Hjälp Tim 3 år att få stanna i Sverige! SKRIV UNDER NAMNINSAMLINGEN!

Nu sker det igen och vi behöver ER hjälp. Det är bråttom! Tim som bott hela sitt treåriga liv i Sverige med sitt familjehem, placerad bara några veckor gammal, ska ut ur SITT land. Tim har hela sitt liv här, men nu anser Migrationsverket att han ska ut ur sitt land och bort från sin familj. Till ett land han aldrig varit i. Till ett barnhem eller till människor han aldrig träffat och som talar ett språk han inte kan. Migrationsverket ska ta honom från sin trygghet och kärlek här hemma i Sverige och lämna honom i Nigeria.

Är detta verkligen i linje med barnkonventionen?
NEJ, såklart det inte är!

Barnkonventionen är lag i Sverige. I den står det bland annat att alla beslut som rör barnet ska vara till barnets bästa. Det gör att Migrationsverket i det här fallet bryter mot lagen genom att utvisa treåriga Tim. Vi anser att detta beslut går emot allt som har med barnets rättigheter att göra. Detta strider mot allt som har med mänskliga rättigheter att göra.

Skrivet av: Brinn för barnens styrelse

Tim är en liten glad pojke på tre år med biologiska föräldrar från Nigeria. Han har sedan han var 11 dagar gammal bott i ett familjehem, ett hem han bott och växt upp i under sina tre års levnadstid. Tims medborgarskap är i Nigeria dit migrationsverket nu utvisar honom. Hans trygga hem rycks ifrån honom för att bytas ut mot det okända. Trots att socialdomstolar, myndigheter, barnkonventionen, socialrätten och lagboken säger att Tim har rätt till sina föräldrar, till att växa upp tryggs och säkert, få sin röst hörd samt, att få överleva, har nu familjehemsplaceringen omintetgjorts, och Tim ska skeppas till ett land han aldrig varit i, till ett land vars språk han inte kan, till personer han aldrig har träffat.


För Tim är familjehemsmamma och pappa Sandra och Viktor hans enda och riktiga föräldrar, och parets två barn Tims sanna syskon. Viktor likt sin syster driver familjehem, såsom deras föräldrar dessförinnan. Tims biologiska mamma har sökt i asyl i Sverige och hösten 2018 föddes Tim på Helsingborgs sjukhus. Socialtjänsten omhändertog Tim enligt Lagen om vård av unga, LVU, för att skydda Tim då hans biologiska mamma lider av psykisk hälsa och inte ansågs kunna ta hand om Tim då hon ansågs brista i sin omsorg om pojken. Biologiska mamman har utryckt att hon inte vill ha med sin som att göra. Redan år 2019 gjordes en asylansökan för Tim och den har fortfarande inte prövats, ett år efter att barnkonventionen blev lag i Sverige. Ansökan har till dags datum fortfarande inte blivit behandlad. Vintern 2020 utvisades biologiska mamman till Nigeria.

Tim har papper på att hans omständigheter och skäl utgör skäl nog att få stanna i Sverige, då en utvisning är ett hot mot hans liv, en trolig dom till misär och död. Hans biologiska mamma har inga förutsättningar att ta hand om pojken. Alla de instanser som behandlat Tims ärende hittills har bedömt att Tims trygghet är här, hans familj finns här, hans framtid finns här. Runt sig har Tim ett väl uppbyggt socialt nätverk av familj, vänner, förskola, kompisar och framförallt sina två bröder som han älskar att busa med. Tim har även en morbror som bor i Sverige och fått permanent uppehållstillstånd vilket i sig styrker Tims anknytning till Sverige och enligt morbrodern riskerar Tim att utsättas för stigmatisering i Nigeria då han är faderlös och då kommer inte hans släkt att vilja ta han om honom. Socialtjänsten tog beslutet att omhänderta och placera Tim i ett familjehem för att säkra hans framtid, och skydda honom från sina biologiska mamma redan på ett tidigt stadium. Men med domslut från migrationsdomstol är det ett troligt barnhem i Nigeria som Tims nästa station. Detta beslut berövar Tim allt och tvingar honom lämna alla det han någonsin känt och funnit trygghet i, medan vuxna döms för grova kriminella handlingar men får stanna kvar i landet. Domen ska senast verkställas i början av januari 2022.

21 september 2021

Sveriges Radio: ”Treåriga Tim, som egentligen heter något annat, ska efter beslut från Migrationsöverdomstolen utvisas ensam till Nigeria – ett land han aldrig har varit i eller har någon anknytning till. En artikel i Dagens nyheter har väckt stort engagemang. Bland annat har barnrättsföreningen ”Brinn för barnen” startat en namninsamling som nu har nästan 90 000 namnunderskrifter. Hör samtal med Jessica Ivarsson, ordförande för ”Brinn för barnen”, och Louise Dane, doktor i offentlig rätt.”

Hör hela intervjun med Brinn för barnens ordförande Jessica Ivarsson om Tim här:
► – Sveriges Radio


16 september 2021

Dagens Nyheter – ”Tim är 11 dagar gammal när han omhändertas av socialtjänsten. Hans mamma anses inte kapabel att ta hand om honom, fadern är okänd. Pojken, som i dagarna ska fylla tre, har bott i ett familjehem på Österlen i hela sitt liv.
Nu ska han utvisas till Nigeria. Ett land han aldrig varit i eller har någon anknytning till.
– Jag kan inte förstå hur det kan anses vara barnets bästa när han har sin trygghet här, hos en familj som älskar honom, säger familjehemsmamman Sandra Persson.

Nu har utvisningen trätt i laga kraft och ska verkställas senast i början av januari 2022. Familjen har därefter fått hjälp av Brinn för barnen.
– Precis som vid flera tidigare fall har migrationsdomstolen inte tagit hänsyn till barnets bästa i beslutet om Tim, man utgår inte från barnkonventionen som är lag i Sverige i dag. Placerade barn ska enligt både barnkonventionen och Europakonventionen ha rätt att få skydd för sitt familjeliv med sitt familjehem, det vill säga de ska inte behöva separeras från familjehemsföräldrar och syskon i dessa familjer, säger Jessica Ivarsson, ordförande i Brinn för barnen.

Hon menar att Sveriges olika lagstiftningar krockar med varandra, vilket leder till att barn riskerar hamna i ”fara för sina liv och extrema trauman. Föreningen var tidigare i år engagerad i fallet ”Mio” där en ettårig pojke skulle utvisas med sina biologiska föräldrar trots att han knappt träffat dem, vilket DN skrev om. Efter en skrivelse från föreningen till Migrationsverket stoppades utvisningen tills vidare, och nu ska en liknande skrivelse göras gällande Tim.”
Läs hela artikeln här:
► DN – Tim var bara 11 dagar när han omhändertogs – nu ska han utvisas ensam till Nigeria


21 september 2021

Kvällsposten – ”När familjen hade fått beskedet från Migrationsverket tog de kontakt med föreningen ”Brinn för barnen”.

– Vi har arbetat med liknande fall tidigare. Det som vi bidrar med är att ge familjen råd om vad som kan göras utifrån den situationen de befinner sig i nu. Vi har tipsat om vilka advokater de ska använda sig av för att få igenom det här verkställighetsförhindret, för det är extremt viktigt att det blir riktigt bra, säger Jessica Ivarsson som är huvudansvarig för ”Brinn för barnen”.

”Nu håller mamma Sandra tillsammans med en advokat på med att färdigställa ett verkställighetshinder som de ska skicka in till Migrationsverket. – Vi försöker lägga alla pusselbitar på plats. Vi hoppas att vi kommer kunna få beskedet innan januari – då utvisningen är bestämd. Om de återigen får avslag från Migrationsverket kommer Tim att utvisas till Nigeria, som han aldrig varit i. – I första hand vill man placera barnet i en familj, nästa steg är släkt, men eftersom inte det finns lutar det år barnhem. Hur kan det motsvara en familj i Sverige – att placeras där med människor han aldrig träffat, säger Sandra. ”
Läs hela artikeln här:
► Kvällsposten – Treårige Tim riskerar utvisas – helt ensam


22 september 2021

Sydsvenskan – ”Treåringens framtid engagerar många. Bland annat har barnrättsföreningen ”Brinn för barnen” startat en namnlista i syfte att väcka opinion i frågan. I skrivande stund har fler än 130 000 personer satt sitt namn på listan.
– Tanken är att vi ska skicka en skrivelse till Migrationsverket. Det kan också bli aktuellt att skicka den till våra politiker för att visa att vi inte tycker att det här är okej och att man behöver se över lagstiftningen, säger Jessica Ivarsson, ordförande i ”Brinn för barnen”.

– Tim är uppvuxen här, har kompisar på förskolan och är precis lika mycket svensk som alla oss andra. Det finns ingen i Nigeria som har hävdat att de vill ta hand om honom. För mig är det helt obegripligt att man har tagit det här beslutet.

– Det känns fruktansvärt och man sitter i en märklig situation. Man vill ju givetvis skydda sina barn från allt ont som händer i värden, säger Sandra Persson.”
Läs hela artikeln här:
► Sydsvenskan – Utvisad treåring väcker starka känslor


21 september 2021

SVT Nyheter – ”Saknar skyddsskäl. Efter tre år hos familjen kom beskedet: Tim ska utvisas. Migrationsdomstolen ansåg inte att treåringen har tillräckliga skyddsskäl för att få stanna. Detta trots att ingen av Tims släktingar i Nigeria visat något intresse för att ta hand om honom, enligt familjehemsföräldrarna.
– Jag tänker att han löper stor risk att hamna i en väldigt utsatt situation, eftersom ingen vill ta hand om honom.

Historien om Tim har väckt starka känslor, med upprop i sociala medier och namninsamlingar som följd. Sandra hoppas att det ska leda till omprövning.
– Det känns som att hela Sverige har engagerat sig i detta, och vi fortsätter kämpa för att Tim ska få stanna.”
Läs hela artikeln här:
► SVT Nyheter – Treåriga Tim ska utvisas till Nigeria – har aldrig varit där


20 september 2021

Sydsvenskan – OPINION/Kort sagt. ”Hösten 2018 föds en pojke på Helsingborgs lasarett. Bara elva dagar gammal omhändertas han av socialtjänsten och placeras några månader senare hos en familj utanför Brösarp. Idag har ”Tim”, som han kallas i Dagens Nyheters granskning av fallet, hunnit bli 3 år gammal. Och om bara några månader ska han utvisas till sin biologiska mammas hemland Nigeria.

Det finns två dimensioner i den här typen av ärenden, kommenterar Migrationsverket. Dels barnets bästa, dels ”den reglerade invandringen och vilka krav som ställs för ett uppehållstillstånd”.

Och så finns det verkligheten. Med ett stelbent system. En treåring i kläm. Och en humanism som återigen har fått stryka på foten.”
Läs hela artikeln här:
► Sydsvenskan – Inhuman utvisning


23 september 2021

Aftonbladet – ”Enligt Jessica Ivarsson är Tims fall långt ifrån unikt.
– Tyvärr är detta inte en enskild händelse, det sker hela tiden. Vi har kontakt med sex–sju familjer som är i exakt samma situation som Tim. De befinner sig i ett limbo. Vi pratar om barn som i många fall har varit här sedan de var bebisar.

I Tims fall kommer man, utöver namninsamlingen, att skicka in ett så kallat verkställighetshinder samt en skrivelse till Migrationsverket i hopp om att stoppa utvisningen.
– Men problemet är att utlänningslagen trumfar barnkonventionen. För mig är det obegripligt hur man inte kan hantera detta utifrån ett barnperspektiv, säger Jessica Ivarsson som efterfrågar en översyn av lagstiftningen, och även större samverkan mellan socialtjänst och Migrationsverket.

För Tims del väntar troligtvis ett barnhem i Nigeria.
– Tim vet ingenting annat än detta. Han är född i Sverige och har en familj här. Att då sätta honom i ett land han aldrig varit i, med ett språk han inte talar och bland människor han inte känner. Det är för mig helt obegripligt.

– Jag önskar att han ska få uppehållstillstånd då han är lika svensk som alla oss andra.

Trots sin unga ålder märker även Tim att något är på gång i hans omgivning, menar Jessica.
– Han frågar om de tycker om honom på förskolan. Detta är en fruktansvärt otrygg situation för ett litet barn.”
Läs hela artikeln här:
► Aftonbladet – Utvisade Tims öde inte unikt – ”Sker hela tiden”


23 september 2021

Breaking News – ”Snart har treårige Tim i princip bott hela sitt liv i sitt familjehem utanför Brösarp. Nu ska han deporteras till Nigeria där hans biologiska mamma bor. Men hon anses inte kunna ta hand om honom.
– Hur kan ett barnhem på andra sidan världen vara säkrare än vardagen han har här idag? säger fostermamman Sandra Persson.

Migrationsverket kommenterar inte enskilda fall. Men det finns två juridiska dimensioner i den här typen av ärenden, skriver Migrationsverkets tillförordnade presschef, Guna Graufelds, i ett mejl till Aftonbladet:
”Det ena gäller barnets situation och barnets bästa som anges i barnkonventionen och svensk lag, det andra gäller reglerad invandring och kraven på uppehållstillstånd. Det handlar alltså om lagstiftning och det aktuella fallet har prövats av domstolarna ”, skriver hon.
Läs hela artikeln här:
► Breaking news – Treårige Tim från Brösarp kommer att deporteras till Nigeria


23 september 2021

Dagen – ”Barnkonventionen måste utvärderas och stärkas – annars är lagen meningslös. Tänk den otänkbara tanken om att ett tungt lastat godståg dundrar fram på rälsen i hög hastighet och möter en liten lätt dressin på samma spår. Det är uppenbart vad som kommer att hända – dressinen krossas men godståget kan fortsätta framåt. För att säkerställa att sådana olyckor inte ska kunna inträffa finns rigorösa säkerhetssystem.

Byt ut godståget mot svensk migrationslagstiftning och dressinen mot barnkonventionen, som varit svensk lag sedan januari 2020. När dessa två regelverk är på kollisionskurs finns inget som hindrar krocken. Och utgången förefaller lika given som i den fiktiva järnvägsolyckan. Barnkonventionens föreskrifter om att barnens bästa ska vara överordnat är inte värda mer än papperet de är skrivna på.”

En lag som inte följs är, principiellt sett, värre än ingen lag alls.

Elisabeth Sandlund

Läs hela artikeln här:
► Dagen – Mänsklig tragedi och juridisk härdsmälta när treårige Tim utvisas


21 september 2021

Aftonbladet – ”Man kan inte bara kasta ut ett barn”. Familjen fortsätter göra allt den kan för att utvisningen ska stoppas.
– Vi arbetar nu med ett skriva ett verkställighetshinder tillsammans med socialtjänsten och ett juridiskt ombud. Vi ska trycka på de nya aspekter som finns i nuläget. Hans asylansökan gjordes när han var pytteliten, mycket har hänt sedan dess och han har skapat relationer, säger Sandra Persson.

Organisationen Brinn för barnen är engagerade i Tims ärende och familjen har startat en namninsamling som ska lämnas in till Migrationsverket. På söndagskvällen hade nästan 80 000 personer skrivit under på att utvisningen bör stoppas.
– Det måste också till en förändring i lagen på längre sikt. Det kan inte gå till så här med små barn. Man kan inte bara kasta ut ett barn som har Sverige som sitt hemland. Vi vill få ut budskapet så mycket det går. Och det här är inte för min eller vår familjs skull. Det här är för Tims skull, säger Sandra Persson.
Läs hela artikeln här:
► Aftonbladet – Pojken Tim ska utvisas ensam till Nigeria


22 september 2021

Kvällsposten – ”Tvåårige Tim riskerar att utvisas till Nigeria, ett land han aldrig varit i eller har någon anknytning till. Familjen han har bott hos sedan han var ett spädbarn kämpar för Tim – och nu försvarar Migrationsverket sitt agerande.
– Migrationsverket har en skyldighet att utreda möjligheterna för barnet att återförenas med sin släkt i hemlandet, säger Guna Graufelds, tillförordnad presschef på Migrationsverket.

Men samtidigt lämnas en öppning för att Tim kan få stanna.
Läs hela artikeln här:
► KvällsPosten – Öppningen som kan göra så att Tim, 2, får stanna


21 september 2021

Nyheter24 – ”Delar av lagstiftningen ställs mot varandra”. De som ställer sig kritiskt till beslutet menar att treåringen bör skyddas av barnkonventionen. Men frågan är komplex, uppger Louise Dane, som är doktor i offentlig rätt och som arbetar med migrations- och barnrättsfrågor vid Asylrättscentrum.

– Där finns inga speciella bestämmelser om uppehållstillstånd, däremot finns det bestämmelser om barnets bästa och om att hålla ihop familjer. I det här fallet handlar det om att man måste utreda vad som är Tims bästa, säger hon till SVT och fortsätter:
– Barnets bästa måste vara ett viktigt intresse, men det kan finnas situationer där det också finns andra intressen. I migrationsärenden säger man att det intresset är reglerad invandring, säger Dane.”
Men samtidigt lämnas en öppning för att Tim kan få stanna.
Läs hela artikeln här:
►  Nyheter24 – Treårige Tim ska utvisas ensam – 100 000 protesterar mot beslutet


18 september 2021

Syre – ”Enligt migrationsdomstolen är det här inte ens särskilt ömmande omständigheter. Då spelar att han har sin morbror och sina kusiner här, eller att han bor i en familj med föräldrar och syskon som älskar honom och vill ha honom kvar, ingen roll. Han är tre år, och han är inte välkommen. Enda hoppet för just Tim är att man tillfälligt stoppar själva utvisningen (beslutet ligger ändå fast), på grund av att den strider mot barnkonventionen. Den processen är inte avgjord, men när migrationsdomstolen prövade frågan ansågs inte barnkonventionen väga tungt nog för att man skulle fatta annat beslut.

Medan socialdemokrater, moderater och sverigedemokrater desperat ägnat de senaste åren åt att försöka strikta upp lagarna, ta emot färre, göra snävare avgränsningar räcker ändå inte ens de regler som fanns sen tidigare till. Medan liberaler och kristdemokrater slagits för temporära uppehållstillstånd får en treåring som bara känner den här världen, det här landet, inte ens stanna till sin artonårsdag. Det är för jävligt.”
Läs hela artikeln här:
► Syre – Tänk på Tim nästa gång du hör någon säga ”strama åt”


23 september 2021

Svt Nyheter – ”Fallet med treårige Tim, som ensam ska utvisas till Nigeria trots att familjen inte vill ta emot honom där, engagerar. Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin menar att man länge varnat för att barn faller mellan stolarna eftersom lagen inte är tydlig.
– Vi har redan sedan 2016 påpekat risken för att barn ska falla mellan stolarna, just när det krockar mellan migrationslagstiftning och lagen om vård av unga, säger hon i SVT:s morgonstudion.

Hon menar att riksdagen, som lagstiftare, måste hjälpa myndigheter och domstolar att bedöma vad barnets bästa innebär. 
– Jag tänker att det är upp till riksdagen att faktiskt sätta ner foten.
Läs hela artikeln här:
► SVT Nyheter – BO om utvisning av barn: Riksdagen måste sätta ner foten


22 september 2021

Svt Nyheter – ”[…] trots Migrationsverkets och domstolens beslut så finns det en chans för att Tim ska kunna stanna i Sverige.
– Det mest effektiva skyddet för barn är i verkställighetsfasen. När det gäller ensamma barn finns där ett väldigt starkt skydd, du kan inte åka tillbaka om det inte finns ett ordnat mottagande, säger Mikael Ribbenvik. Min erfarenhet av liknande fall – nej, det är väldigt sällan de går att genomföra.

Enligt Mikael Ribbenvik ställer svenska myndigheter en flertal krav på att mottagandet av barnet fungerar på ett bra sätt.
– Det krävs att man hittar föräldrar och att de har förmåga. Nästa steg är familj som kan ta hand om sitt barn så att säga. I tredje hand är det institutioner i hemlandet, barnhem, familjehemsplaceringar, säger han. Men de länder vi jobbar med, jag har aldrig sett det fungera. Det krävs en godtagbar standard.
Läs hela artikeln här:
► SVT Nyheter – Ribbenvik om utvisningen av Tim, 3: ”Väldigt sällan de går att genomföra”


22 september 2021

Ekstra Bladet – ”Han er vores familiemedlem. Vi er desperate over, at det her kan ske. Han er vores familiemedlem. Han er som alle andre treårige, han udfordrer os og kan lide at lege med sine søskende – en superdejlig fyr, der lærer meget hurtigt, siger plejemoderen Sandra til den store svenske avis Expressen i dag.

Plejefaderen hedder Victor, og han og Sandra kæmper nu sammen med organisationen Brinn for barnen og forsøger at samle nye oplysninger ind, der kan få Migrationsverket (Sveriges svar på Udlændingestyrelsen) og Migrationsdomstolen (Sveriges svar på Udlændingenævnet) til at behandle sagen igen.”
Läs hela artikeln här:
► Ekstra Bladet – Ramaskrig: Plejebarn på tre år udvist – alene


23 september 2021

DN – ”INSÄNDARE. Svenska myndigheter borde följa våra internationella åtaganden och föra över vårdnaden av treårige ”Tim” till familjehemsföräldrarna. Juridiska hinder saknas för att låta pojken stanna i Sverige, skriver Maarit Jänterä-Jarebor, professor i internationell privat- och processrätt.

När ett barn har vistats i Sverige hela sitt treåriga liv och är placerat hos ett svenskt familjehem sedan fyra månaders ålder har väl barnet förvärvat hemvist i Sverige? EU-domstolens, för Sverige bindande, förhandsbesked gör klart att ett barns hemvist inte kan finnas i en stat som barnet aldrig har vistats i och att barnets medborgarskap inte är avgörande för hemvistbedömningen. Mot denna bakgrund framstår det citerade uttalandet i en artikel i DN av en biträdande chef för individ- och familjeförvaltningen i Landskrona stad att ”det inte är juridiskt möjligt att vårdnadsöverflytta ett barn som saknar uppehållstillstånd” som svårbegripligt. Skulle det stämma, genom att konkurrerande migrationsrättsliga aspekter anses kräva annat, behöver en utredning omgående tillsättas av regeringen. Sammantaget blir min bedömning att det inte finns några hinder för svenska myndigheter att föra över vårdnaden till familjehemsföräldrarna.
Läs hela artikeln här:
► DN – Insändare. ”Juridiska hinder saknas för att låta treåring stanna”


22 september 2021

DN – ”Därför har familjehemmet inte fått vårdnaden om Tim. Enligt Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet och föreståndare för Barnrättscentrum, är fallet Tim komplicerat, och i de familje- och socialrättsliga delarna är det inte helt tydligt vad som gäller.
– Det är många lager av regleringar som kolliderar eller verkar utan samordning med myndigheter som har olika ansvar. Men ytterst väcks frågor om inte alla barn som vistas i Sverige borde ha samma rättigheter och förstås om vilka beslut som vi tycker är rimliga när det gäller barn som levt hela sitt liv i Sverige, säger hon.

Den biologiska mamman är fortfarande Tims vårdnadshavare, men hon utvisades till Nigeria i slutet av 2020 och har enligt familjehemmet inte gjort anspråk på att få träffa Tim sedan han var fem månader gammal – då hon även fick besöksförbud.
– Om det hade varit ett ”vanligt svenskt barn” som hade varit familjehemsplacerat sedan födseln, där det inte verkade finnas någon chans till återförening och där umgänge med vårdnadshavaren inte fungerat, hade man troligen gjort en vårdnadsöverflyttning, inte minst om det inte finns en förälder som kan ta det rättsliga vårdnadshavaransvaret, säger Pernilla.”
Läs hela artikeln här:
► DN – Därför har familjehemmet inte fått vårdnaden om Tim'


20 september 2021

DN – ”Historien om Tim visar på bristerna i systemet, när den ena lagen kan trumfa den andra så att ett barn kommer i kläm. Det är nåt fel, helt enkelt, och det som gör historien alldeles särskilt vidrig är väl att detta inte rör sig om en specifik galenskap av enskild tjänsteman, nej, idiotin har metodiskt vandrat genom systemet. Migrationsverket gav Tim nej till uppehållstillstånd. Det överklagades till Migrationsdomstolen som gick på migrationsverkets linje. Och till sist hamnade ärendet hos migrationsöverdomstolen som inte gav prövningstillstånd.

Att det inte på något möte fanns en enda person som reste sig och sa: ”Hörrni, det här går inte. Så här kan vi faktiskt inte göra.”

Nej, det går inte att sluta läsa om Tim. Jag läser om insamlingslistorna på nätet, om föreningen Brinn för barnens arbete och intervjuer med rättschefen på Migrationsverket som naturligtvis inte vill prata om enskilda fall, absolut inte, bara i generella termer, och det kommer en massa ord, där vansinnet får juridisk dräkt, han försöker rättfärdiga galenskapen, och till slut känner jag; något drastiskt måste göras. Nu.”
Läs hela artikeln här:
► DN – Alex Schulman: Att skicka treåriga Tim till Nigeria är kidnappning


22 september 2021

DN – ”I Studio DN berättar reporter Hanna Grosshög om turerna kring treårige Tim. I debatten om Tim hänvisas det till Barnkonventionen, som är lag i Sverige. I den står det bland annat att alla beslut som rör barn ska vara för barnets bästa. Föreningen ”Brinn för barnen” menar att ”Migrationsverket i det här fallet bryter mot lagen genom att utvisa treåriga Tim”. Hur har Migrationsverket svarat på kritiken?
– Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Där slås det fast att vid alla åtgärder och beslut som rör barn, så ska vad som bedöms vara barnets bästa beaktas i första hand. Men det finns däremot inga krav på att man i slutändan fattar beslut som är i enlighet med den bedömning som gjorts som är barnets bästa. Det är lite det som Migrationsverkets svar går ut på. Där pratar Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket, om att det finns två dimensioner som krockar. Det ena handlar om barnkonventionen, och den andra om den reglerade invandringen genom utlänningslagen och vilka krav som ställs för ett uppehållstillstånd. De här lagstiftningarna ställs mot varandra och då får man diskutera vilket perspektiv är det som ska vara överordnat.”
Läs hela artikeln här:
► DN – Studio DN 22 september: Varför utvisar Sverige treårige Tim?


HD – ”Det var individ- och familjenämnden i Landskrona som familjehemsplacerade treårige pojken Tim som nu hotas av utvisning till Nigeria. Efter ett ha följt domen och debatten ”med bestörtning” vänder sig hela nämnden till justitiedepartementet. Uppmaningen: se över lagstiftningen.”
Läs hela artikeln här:
► HD – Landskronas politiker om fallet Tim: Se över lagen


23 september 2021

Aftonbladet – ”Vänsterpartiet vill att man ändrar lagstiftningen och inför en “lex Tim” så att omhändertagmna barn inte ska kunna utvisas. Bakgrunden är fallet med treårige Tim som ska utvisas till Nigeria efter ett beslut i migrationsdomstolen. Ett fall Aftonbladet tidigare rapporterat om. Riksdagsledamoten Håkan Svenneling (V) lyfte alldeles nyss frågan i kammaren.
– Vi behöver en översyn av lagen. Som det är nu trumfar utlänningslagen lagen om vård av unga, LVU, säger han.

Vänsterpartiet vill vända på det med en “lex Tim”. Alltså att man inte ska kunna bli utvisad om man blivit omhändertagen.
– För att stärka barns rättigheter, säger Håkan Svenneling (V).”
Läs hela artikeln här:
► Aftonbladet – Vänsterpartiet kräver en ”lex Tim”


21 september 2021

GP – Fria ord – ”En treårig pojke som vistats i ett och samma familjehem från fyra månaders ålder, och som förefaller ha blivit väl omhändertagen och älskad där, ska utvisas till Nigeria med motivering att han har släkt där, trots att det inte kan redovisas var denna släkt finns eller huruvida någon släkting tänker välkomna honom. Vi vet idag att en stabil anknytning under barnets småbarnsår är utgör grunden för framtida förmåga att knyta an till, och bygga relationer med andra människor. Störningar i denna process kan leda till irreparabla skador för det framtida sociala livet och psykiska hälsan. Här planeras, med berått mod av Migrationsverket, godkänt av Migrationsöverdomstolen, en grov störning av ett barns anknytningsutveckling. Så grov att det rimligtvis borde jämställas med barnmisshandel.

I Utlänningslagen (2005:716), allmänna bestämmelser, 10 § står följande: ”I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.”

I artikel 3 i konventionen om barns mänskliga rättigheter, som idag utgör svensk lag, står: ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.””

Läs hela artikeln här:
► GP – Barnmisshandel att utvisa treårig pojke till Nigeria


21 september 2021

GP – Kulturkrönika – ”När jag ser framför mig hur Tim en dag får sin historia berättad för sig, när han får uppleva den svindlande ”sliding doors-tanken”, så utgår jag ifrån att det sker kring ett köksbord i Brösarp. Allt annat sätter ett stort frågetecken kring vilka värderingar och vilken kultur det egentligen är som ska fostras och försvaras i det här landet.

Trots att Barnkonventionen sedan 2020 är svensk lag har Tim enligt det alltmer finmaskiga nät som Sverige väver inget skäl att stanna. I sin iver att lyssna på dem som skriker högst om att ”vi inte kan hjälpa alla” har migrationskonstruktionen byggt bort hjälpen till bättre liv. 1900-talserfarenheten som formade oss européer – där det inte fanns hamn för många av våra släktingar som gömde sig eller de som flydde – och våra mänskliga rättigheter är nu exakt så avlägsen som språket i Migrationsdomstolens avslag.”
Läs hela artikeln här:
► GP – Hynek Pallas: Treårige Tim hör hemma vid ett köksbord i Brösarp


24 september 2021

Världen Idag – Ledare – ”Många har berörts av medierapporteringen om treårige Tim som ska utvisas från sitt trygga familjehem i Skåne till Nigeria, där ingen familj finns som vill ta hand om honom. Hans fall sätter fingret på statens utmaning att kombinera lagstiftning och myndighetsbeslut, rättigheter och skyldigheter i ett system med reglerad invandring, samtidigt som rätt hänsyn tas till individen. Ingen ska låtsas som att detta är enkelt, men ett civiliserat land behöver göra allt det kan för att gå i den riktningen.

Lagar och rättssystem är på ett sätt vassa verktyg. Antingen uppfyller en invandrad person kraven för asyl, eller inte. Antingen riskerar ett barn att ta skada till sin hälsa och utveckling, eller inte. Utifrån detta fattas beslut om utvisning respektive LVU – lagen om vård av unga. Men lag och rätt kan också vara trubbiga verktyg. Myndigheters och domstolars uppdrag är trots allt inte att avgöra om ett beslut med säkerhet är lämpligast, bara om det uppfyller lagens formella krav. Och det är här treårige Tim har haft oturen att falla mellan stolarna i ovan nämnda lagar. Beslutet att utvisa pojken på grund av att hans biologiska mamma saknar flyktingskäl kan säkert vara juridiskt riktigt, men det är mänskligt orätt. Beslutet blir dubbelt orimligt när det samtidigt är väl känt att många andra migranter blir kvar i landet trots att de saknar såväl flyktingskäl som anknytning i Sverige, och riskerar att fastna i olika former av utanförskap.”
Läs hela artikeln här:
► Världen Idag – Både principer och hänsyn behövs i migrationspolitiken


IM – ”Ni politiker som försöker övertrumfa varandra i en allt striktare migrationspolitik. Och ni som hejar på. Det är ni som kör ut Tim, tre år, till ett land där han aldrig har varit. Tim har levt hela sitt liv i Sverige. Han omhändertogs av svenska myndigheter när han var elva dagar gammal när det visade sig att hans nigerianska mamma vad psykiskt oförmögen att ta hand om honom. Han har sedan dess levt ett tryggt liv i ett familjehem, med syskon och föräldrar. Men om några månader ska han sättas på ett flygplan, utvisad till Nigeria. Trots att Sverige har tagit barnkonventionen som lag har den inte en chans i kollisionen med en obönhörlig svensk migrationslagstiftning.

“Att barnkonventionen och principen om barnets bästa ska beaktas innebär inte en ny grund för att kunna bevilja uppehållstillstånd”, skriver Migrationsverkets rättschef.

Det är där vi är. Dit vi har kommit. Det är det här som politikernas tävlan om att vara ”tuffast på skolgården” har resulterat i. Treårige Tim tas från familjen han växt upp med, leken i sitt rum och i trädgården, släkten och kompisarna och tryggheten och hamnar högst sannolikt i ett påvert barnhem i Nigeria. Med människor han aldrig träffat. I ett land han aldrig varit.”
Läs artikeln här:
► IM – Det är ni som kör ut Tim!


Värmlands Folkblad – Insändare – ”Regeringens Morgan Johansson (S) och Migrationsverkets ansvarige direktör Mikael Ribbenvik anser att en 3-årig nigeriansk pojke skall utvisas trots att han inte har några anhöriga i Nigeria. Den inhumana politiken har nått vägs ände.

Grundproblemet är de direktiv som regeringen med Morgan Johansson i spetsen har utformat till Migrationsverket, likväl är min förhoppning att den oflexibla hållningen kan påverkas så att de grova övertrampen inte fortsätter att ske från Migrationsverkets sida… att regeringen ändrar direktiven tycks ju du dock inte vara för handen i brådrasket i dagens politiska tävlan om vem som skall föra den mest restriktiva invandringspolitiken. Ej heller med tanke på Migrationsverkets hållning.

Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets generaldirektör och ansvarig för verkets strategi yttrade sig för inte så länge sedan i en lördagsintervju i Ekot om migrationsdebatten, som han ansåg vara för känslosam.

Han vände sig då emot att enskilda politiker uttalar sig om myndighetens ärenden. Citat:

”Det jag har lite problem med är när politiker, oftast på lokalplanet, ger sig in i enskilda ärenden och går stenhårt på myndigheter och domstolar som sköter sina jobb och följer lagstiftningen.””
Läs artikeln här:► Värmlands Folkblad – Insändare: Hjärtlöst att utvisa en 3-åring


23 september 2021

Läs artikeln här:
► Helahälsingland.se – Demervall: Skäms Sverige – att utvisa treåriga Tim borde vara olagligt


24 september 2021

Sydsvenskan – ”Det var individ- och familjenämnden i Landskrona som familjehemsplacerade treårige pojken Tim som nu hotas av utvisning till Nigeria. Efter ett ha följt domen och debatten ”med bestörtning” vänder sig hela nämnden till justitiedepartementet. Uppmaningen: se över lagstiftningen. Beslutet att treårige Tim, som egentligen heter något annat, ensam ska utvisas till Nigeria har upprört många. En namninsamling mot beslutet har samlat tiotusentals underskrifter.

Tim bor sedan han var fyra månader gammal i ett familjehem i Brösarp på Österlen, där han blivit en i familjen. Han omhändertogs redan vid födseln eftersom mamman, som är från Nigeria och sökt asyl i Sverige, inte ansågs kapabel att ta hand om honom. Pappans identitet var okänd. Det var individ- och familjenämnden i Landskrona som beslutade om omhändertagandet, eftersom mamman bodde där då. Torbjörn Brorsson (M) är ordförande i nämnden. Han berättar för HD och Sydsvenskan att man relativt snart började diskutera att pojken så småningom skulle vara aktuell för vårdnadsöverflyttning. Då görs en ansökan till tingsrätten om att låta familjehemsföräldrarna bli barnets juridiska vårdnadshavare. Det kan ske tidigast två år efter ett omhändertagande.”
Läs artikeln här:
► Sydsvenskan – Landskronas politiker om fallet Tim: Se över lagen


23 september 2021

Ekuriren – ”Vanligtvis är de i Migrationsverket tämligen ovilliga att kommentera enskilda fall. Men på onsdagens SVT Aktuellt talade myndighetens Generaldirektör Mikael Ribbenvik ut om fallet. Där blev det klart att även om utvisningen av Tim är planerad till i januari nästa år är det inte säkert att den blir av. Får svenska myndigheter inte kontakt med någon i Nigeria som verkligen kan ta hand om honom kan han få stanna i Sverige. Och enligt Ribbenvik är det ovanligt att sådant mottagande går att ordna.

Sådana ventiler är bra, i synnerhet för barn. Men hur länge ska Tim och hans familj behöva vänta för att slippa oron för utvisning? De senaste dagarna har utvisningen av Tim fått mycket kritik. Juridiska experter har pekat ut brister i Migrationsverkets och domstolens beslut, saker som missats och som borde redogjorts för bättre. Så kan det vara. Det kan också vara så att myndigheterna gjort precis vad som står i lagboken. I sådant fall måste lagarna ändras. För Sverige måste kunna bättre än så här.”
Läs artikeln här:
► Ekuriren – Det är bäst för Tim att stanna i Sverige


26 september 2021

GP – ””I första hand barnets bästa” – det kan tyckas vara helt självklart att Tim skall få stanna hos sin fosterfamilj, som uppenbarligen älskar honom. Om inte detta är ett ömmande fall, vilket är det då? Givetvis skall inte en reglerad invandring behöva leda till okänsliga beslut. Självklart kan vi inte ha ett regelverk, som skickar en lite pojke som bott hela sitt liv i Sverige, till en osäker, kanske rent av farlig, framtid i ett land som han inte har några andra band till än de biologiska.

En fri eller oerhört mycket större invandring än omvärldens kan te sig god och mänsklig men har visat sig vara, är nu de flesta politiska partier ense om, ohållbar. Vi har inte kunnat erbjuda alla dem som kommit till vårt land goda möjligheter. Istället har välfärds- och bostadssystemen inte klarat av det enorma tryck som den stora invandringen inneburit. Det har bidragit till segregation, arbetslöshet och också till en del till den gängrelaterade kriminaliteten. Det goda blir sin egen fiende.

Lille Tims fall har engagerat oerhört många. 150 000 personer har skrivit på ett upprop om att Tim skall få stanna i Sverige. Det är bra men det visar också på ett slags orättvisa. Under åren, oavsett om vi har haft stor eller mindre invandring, så har det funnit fall med utvisningar som känts kallhamrade och omänskliga. Men alla har inte väckt stormar. Vi kan inte ha ett system där de välartikulerade, starka, envisa, som når ut, får företräde framför dem som tyst accepterar och fogar sig.

Det är självklart inte ett argument mot att Tim skall få stanna. Det är klart att han måste få. Allt annat vore tragiskt och oacceptabelt. Det är heller inte ett hållbart argument för en större invandring. Men det är ett starkt skäl att se över uttolkningen av lagar och bestämmelser så att motstridigheter och tvetydigheter undanröjs. Då kan vi bättre värna samhällsinstitutionernas integritet, både mot godtycke och mot okänslighet. Men vi behöver också skapa ett slags anständighetsventil som för in förnuft, rättvisa, medmänsklighet och inlevelseförmåga – där beslut uppenbarligen blivit felaktiga och omänskliga.

Men i Tims fall behövs egentligen ingen ventil. Det räcker att läsa barnkonventionen – ”i första hand barnets bästa”! Då måste han få stanna i Brösarp på Österlen!”
Läs artikeln här:
► GP – I första hand barnets bästa!


26 september 2021

GP – Fria ord – ”Till Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket. Hur kan man ens överväga att utvisa ett treårigt barn som inte vet om något annat än sin familj i Sverige där han bott hela sitt liv? Tim kommer få men för livet om han tvingas skiljas från de föräldrar han växt upp hos och tryggheten de gett honom. För en treåring minns, tro mig! Hur kan man sova lugnt och skönt på natten med vetskapen om detta? Och hur kan man också sedan tro att allt ska bli bra genom ett ”ordnat godtagbart mottagande” för honom i Nigeria – med människor han inte känner, i ett främmande land, efter att ha slitits iväg ifrån de personer han känner som pappa mamma och syskon?!

Jag förstår att det finns lagar och regler som Migrationsverket måste följa. Men det måste väl finnas undantag när det gäller ett sådant fall som detta. Tim har det ju bra där han är, varför rycka upp honom från den tryggheten? Det är inte rätt. Jag hoppas ni tänker några varv till!”
Läs artikeln här:
► GP – Hur kan man sova om natten efter att ha utvisat en treåring?!


22 september 2021

GP – ”– Utvisas han riskerar han att hamna på barnhem, i ett land han aldrig varit, bland personer han inte känner. Hur kan det motsvara en familj i Sverige? Han är ju vår familjemedlem, säger familjehemsmamman i en intervju med Kvällsposten.

Fallet, som först uppmärksammades av Dagens Nyheter, handlar om en pojke vars mamma sökt asyl i Sverige. Pojken omhändertogs när han var elva dagar gammal, men enligt beslut av Migrationsverket och migrationsdomstolen får barnet inte uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen har nekat fallet prövningstillstånd.”
Läs artikeln här:
► GP – Tusentals protester mot utvisning av treåring


23 september 2021

DN – ”När Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik intervjuas av Aktuellt på onsdagskvällen uttalar han sig generellt om liknande fall och säger att det inte är omöjligt att utvisningen stoppas, rapporterar SVT Nyheter.

– Migrationsverket fattade beslut i det här ärendet för ett och ett halvt år sedan. Nu har domstolen fastställt detta långt senare. Min erfarenhet av liknande fall – nej, det är väldigt sällan de går att genomföra, säger han i sändningen.
– Det krävs att man hittar föräldrar och att de har förmåga. Nästa steg är familj som kan ta hand om sitt barn så att säga. I tredje hand är det institutioner i hemlandet, barnhem, familjehemsplaceringar, säger han och fortsätter.
– Men de länder vi jobbar med, jag har aldrig sett det fungera. Det krävs en godtagbar standard.
Läs artikeln här:
►DN – Ribbenvik om utvisningen av Tim: Sällan de går att genomföra


28 september 2021

Ystad Allehanda – ” 164 813 personer hade under tisdagen skrivit under Facebookuppropet ”Stoppa utvisningen av vår 3-åring”. Namninsamlingen påbörjades den 2 september och tanken är att listan ska skickas till Migrationsverket och eventuellt till politiken för att visa att man behöver se över lagstiftningen. Nu engagerar sig även Tomelilla kommun i fallet, och planer finns att ta upp ärendet i socialförsäkringsutskottet.”
Läs artikeln här:
► Ystad Allehanda – Stödet för utvisningshotade Tim allt starkare – även kommunen engagerar sig


25 september 2021

Värmlands Folkblad – Ledare – ”Människorna Tim står närmast i världen är de han i dag bor med. En familj prövad och godkänd som familjehem av socialtjänsten. Inte biologisk släkt, men tanken att delat dna självklart betyder en mer självklar gemenskap känns daterat.

“Hur kan barnets bästa vara att ryckas upp från all sin trygghet och sin familj? Domstolen såg inte till hennes bästa över huvud taget. Jag förstår inte att det kan vara så här i Sverige, i mina ögon är det barnmisshandel.”

Citatet handlar inte om Tim. I stället handlar det om ”Lilla hjärtat” som hon kallats i media. En treårig flicka som tvingades bort från ett tryggt familjehem, från familjehemsmamman som yttrade orden ovan, till biologiska föräldrar som misslyckades ta hand om henne. Ja, som på ett eller annat vis bidrog till hennes död mindre ett år efter flytten. I somras dömde hovrätten flickans biologiska mamma för dråp till fängelse i åtta år. I Lilla hjärtats fall har uppmärksamheten lett till krav på lagändringar för att tillvarata just barnens bästa oberoende av föräldrarnas vilja. I Tims fall hade på fredagseftermiddagen över 158 000 redan skrivit under en namninsamling för att markera för Migrationsverket att myndighetsutövande nånstans ändå måste bottna i vad folket tycker är rätt.

Om en folkstorm får verket att tänka ett varv till är det bra. Vettiga lösningar på vettlösa situationer är bättre än alternativet. Men det belyser ju faktiskt även det problemen med att det går att få myndigheter att ändra eller i alla fall överväga att ändra beslut ställda inför ett folkligt drev. Att som utvisningshotad få stanna i Sverige för att man har en historia som slår an en sträng bland allmänheten, medan någon annan utanför medieuppmärksamheten inte får stanna är inte önskvärt det heller. Hur många andra ”Tim” finns det som aldrig fick minsta lilla chans till uppmärksamhet? Men att Sverige har ett alldeles speciellt ansvar för alla barn inom landets gränser, det går inte att förhandla bort.”
Läs artikeln här:
► Värmlands Folkblad – LEDARE: Man sliter inte en treåring från de enda föräldrar han känner


25 september 2021

Värmlands Folkblad – ”Öppet brev till statsminister Stefan Löfven – Vem har störst makt i Sverige? Landets statsminister. Rätta mig om jag har fel. Tim, en 3-årig pojke, lever med de enda föräldrar han känner. Här i Sverige. Nu vill Migrationsverket utvisa honom till Nigeria, där ingen är beredd att ta emot honom. Den kloke Tim känner att något är fel och frågar hemma och på förskolan om de vuxna inte tycker om honom. FN:s barnkonvention fastslår att barnens bästa alltid ska prioriteras. Vågar du, Stefan Löfven, Sveriges statsminister, använda din makt och se till att Tim får stanna i Sverige hos sin familj? Med vänlig hälsning Ingmarie Sellin (som vill kunna vara stolt över att vara svensk).”
Läs artikeln här:
► Värmlands Folkblad – Insändare: Låt 3-årige Tim stanna i Sverige!


29 september 2021

TV4 – ”Pojken hotas av utvisning till Nigeria. Om utvisningshotade Tims familjehem fick vårdnaden om honom skulle hans chanser att få stanna i Sverige öka. Men Landskrona kommun, där han omhändertogs, säger att det inte går:
– Vi har undersökt möjligheterna att göra en överflyttning men får svaret att vi inte kan göra detta, säger Torbjörn Brorsson (M) , ordförande individ- och familjenämnden i Landskrona stad.

Men enligt Sveriges främsta jurister inom social-, migrations- och internationell rätt har kommunen misstolkat lagen. Samtidigt poängterar de experter som TV4Nyheterna pratat med att ärenden som Tims är komplexa. Treåriga Tim har levt i princip hela sitt liv i familjehemmet i Skåne. Han hotas nu av utvisning till Nigeria, trots att han aldrig haft kontakt med släktingar där. Hör juristprofessorn i spelaren ovan: ”Kommuner följer ofta lagen mer än man måste”.
Se inslaget här:
► TV4 – Svenska toppjurister: Landskrona feltolkar lagen i fallet Tim, 3


24 september 2021

TV4 – ”Ändra lagen”. Fallet med 3-åriga Tim som ska utvisas till Nigeria har engagerat tusentals människor, och nu även individ- och familjenämnden i Landskrona. Det var här man från början tog beslut om familjehemsplaceringen av barnet då de biologiska modern inte kunde ta hand om sin son. Många har hört av sig till Landskronas politiker, berättar nämndens ordförande Torbjörn Brorsson (M).”
Se inslaget här:
► TV4 – Landskronapolitiker agerar för 3-åriga Tim


6 oktober 2021

Vänster hänt – Johan Blom Bünz – Det kollektiva politiska minnet är kort, men glöm inte Tim. Tim 3 år ska utvisas till Nigeria. Alla politiker i Landskrona ställer sig nu bakom en skrivelse om att barn som är placerade ska kunna beviljas vårdnadsöverflytt trots att de inte har uppehållstillstånd, på så sätt ska liknande fall som den med 3 åriga Tim aldrig hända igen säger de. En klen tröst för Tim och hans familj. För nu är det försent för Tim, konstaterar Landskronas kommunpolitiker från Moderaterna. När media belyser och publicerar artiklar om livsöden som berör, ställer sig människor upp, skriker, bråkar och engagerar sig i frågan, som i 3 åriga Tims fall. Men att den tredje statsmakten (media) ska behöva publicera Tims livsöde för att vi ska reagera, är häpnadsväckande. En typ av Lex ”Tim” borde redan varit på plats första gången ett sådan fall uppkom.
Läs artikeln här:
► Vänster hänt – Vänster hänt – Johan Blom Bünz – Det kollektiva politiska minnet är kort, men glöm inte Tim


2 november 2021

Dagens Nyheter – Utvisningen av Tim tillfälligt stoppad – ”Fallet med 3-årige Tim som ska utvisas ensam till Nigeria har väckt kraftiga reaktioner.

Nu stoppas utvisningen tillfälligt i samband med att en ansökan om verkställighetshinder ska handläggas av Migrationsverket. Samtidigt har hoppet väckts hos familjehemsföräldrarna om att få bli pojkens juridiska vårdnadshavare.
– Nu går vi på spänn hela tiden och väntar på ett nytt beslut, säger familjehemsmamman Sandra Persson.”
Läs artikeln här:
► Dagens Nyheter – Utvisningen av Tim tillfälligt stoppad

Hälsningar från Tims familjehem
”Äntligen har migrationsverket beslutat att Tim får tillfälligt uppehållstillstånd. Det har även i tingsrätten gått igenom med en vårdnadsöverflytt! Alla har verkligen förstått vilka konsekvenser barnen får av att slitas från sin trygghet och stabila vardag. Känslan att veta att vi är en god bit påväg att trygga Tims framtid är så härlig. Att få känna att vi kan släppa oro och stress ett tag & bara njuta av varandra är helt fantastiskt. 
Vi har gråtit många tårar sista dagarna, detta av ren lycka 
Även om inte allt är 100% klart, är vi så tacksamma för allt stöd vi fått & fortfarande får.


Att få en dom i tingsrätten som berättar att det inte finns några andra alternativ än att vi ska, även på papper, fortsätta vara hans föräldrar, detta är obeskrivligt. 


Tim har alltid varit en del av vår familj, son och lillebror. Nu är det tryggar en tid framåt att han får fortsätta vara detta 
Tim har i veckan uttryckt att han vill bo hos oss, för alltid – detta är obeskrivlig kärlek. ”
Vi i Brinn för barnen är så glada över att kunna dela nedanstående informationstext skriven av treåriga Tims familjehem. Vi vill också rikta ett stort 𝐓𝐀𝐂𝐊 till alla som engagerat sig i Tims fall, skrivit på namninsamlingen och deltagit vid demonstrationen i Stockholm! Ni är fantastiska!

Aftonbladet – Treårige Tim får tillfälligt uppehållstillstånd – ”känns fantastiskt”. Vi i Brinn för barnen är otroligt glada för beskedet om Tims tillfälliga uppehållstillstånd och att en vårdnadsöverflytt nu är klar. Vi är tacksamma för att beslutet tillslut blev utifrån hans bästa, och att han får vara kvar i den familj som Tim ser som sin. Detta beslut borde givetvis tagits från början. Vi vet att Tim och hans familjehem har haft en mycket orolig tid nu tills de fick besked gällande beslutet.

Nu hoppas vi att liknande fall kan undvikas framöver, tyvärr så är vi nog inte där ännu. Men Tims beslut är viktigt att kunna hänvisa till i andra liknande fall.

Läs artikeln här:
► Aftonbladet – Treårige Tim får tillfälligt uppehållstillstånd – ”känns fantastiskt”

VAD BRINN FÖR BARNEN HAR GJORT:
– vi har stöttat familjehemmet med tips och råd med vad de kan göra utifrån den situation de är i. Hänvisat till lagstiftning utifrån socialtjänstlagen, utlänningslagen samt barnkonventionen
– vi har gjort en skrivelse till migrationsverket
– vi lyfte vårdnadsöverflyttmöjligheten med familjehemmet samt socialtjänst
– förmedlat en advokat via våra samarbeten, advokat Rebecca Lagh. Rebecca har gjort ett gediget arbete med ett verkställighetshinder för Tim
– vi kontaktade media och deltagit i flertal artiklar och intervjuer kring fallet
– vi anordnade en demonstration i Stockholm med politiker på plats
– vi upprättade en namninsamling tillsamman med familjehemmet
– vi överlämnade namninsamlingen med över 170 000 namn, till statssekreterare till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Lars Westbratt
– genom påtryckningar blev det tal om att upprätta en lex Tim

Läs fler artiklar om Tim här:
► 8 sidor – Nyheter på lätt svenska – 3-åring kan bli utvisad
► Aftonbladet – Utvisade Tims öde inte unikt – ”Sker hela tiden”
► Aftonbladet – Pojken Tim ska utvisas ensam till Nigeria
► Aftonbladet – Vänsterpartiet kräver en ”lex Tim”
► Aftonbladet – En skam om Sverige utvisar 3-årige Tim
► Aftonbladet – Treårige Tim får tillfälligt uppehållstillstånd – ”känns fantastiskt”
► Blekinge läns tidning – Domstolens utvisning av Tim bryter mot barnkonventionen
► Blekinge läns tidning – Ribbenvik om utvisning av Tim, tre år: de kan sällan avrättas
► Breaking news – Treårige Tim från Brösarp kommer att deporteras till Nigeria
► Breaking news – Det fanns många brister i besluten att utvisa Tim
► Dagen – Mänsklig tragedi och juridisk härdsmälta när treårige Tim utvisas
► DN – Tim var bara 11 dagar när han omhändertogs – nu ska han utvisas ensam till Nigeria
► DN – En skam om Sverige utvisar 3-årige Tim
► DN – Insändare. ”Juridiska hinder saknas för att låta treåring stanna”
► DN – Därför har familjehemmet inte fått vårdnaden om Tim
► DN – Alex Schulman: Att skicka treåriga Tim till Nigeria är kidnappning
► DN – Studio DN 22 september: Varför utvisar Sverige treårige Tim?
► DN – Ribbenvik om utvisningen av Tim: Sällan de går att genomföra
► DN – Rättsexpert: Besluten om Tims utvisning innehåller flera brister
► DN – Utvisningen av Tim tillfälligt stoppad
► Ekstra Bladet – Ramaskrig: Plejebarn på tre år udvist – alene
► Ekuriren – Det är bäst för Tim att stanna i Sverige
► Gefle Dagblad – Insändare: Kort sagt om utvisning
► GP – Tim ska utvisas till Nigeria: ”Känns så hjärtskärande”
► GP – Barnmisshandel att utvisa treårig pojke till Nigeria
► GP – Hynek Pallas: Treårige Tim hör hemma vid ett köksbord i Brösarp
► GP – Peter Hjörne: I första hand barnets bästa!
► GP – Hur kan man sova om natten efter att ha utvisat en treåring?!
► GP – Tim ska utvisas till Nigeria: ”Känns så hjärtskärande”
► GP – Tusentals protester mot utvisning av treåring
► Hallandsposten – Malin Lernfelt: Att stå upp för barnens bästa kräver ryggrad
► Hallandsposten – Stärk skyddet för utsatta barn
► HelaHälsingland.se – Demervall: Skäms Sverige – att utvisa treåriga Tim borde vara olagligt
► HBL – Tim var bara 11 dagar när han omhändertogs – myndigheterna vill utvisa honom till Nigeria
► HD – Inhuman utvisning
► HD – Landskronas politiker om fallet Tim: Se över lagen
► HD – Familjehemmet i Brösarp ger inte upp hoppet om Tim
► HD – Huvudledare – Barnkonventionen styr inte heller i fallet med ”Tim”
► HD – Peter Fällmar Andersson – Så Sverige är ändå inte ett land som utvisar treåringar?
► HD – 130 000 har skrivit under mot utvisning av treårig skånsk pojke
► Head Topic – Varför utvisar Sverige treårige Tim?
► Helahälsingland.se – Demervall: Skäms Sverige – att utvisa treåriga Tim borde vara olagligt
► Hänt – Tittarna rasar efter att 3-åriga Tim riskerar att utvisas till Nigeria
► IM – Det är ni som kör ut Tim!
► KvällsPosten – Tvåårige Tim riskerar att utvisas helt ensam
► KvällsPosten – Öppningen som kan göra så att Tim, 2, får stanna
► KKuriren – Det är bäst för Tim att stanna i Sverige
► MSN – Tim, 3, ska utvisas till Nigeria fast han aldrig varit där ”En prövning för hela familjen”
► MSN – Snårigt regelverk bakom Tim-fallet: ”Är det värdigt?”
► Nya Aktuellt i Politiken – Migrationspolitiken måste värna barnen
► NT – L vill se över lag efter fallet ”Tim”
► Nyheter24 – Treårige Tim ska utvisas ensam – 100 000 protesterar mot beslutet
► Omni – Över 100 000 underskrifter för treårige Tim
► Omni – Tim, 3, riskerar att utvisas till Nigeria helt ensam
► Omni – Forskare: Beslutet om Tim visar att orden ekar tomt
► Omni – Experter: Inga juridiska hinder för fosterföräldrarna att få vårdnaden om Tim
► Omni – Ribbenviks ord väckte ilska och hopp hos Tims familj
► Omni – Nämnd i Landskrona vill ha lagöversyn efter fallet Tim
► Omni – Nämnd uppvaktar regeringen om 3-åring
► P4 – Extra med Titti Schultz – Treåriga Tim ska utvisas till Nigeria
► Rädda Barnen – Rädda Barnen kommenterar: Inte värdigt ett land där barnkonventionen gjorts till lag
► Svenska Dagbladet – Stora protester mot att treåring utvisas
► Svenska Dagbladet – Treåriga Tim ska utvisas: ”Det är långt ifrån över”
► Sveriges Radio – Stort engagemang för treåring som ska utvisas
► Sveriges Radio – Linnea Wikblad har panik, treårige Tim riskerar att utvisas, Ann Heberlein och Miss Li
► Sveriges Radio – Treåriga ”Tim” ska utvisas ensam & världens coolaste diktator – P3 Nyheter med Babs Drougge
► Sveriges Radio – ”Tim vet att det händer något – men inte vad”
► Sveriges Radio – Hela intervjun med Tims familjehemsmamma Sandra
► Sveriges Radio – Fler än 130 000 personer emot utvisning av treåring
► Sveriges Radio – ”Det är förfärligt, inhumant och orimligt”
► SVT Nyheter – Treåriga Tim ska utvisas till Nigeria – har aldrig varit där
► SVT Nyheter – Ribbenvik om utvisningen av Tim, 3: ”Väldigt sällan de går att genomföra”
► SVT Nyheter – BO om utvisning av barn: Riksdagen måste sätta ner foten
► Sydsvenskan – Inhuman utvisning
► Sydsvenskan – Utvisad treåring väcker starka känslor
► Sydsvenskan – Landskronas politiker om fallet Tim: Se över lagen
► Sydsvenskan – Peter Fällmar Andersson – Så Sverige är ändå inte ett land som utvisar treåringar?
► Sydsvenskan – Huvudledare – Barnkonventionen styr inte heller i fallet med ”Tim”
► Sydsvenskan – Huvudledare – 130 000 har skrivit under mot utvisning av treårig skånsk pojke
► Sydsvenskan – Huvudledare – Familjehemmet i Brösarp ger inte upp hoppet om Tim
► Sydsvenskan – L vill se över lag efter fallet ”Tim”
► Sydöstran – Elina Gustafsson: Ledarkrönika: Låt Tim stanna
► Syre – Tänk på Tim nästa gång du hör någon säga ”strama åt”
► Teller Report – Three-year-old Tim is to be deported to Nigeria – has never been there
► TV4 – Tim, 3, utvisas till Nigeria – men har aldrig varit där: ”En prövning för hela familjen”
► TV4 – Rättsexperten om beslutet att utvisa 3-årige Tim: ”Inte motiverat det tillräckligt”
► TV4 – ”Vår son frågar om vi verkligen älskar honom”
► TV4 – Politiker och barnombudsmannen kritiska – vill att lagstiftningen ses över
► TV4 – Migrationsverket: Därför ska 3-årige Tim utvisas
► TV4 – Landskrona tar upp kampen för Tim – kräver lagändring
► TV4 – Tims öde fortfarande ovisst. ”Ärendet går inte att genomföra”
► TV4 – Landskronapolitiker agerar för 3-åriga Tim: ”Ändra lagen”
► TV4 – Treårige Tims utvisning skapar starka reaktioner – anses inte ha tillräckliga skyddsskäl
► TV4 – Svenska toppjurister: Landskrona feltolkar lagen i fallet Tim, 3
► Uppsala Nya Tidning – Oetiskt beslut att utvisa treåringen
► Vänster hänt – Vänster hänt – Johan Blom Bünz – Det kollektiva politiska minnet är kort, men glöm inte Tim
► Världen Idag – Både principer och hänsyn behövs i migrationspolitiken
► Värmlands Folkblad – Insändare: Hjärtlöst att utvisa en 3-åring
► Värmlands Folkblad – LEDARE: Man sliter inte en treåring från de enda föräldrar han känner
► Värmlands Folkblad – Insändare: Låt 3-årige Tim stanna i Sverige!
► Ystad Allehanda – Treårige Tim ska utvisas till ett land han aldrig varit i
► Ystad Allehanda – Stödet för utvisningshotade Tim allt starkare – även kommunen engagerar sig
► ÖP – Frida Demervall: Skäms Sverige – att utvisa treåriga Tim borde vara olagligt