Aktiva barnfall


Brinn för barnen består av flera arbetsgrupper, bland andra advokatpoolen och socionompoolen. Till dessa grupper inkommer ständigt nya fall rörande barn i olika situationer som behöver hjälp. Ibland är det vårdnadshavare, familjehem m. fl. som behöver stöd och rådgivning och det har även kommit in flera barnfall via Brinn för barnens tidigare samarbete med Lilla hjärtat vänförening. Vi i Brinn för barnen får in nya barnfall i princip varje vecka. Detta är några exempel på fall som vi har varit eller är aktiva i. Ni kan ta del av fallen och vad vi som organisation har gjort för att hjälpa barnen i utsatthet.