Barnfall

Låt oss aldrig glömma.

Barn som gått grymma öden till mötes under näsan på makthavare och socialtjänst. Institutioner, politiker, socialt skyddsnät. De är alla där för att rädda upp när vuxna ute i samhället inte tar sitt ansvar för sina barn, såsom de ska. Hjälp som inte når fram p.g.a. felprioriteringar, besparingar, effektiviseringar, tjänstemän med egna agendor som går före den hjälp utsatta barn behöver.


En diger lista över felaktigheter i vårt samhälle som kan göras milslång. Brinn för barnen lyfter dessa barns historier för att belysa alla de fel som vi finner måste åtgärdas för ett väl fungerande samhälle, där alla barn har lika rätt till en trygg och rättssäker uppväxt, oavsett vilka förhållanden de föds in i. Vi skriver dessa barns historier för att alltid minnas dem, för att hedra dem, för det hopp vi fäster vid att det en dag ska bli ändring, till barnens bästa.