Sofie har stränga restriktioner att träffa sin familj. Både Sofie och hennes familj i familjehemmet hon hela tiden velat flytta tillbaka till lever nu i ovisshet om hur framtiden för dem kommer att se ut. De har fortfarande kontakt dagligen och på ”Sofies Röst”-sida på Facebook skriver familjen att resan fram till idag har stärkt deras band. Vi i Brinn för barnen håller alla tummar vi kan för att de ska få återförenas.

Bild från FacebookgruppenSofies Röst


27 Januari 2022
DT – Jag vill inte diskutera Fallet Sofie något mer, lyder rubriken den 27 januari 2022. Det är Lena Löfgren Berglund från Centerpartiet som uttalar sig via SMS i DT och fortsätter: ”Hoppas att vi alla kan gå vidare”.

”I år fyller flickan 15-år, och hennes juridiska ställning blir därmed starkare. Dessutom ska den senaste omplaceringen nu överklagas. UllaBella och ”Sofie” hoppas att det ska kunna leda till en flytt till Dalarna.
– Det är inte kört. Vi kommer att överklaga och begära placering i länet. Om hon inte får vara i familjen vill hon åtminstone vara i närområdet, och gå i skola i sin hemmiljö.

”Sofie och UllaBellas arbete har ändå lett till något bra menar advokaten.
– Nu har hon tillgång till sin egen telefon och har möjlighet till kontakt med sina vänner och sin mamma och pappa. Vi har en helt annorlunda situation idag, men vi får fortfarande ständigt bråka för hennes rättigheter.

Socialnämnden vill inte kommentera fallet.
– Jag tycker att det är svagt, säger UllaBella af Klercker och fortsätter:
– Det är lätt för dem att säga att vi ska gå vidare, när det är min klient som är fast på ett ställe där hon inte vill vara. ”Sofie menar att socialnämndens agerande har lett till att hon har blivit traumatiserad, att de inte ens kan bemöta det och förklara agerandet – det är svårt att förstå […] Man glömmer att det i allt detta finns ett barn, som mår väldigt dåligt och som känner sig sviken av den socialtjänst som finns till för att skydda henne. Hon förstår inte hur det har kunnat bli såhär, och det gör faktiskt inte jag heller.

UllaBella af Klercker har tidigare beskrivit ”Fallet Sofie” som det värsta hon någonsin har stött på.
– Det här ärendet är så otroligt illa skött, säger hon nu.”
Läs hela artikeln här:
DT –”Jag vill inte diskutera Fallet Sofie något mer”


23 februari – 2021
14-åriga Sofie nekas rätten till att studera – trots att skolplikt råder i Sverige.
JO kritik mot Borlänge kommun efter att en flicka som placerats i familjehem inte fick möjlighet att gå i skolan eller möjlighet till hemundervisning. I sitt beslut skriver de följande:
”När höstterminen 2012 startade var AA 11 år gammal och således skolpliktig. Enligt vår mening bordesocialnämnden aktivt ha försökt lösa den akuta skolsituationen för AA under tiden som man sökte efter ett nytt familjehem för henne, även om nämnden bedömde att AA inom kort skulle kunna komma att byta familjehem. En temporär skolgång eller eventuell hemundervisning hade varit bättre för AA än ingen undervisning alls.”

Under våren 2021 fattar Borlänge kommun samma beslut trots den tidigare kritik som riktats mot dem.
Sofie har inte fått någon aktiv skolgång efter hennes flytt från HVB-hemmet Oasen i Aneby till familjehemmet i Katrineholm. Hon har heller inte fått erbjudande om hemundervisning. Sofie har heller ingen meningsfull fritidssysselsättning som kan likställas med skolgång.


Trots att de flyttat henne från det HVB-hem hon tidigare varit placerad på har ingenting blivit bättre och enligt Socialstyrelsen ska alltid en omplacering vara till det bättre för barnet. Socialtjänsten i Borlänge kommun fortsätter att visa upp stora brister när det gäller sitt ansvar:


”Socialtjänsten ska uppmärksamma barnets hälsa, utveckling och skolgång.”

Sofie har bollats runt till olika städer, kommuner och hem runt om i Sverige under två års tid nu och hittills kan vi i föreningen inte se att någonting av socialtjänstens agerande som har varit till det bättre för henne, varken hennes utveckling eller hennes framtid. Sofie togs ifrån sitt familjehem som är hennes livsgnista och nu får hon inte ens gå i skolan som hon enligt svensk lag och barnkonventionen har rätt till. Kommunen ifrågasätts nu av föreningen enligt 2 kapitlet 18 § regeringsformen samt 7 kapitlet 2–7, 15 och 17 §§, 29 kapitlet 2 § andra stycket skollagen. Skolplikten innebär en rättighet och en skyldighet för barn att få sin utbildning i det svenska skolväsendet.


Skrivet av – Alexandra Toth – Brinn för barnen


4 mars 2022
dt –Nya tag i ”fallet Sofie”: ”Hon tycker det är näst-bäst”
Sofie fortsätter att flyttas mellan olika familjehem. Nu har hon och barnrättsadvokaten UllaBella af Klercker lämnat in ett eget förslag till ett möjligt familjehem – som de hoppas att socialtjänsten utreder.
– Det här är en möjlighet för henne att få börja leva sitt liv igen, säger advokaten.

Läs hela artikeln här:
dt –Nya tag i ”fallet Sofie”: ”Hon tycker det är näst-bäst”


14 mars 2022
Restriktionerna socialtjänsten ålagt gällande Sofies rätt till umgänge med sitt familjehem, Sofies familj som hon växt upp i, togs äntligen bort tack vare en bland annat en insatts av Barnrättsbyrån. Socialtjänsten ska nu istället verka för att hon ska få mer umgänge med sitt familjehem. Just nu befinner sig Sofie på jourhem i väntan på nytt familjehem vilket blir hennes sjätte flytt på bara något år.


Andra med Asperger har ju hand om sina barn, varför får inte jag det? säger pappan i en intervju med Svt Nyheter.


“Det är en allvarlig brist att familjehemmet inte tror att någonting har hänt”.

Hon säger [Sofie] ”jag vill inte vara kvar på det här stället”, då säger socialtjänsten att ”du inte behöver en advokat”. Då är hon ju helt rättslös, hur ska ett barn kunna hitta ut ur den här situationen om hon inte får en advokat? berätta advokat UllaBella af Klercker till Svt Nyheter.

Det här ärendet kommer att synas. Förutom att vi följer upp det kommer också IVO att titta på det. De kan ge oss synpunkter och råd i ärendet.

Om Barnkonventionen inte bara ska se snygg ut på papper, menar vi allvar med att barn ska ha rätt att driva saker, barn ska ha rätt att säga vad de tycker, då måste det här fallet bli ett pilotfall, säger Sofies advokat UllaBella af Klercker till Svt Nyheter.

Det är glädjande att Ivo har kommit med detta besked och visar att man förstår vikten av att unga människor måste kunna få rätt till en ställföreträdare eller jurist, sa advokaten UllaBella af Klercker när Ivos beslut kom i slutet av januari.

Socialnämnden vill poängtera att nämnden inte sett det som en begränsning av informationsfriheten eller undanhållande av post, utan som en del i planeringen av barnets vård.

Artiklar om Sofie, 13 år
► Advokaten –När barn själva vill höras inför domstol måste vi hitta en form för det
► Borlänge Kommun –Kommentar kring ärende som hanterats av Borlänge kommuns socialtjänst
► Dala-Demokraten –Borlänge kommun lex Sarah-anmäler sig själva efter den[…]
► Dala-Demokraten –Borlänge kommun granskas av IVO – flicka togs från familjehemmet
► Dala-Demokraten –Revisorerna efter bidragsgranskning om borlängeförening: Kenneth Persson var jävig
► Dala-demokraten – Insändare:Amatörism i Fallet Sofie
► Dala-Demokraten –Efter domen i fallet ”Sofie” –Borlänge kommun överklagar
► DIG –SVT | Sweden 2020 | 10′ Sofie
► DT –”Jag vill inte diskutera Fallet Sofie något mer”
► DT–Dom i ”Fallet Sofie” – 14-åringen får komma hem
► DT–Nu har ”Sofie” fått ett ombud – Borlänge kommun anmäler sig själva
► DT–Fallet Sofie väckte starka reaktioner – nu manifesterar storasystern […]
► DT–Ivo kritiserar socialnämnden – brast i Fallet Sofie: ”Begränsat barnet”
► DT–Visst hanterade Kenneth Perssons (S) nämnd ”fallet Sofie” skandalöst […]
► DT–Ivo:s kritik kan hjälpa Sofie – advokaten: ”Det värsta jag någonsin stött på”
► DT –Advokaten tar sig an fallet Sofie – fick handskrivet brev från 13-åringen: ”Hjälp mig”
► DT –”Sofie” fast på HVB-hem efter överklagan – advokaten vädjar: ”Hon är väldigt, väldigt besviken
► DT –Borlänge kommun överklagar domen i ”Fallet Sofie” – måste stanna kvar på HVB-hemmet
► DT – Efter utredningen– Kenneth Persson skyldig till jäv
► DT – Max Eskilsson:Hjärtskärande av Borlänge kommun –när ska ”Sofie” få komma hem?
► DT –INSÄNDARE: Låt flickan flytta hem
► DT –Max Eskilsson: Efter domen – låt Kenneth Perssons hantering av ”Fallet Sofie” bli en väckarklocka för Borlänge
► DT –INSÄNDARE: Utsatta människor skall ha stöd – se till att Sofie kommer hem
► DT –Kommunen hårt kritiserad i Fallet Sofie – nu svarar Persson (S): ”Ska borra i ärendet”
► DT –Ivo:s kritik kan hjälpa Sofie – advokaten: ”Det värsta jag någonsin stött på”
► DT –LEDARE: Visst hanterade Kenneth Perssons (S) nämnd ”fallet Sofie” skandalöst – låt henne komma hem nu
► DT –LEDARE: Barnens rätt stärks – ny lag förhindrar att politiker resonerar som Kenneth Persson (S) i ”fallet Sofie”
► DT –Efter fallet Sofie – flera barnrättsorganisationer anmäler Ivo
► DT –Adam manifesterade för att kompisen Sofie ska få komma hem: ”Jag vill att hon ska komma tillbaka”
► DT –LEDARE: Manifestationen vid stadshuset i Borlänge är lätt att sympatisera med – det finns fler fall som ”Sofie”
► DT –LEDARE: Att Borlänge kommun tog Sofie från dem hon ser som sina föräldrar visar att flera lagar borde ändras
► DT –IVO granskar Borlänge kommun – efter uppmärksammat fall om 13-åriga Sofie
► DT –LEDARE: Tänker Kenneth Persson (S) verkligen på barnens bästa? Magstarkt uttalande till SVT igår
► DT –Dom överklagad – igen: ”Som jurist skriker jag inombords”
► FGJ –Föreningen grävande journalistik
► Nya Ludvika Tidning –Nya Ludvika Tidning
► Sveriges Radio –Kenneth Persson skyldig till jäv enligt granskning
► Sveriges Radio – Efter kritikstormen:Persson blir Vänsterpartist – men vägrar lämna S-mandatet
► Sveriges Radio –Nya budet från Kenneth Persson (S): Jag sitter kvar i fullmäktige
► svt NYHETER –Kritiken mot kommunen: ”På gränsen till brottsligt”
► svt NYHETER –Tvångsvårdade Sofie fick inte prata med barnombudet
► svt NYHETER –Manifestation för fallet Sofie: “Barn och ungas röster hörs inte”
► svt NYHETER –Sofie, 13, sitter inspärrad på HVB-hem: ”Jag vill komma hem”
► svt NYHETER –Hemliga inspelningar avslöjar: Sofie, 13, isoleras […]
► svt NYHETER –Granskningen i fem frågor
► svt NYHETER –Hon vill ge utsatta barn rätt till en advokat
► svt NYHETER –Ivo kritiserar Borlänge för ”fallet Sofie”
► svt NYHETER –Fallet Sofie: Borlänge kommun granskas av IVO
► svt NYHETER –Efter SVT:s granskning: Nu får Sofie advokat
► svt NYHETER –Socialnämnden i Borlänge överklagar domen i fallet Sofie – ”Blir kvar på HVB-hemmet”
► svt NYHETER –Efter ny dom:”Sofie” får återförenas med familjehemsföräldrarna
► svt NYHETER –Hemliga inspelningarna avslöjar: Föräldrar utsätts för påtryckningar av socialen
► svt NYHETER –Barnombudsmannen: ”Lagen måste ändras”
► svt NYHETER –Kommunalrådet om kritiken kring flicka som flyttats från familjehem
► SVT Nyheter –14-åriga Sofie kvar på HVB-hemmet – advokaten anmäler nu kommun och domstol
► SVT Nyheter –Kommunen och kammarrätten JO-anmäls
► The world news –S-pamp i Borlänge skyldig till jäv: ”Det här är allvarligt”
Gruppen Sofies röst på Facebook
Namninsamling för Sofie

Skrivet av:Anna Troedsson – Brinn för Barnen