Agnes 14 år och Moa 11 år, flickorna i Bjärred

9 januari 2018. Det är tisdag. Jullovet är över och det är första dagen på den nya terminen för Agnes och Moa, två flickor som har hemundervisning. En lärare ringer på ringklockan till flickornas hus i Bjärred. Flickorna kan av medicinska skäl inte gå i skolan och läraren är där för att undervisa, men ingen öppnar dörren. Samma dag ska pappan i familjen hålla föreläsning vid universitetet i Lund men han dyker aldrig upp. Pappa arbetar som docent och biträdande professor i handelsrätt och är alltid på plats när han ska arbeta, svarar alltid på sms och telefonsamtal. I vanliga fall. Inte idag. Vid 15-tiden har pappans chef försökt att få tag på honom flera gånger men inte lyckats. Orolig för att något kanske har hänt Oskar ringer chefen till polisen.


En timma efter samtalet till polisen anländer en polispatrull till platsen på vad de uppfattar som ett rutinuppdrag. Poliserna ska undersöka om någon är hemma och hur det står till med pappan i familjen. Det är tyst och lugnt i området och fortfarande ganska ljust. Poliserna tar god tid på sig och en av dem gör några slagningar på familjen men finner inget i polisens register på mannen. Familjen de ska knacka på hos förefaller vara en helt vanlig familj. Man, fru, två barn.


De båda poliserna ringer på husets dörrklocka men ingen kommer och svarar. De knackar på, sedan bankar de på dörren. Ingen svarar. De undersöker platsen och konstaterar att det är släckt i huset och fördraget på bottenvåningen. Familjens båda bilar står parkerade på uppfarten. Poliserna lyser in med ficklampa genom gliporna i persiennerna och plötsligt ropar den ena polisen till den andra att komma. Genom en glipa ser de ett par fötter och lyser uppåt med ficklampan. Pappan hänger i taket i köket. Poliserna tror spontant att det är frågan om ett enskilt självmord och de är fortfarande omedvetna om vad som väntar där inne.


De går runt huset och slår in en glasad dörr med batong och går in i huset vägledda av sina ficklampors. Det är kolsvart och knäpptyst på bottenvåningen och poliserna börjar söka igenom bottenvåningen. De finner tillslut en strömbrytare och lampan i köket tänds. Patrullen konstaterar att mannen verkligen är död och fortsätter att söka igenom bottenvåningen för att hitta tecken på om övrig familj kanske är bortrest. De söker vidare och hittar en kvinna som ligger nerbäddad i sin säng, avliden. ”Här ligger mamman” säger den ena kollegan till den andra. Nu är det inte bara ett självmord ärendet gäller utan ett brott. Var är barnen? Poliserna väljer att rapportera fynden över radion innan de går vidare mot övervåningen.


Övervåningen, i kontrast till undervåningen är full av ljus. Gardiner och persienner är inte fördragna. På golvet ligger en nalle och färgglada bokstäver pryder två av fyra dörrar på våningsplanet. Flicknamn. I de två utmärkta rummen finner poliserna två flickor i varsin säng, nedbäddade, döda. Vid upptäckten backar patrullen omedelbart ut ur huset och kollegorna säger till varandra: ”Vad fan är det vi har sett? Vad är det vi har varit med om?” De tillkallar förstärkning.


Förstärkningen infinner sig och man undersöker brottsplatsen. Man finner tre dokument i huset och ett USB-minne. Ett av dokumenten är ett testamente, ett dokument innehåller praktisk information till familjens anhöriga samt ett avskedsbrev från föräldrarna. I brevet står det att de båda föräldrarna tillsammans beslutat att döda sina döttrar som lider av sjukdomen ME – Myalgisk Encefalomyelit, kronisk trötthet. Föräldrarna skriver att de inte ser någon livskvalitet eller framtid på grund av barnens sjukdomssituation. De skriver också att beslutet att ta sina flickors och sina egna liv är ett beslut de fattat redan under hösten. Båda föräldrarna har skrivit under brevet.


Fallet tystas direkt ner av polis och sociala myndigheter. Sträng förundersökningssekretess råder. När undersökningen väl står färdig offentliggör man väldigt få detaljer från den. Ute i landet och i internets alla hörn spekulerades det hej vilt om vad som kan ha hänt i den där villan i Bjärred men inte ens familjens släkt och bekanta ville säga något. Anhöriga till familjen väljer bort gravsten mot att sprida familjens aska någonstans ute i Göteborgs skärgård och det är de sista fysiska spåren av familjen som försvinner ut med vågorna. Polisen konstaterar att föräldrarnas avskedsbrev är riktigt och att det inte finns några utomstående misstänkta som kan ha iscensatt mordet eller tvingar föräldrarna till att begå sitt brott. Barnen och mamman har blivit strypta och pappan har begått självmord genom att hänga sig. Den rättsmedicinska undersökning visar att den ena flickan har lugnande medel i kroppen. Utredningen läggs ner.


Händelseförloppet som föranleder morden på flickorna börjar något år innan när äldsta dottern Agnes börjar visa tecken på att hon inte mår som hon brukar. Hon blir lätt trött och har problem med koncentrationen. I mars 2016 hålls den första elevhälsokonferensen om Agnes där skolans rektor, en specialpedagog, en mentor, en skolpsykolog och en av föräldrarna närvarade. Man talar om hur man på bästa sätt ska kunna ge Agnes stöd i sin skolgång med den sjukdomsbild som hon har, kronisk trötthet. Agnes ska börja sjunde klass i en ny skola. Två månader senare håller man ännu en konferens angående Agnes skolstart och man beslutar att hon ska avstå från hemkunskap, idrott, musik och moderna språk för att koncentrera sig på kärnämnena för att nå gymnasiekompetens. Ämnet bild får hon fortsätta med trotts att det inte är ett kärnämne för bild och konst är något Agnes brinner för. Man ordnade även ett vilorum för Agnes för att hon skulle kunna vila sig när skolmiljön blev för mycket för henne. Trots de förebyggande åtgärderna konstaterar man vid skolårets slut i maj 2017 att Agnes inte orkar med skolmiljön och man bestämmer att hon under årskurs åtta ska ha hemundervisning fyra dagar av fem varje vecka.


I juni samlas man åter för att hålla konferens, men denna gång handlar det om Moa, Agnes lillasyster. Moas föräldrar misstänker att även hon lider av sjukdomen ME. Föräldrarna har ännu inte fått en fastställd diagnos på flickan men de är drivande i att även hon ska få hemundervisning. I Sverige har vi restriktiva bestämmelser när det gäller hemundervisning och eftersom det inte finns något läkarintyg på att Moa har samma sjukdom som sin syster, diskuterar man istället hur undervisningen under höstterminen ska se ut för henne. Tillsvidare vill man stryka idrott och elevens val för att underlätta för Moa. Ett vilorum ska inredas till Moa på skolan och blir skolgången för svår för henne beslutar man att hennes undervisning ska samordnas med storasysters skola. I augusti hålls ett nytt möte där föräldrarna vill ha hemundervisning men intyg på Moas sjukdom finns fortfarande inte men snart därefter blir hemskolning ett faktum för Moa. Föräldrarna uppvisar nu ett intyg på Moas diagnos och hon får undervisning i hemmet av två av sina klassmentorer, tre dagar i veckan.


Under hösten arbetar flickornas mamma som vanligt och engagerar sig vid sidan av sitt arbete i ett upprop för att bevara Gottfries Clinic, en klinik som specialiserat sig på patienter med ME/CFS. Pappan söker i slutet av september befordran till professor i Handelsrätt vid Ekonomiskolan vid Lunds universitet och föräldrarna fortsätter att leva så normalt det går. Utåt sett. Samtidigt, under samma månad, bestämmer föräldrarna gemensamt att de ska döda sina två flickor och ta sina egna liv. Ingen märker några tecken på detta. Inte skolan som aktivt hjälpt dem under en lång tid med flickornas skolgång, inte den rad doktorer och läkare flickorna får träffa, inga släktningar eller bekanta fattar misstanke, inte ens Agnes och Moa. De sista månaderna arbetar pappan hemifrån för att prioritera tiden med sina döttrar. Det är först under hösten 2017 som flickorna får intyg på sina diagnoser om kronisk trötthet, ME – Myalgisk Encefalomyelit – en kronisk multisystemsjukdom där nervsystem, immunförsvar och energiproduktion är påverkade. Föräldrarna har under hösten fått veta av de läkare de har anlitat att flickorna aldrig kommer att tillfriskna från sina sjukdomstillstånd. Många patienter som får diagnosen ME blir långtidssjukskrivna och eller förtidspensionerade beroende på hur pass svår deras sjukdom anses vara. Vanligt för dessa patienter är att de har utdragna tvister om ersättning från försäkringskassan eftersom sjukdomen inte kan verifieras med provresultat eller någon form av vetenskaplig empiri som uppfyller försäkringskassans kriterier för att de ska börja betala ersättning. I sitt avskedsbrev skriver föräldrarna:


”Till den det berör.

Vi har gemensamt och i samförstånd beslutat att ta våra och våra barns liv […] Ingen av oss kommer någonsin kunna leva ett liv i någon egentlig mening […] Vi tog vårt beslut tidig höst 2017″.


Sex dagar innan morden upprättar de båda föräldrarna ett gemensamt testamente över hur familjens tillgångar ska fördelas och testamentet bevittnas av två bekanta till familjen. I testamentet nämns inte parets båda döttrar. Testamentet återfinns i huset dagen för trippelmordet och självmordet.


Tankarna går isär för vad som föranlett föräldrarna att ta livet av sina döttrar och varför utredningen och förundersökningen blev belagt med tät sekretess. Gisela Priebe, lektor vid Institutionen för psykologi på Lunds universitet som forskat om barn och ungas utsatthet tycker att skolan borde ha uppfattat varningssignaler när föräldrarna började trycka hårt för hemundervisning, först för Agnes och även sedan när de började tycka på hårt för hemundervisning av Moa. Även om ett barn får hemundervisning är det något som ska vara en kortare tid, en tillfällig lösning. Som lagen ser ut ska man arbeta för att ett barn ska komma tillbaka till skolan men sådana planer fanns inte. Eftersom ME är en diagnos ställd baserad på patientens upplevelser av sin sjukdom och inte fastställas genom diagnostik med tester och provresultat, argumenterar många att processen för att få barnen tillbaka till skolan skulle ha ingått i skolans framtidsplanering.


Även alla myndigheter som kommit i kontakt med familjen såsom kommun, socialtjänst och läkare borde ha reagerat, vilket kommunen i efterhand inleder en utredning om. Flickorna hade intyg på diagnoserna ME, något föräldrarna sökte mycket hjälp för både i landet samt i Tyskland, bland annat för att få ställt diagnoserna. ME har ifrågasatts i forskningsvärlden både nationellt och internationellt sedan 50-talet men man har än idag inte kommit fram till någon godkänd behandling av sjukdomen i Sverige. Vad som orsakar sjukdomen är okänt men forskare spekulerar att infektioner utlöser sjukdomen. Sjukdomsintygen för flickorna har kommit från läkare som föräldrarna själva sökt upp och anlitat. Exakt vilka läkare som skrivit intygen är sekretessbelagt men föräldrarna har enligt bekanta varit mycket drivande i att få diagnoserna fastställda. Eftersom sjukdomen inte går att bekräfta i enligt svensk standardiserad sjukvårdspraxis är ett utlåtande om att flickorna aldrig ska tillfriskna en kontroversiell utsaga som debatterats både av läkare, psykologer och allmänheten. Ett utlåtande föräldrarna ger som orsak till att de ska döda sina barn. Den yngsta flickan Moa var bara sjuk i några månader, men fick trots det korta sjukdomsförloppet intyg från en läkare och föräldrarna säger att de fått veta att hon aldrig ska tillfriskna. Moa som spelade piano beskrevs som pigg, levnadsglad och sprallig av sin pianolärare under sommaren 2017 men redan när höstterminen ska börja har hon fått diagnosen ME fastställd. Till pianoläraren har Moa sagt att hon upplevt pappa Oskar som dominant och kontrollerande, att hon inte tyckte om sättet hon blev behandlad på av sin pappa. Under hösten skriver pappan till pianoläraren över e-post att Moa inte längre behöver pianolektioner för att hon är sjuk.

Oavsett hur det stod till med vem som gjort vad och vem som sagt vad, var båda flickorna och deras föräldrar i kontakt med en rad instanser och myndigheter. Samtliga missade omfattningen av familjens problem. I brevet föräldrarna lämnar efter sig skriver de att de inte ser någon framtid värld att leva för sig och sina barn, men vanligtvis brukar föräldrar vars barn som av en åkomma kämpa in i det sista för att finna läkar- och psykologhjälp för sig och sina barn, men inte Hanna och Oskar. De ger upp. En av dem, eller båda, stryper sina barn.

Agnes och Moa blir 14 respektive 11 år gamla.

Text av Anna Troedsson - Brinn för barnen

– du kan anmäla anonymt

När ett barn dödas av sin mamma eller pappa kallas det filicid. I fall där förövaren tar sitt eget liv heter det filicid-suicid. I Sverige dödas cirka tre barn om året av en förälder eller av en medlem i en styvfamilj. Forskning av samtliga fall av filicid och filicid-suicid i svensk historia mellan 1973-2008 har visat att allvarligare psykisk störning och tidigare självmordsförsök var starka oberoende riskfaktorer för filicid. Missbruk och tidigare våldsbrott var mindre vanligt bland icke-filicidala mordförövare. Två år efter Bobbys död införs lex Bobby (2007:606). Enligt den ska alla barnmord utredas av Socialstyrelsen. Hittills har utredningarna visat att cirka 40% av fallen handlar om barn som varit kända av socialtjänsten via orosanmälningar. Av de anmälningar som inkommit har bara 50% lett till en utredning.

Samtliga barnfall från 1973 till dagens datum visar att en stor grupp av de barn som blir dödade av sina föräldrar inte har utsatts för våld tidigare. Majoriteten av studier relaterar gärningen till någon form av psykisk ohälsa hos förövaren som ofta beskrivs som bakomliggande faktor. Det finns flera utlösande faktorer som föranleder en förälders dödande av sitt barn och efterföljande självmord. Flera studier redogör för särskilt stressande händelser och kriser som kan uppfattas vara möjliga avgörande faktorer till att filicid och filicid-suicid begås. Separation, skilsmässa och vårdnadstvist är de främst förekommande faktorerna i nära anslutning till denna typen av brott. Ekonomiska förutsättningar har visat sig ha ett samband till filicid-suicid. Svåra ekonomiska förhållanden med små möjligheter att försörja sig och socioekonomiska faktorer utgör en del av de filicid-suicidfall där föräldrarna var deprimerade och dödar sina barn av altruistiska skäl. För att nå bästa möjliga förebyggande arbete bör arbete och insatser riktas till människor med psykiska störningar och suicidalt beteende bland särskilt ansträngda föräldrar:
– Föräldern hade ofta en tidigare känd psykiatrisk problematik och hade vårdats på psykiatrisk klinik någon gång tidigare med depression, psykos eller personlighetssyndrom, menar Bo Runeson, professor och överläkare vid Karolinska institutet.

Moa Mannheimer, utredare på Socialstyrelsen och Henrik Lysell, forskare av filicid, vid Karolinska Institutet, säger att vad som krävs är att samhällets skyddsnät blir mer finmaskigt:
– Precis som att man inom psykiatrin frågar om självmord så bör man fråga om personen har tankar kring att använda våld mot sina barn. Att mer öppet prata om dessa tankar skulle kanske förhindra några, eller i alla fall något, fall, säger Henrik Lysell.

Filicid indelas i femgrupper:
Altruism, utvidgat självmord eller barmhärtighetsmord. En eller båda föräldrarna anser att de gör sitt eller sina barn en tjänst eller välgärning genom att ta deras liv åt dem.

Psykos. Denna grupp överlappar ofta med föregående grupp av altruism. Störst andel föräldrar som drabbas av psykos är kvinnor som exempelvis har hamnat i djup förlossningspsykos.

Det oönskade barnet. Barn i denna grupp dör oftast inom ramen av sitt första livsdygn. Vanligtvis är det unga kvinnor som är förövaren. I många av dessa fall har inte kvinnan vetat om att hon varit gravid eller anser sig inte ha kapacitet att ta hand om barnet.

Barnmisshandel. Fysisk och psykisk misshandel som pågår över en lång tid och slutligen resulterar i barnets död.

Hämnd på partner. Barnet används som medel av ena föräldern för hämnas och straffa den andra föräldern. Barnet i sig är inte fokus för handlingen utan det är avskyn för den andra förälderns som är huvudfokus för föräldern som begår brottet.

Och till skillnad från andra våldsbrott är det en jämn fördelning mellan män och kvinnor – i hälften av fallen var gärningspersonen en kvinna. Eftersom det är mindre än en promille i svenska befolkningen som begår denna typ av brott och att många i landet lider av psykisk ohälsa är det svårt att som myndighetsutövare se detta som en markör eller varning om att en person ligger i riskzonen för att begå filicid. Däremot bör vården reagera när en förälder hör av sig och uttrycker en önskan om att ta sitt liv. Barn som lever i styvfamiljer löper större risk att falla offer för filicid enligt äldre studier, men enligt nya är det ingen större risk än att leva med biologiska föräldrar.

VI0x0043
VI0x0046

Barnmisshandel leder till mord. 

2006 hittas kvarlevorna av Bobbys kropp i en sjö utanför Nässjö. Han bodde samman med sin mamma och styvfar. Bobby har under en lång tid utsatts för utdragen och långvarig tortyrliknande misshandel av både mamman och pappan, bland annat med elchocker mot underlivet. Inom evolutionspsykologin kallar filicid utfört av styvföräldrar för Askungeeffekten. Om styvfädern har ett kriminellt förflutet löper barnet än större risk att drabbas av våld och bli mördat.


Barnmord i altruismens tecken. 

I Bjärred 2018 mördar ett föräldrapar sina två döttrar som sedan en tid lidit av sjukdomen ME kroniskt trötthetssyndrom. Flickorna är 11 respektive 14 år gamla. I huset finner polisen ett undertecknat brev där det båda föräldrarna i samförstånd har valt att avsluta sina barns och sina egna liv. Mamman och flickorna har dött till följd av kvävning och pappan tog sitt eget liv genom att hänga sig. Morden går under benämningen altruism, utvidgat självmord eller barmhärtighetsmord och även som filicid-suicid.


Hämnd på partner leder till mord på barn

2013 har en pappa ”pappahelg” och beger sig till sin stuga i Dalarö tillsammans med sina tre små barn. När barnen somnat på kvällen placerar pappan pappersservetter över golvet, dränker dem i tändvätska och tänder på. Han tar bort stegen från loftsängen barnen sover i och lämnar stugan, sätter sig i bilen och kör 50 mil söderöver för att överlämna sig till polisen på Öland. Det äldsta barnen, en flicka som är sju år, lyckas springa ut ur stugan och larma grannen. De två små pojkarna på tre och fem år går inte att rädda ur lågorna. I ett sms som pappan skriver mitt i natten skriver han: ”Hämnden är ljuv din jävla idiot”.


Psykos. 

En mamma i Sigtuna har under en längre tid mått dåligt och haft press på sig att skicka pengar till sina anhöriga i Kenya. Samtidigt blir hon av med sitt jobb som städerska och är ensamstående med två små pojkar, Elias 4 år och Tevin 8 år. Efter en resa till Kenya börjar mamman att isolera sig och känner enorma skuldkänslor av otillräcklighet som mamma vilket slutligen drev henne att ta sina pojkar till en sjö för att dränka dem för hon trodde att de skulle få det bättre i himlen.


Det oönskade barnet. 

Kvällen den 21 december 2002 hittar en hundägare ett litet filtklätt bylte i en gångtunnel i Brunna. Inuti klädbyltet finns en liten nyfödd flicka. Flickan är död, hon har blivit kvävd, och hennes identitet är okänd. Utredningen visar att flickan levt i upp till sex timmar innan hon blev kvävd, inlindad i en filt och lagd vid gångtunneln. Utomhus var det 20 minusgrader vilket underlättade utredningen av händelseförloppet. Själva mordet ska med största sannolikhet begåtts på något annat ställe än fyndplatsen. DNA säkrat på flickan och byltet talar om att det är en kvinna som begått mordet. Fallet blev aldrig löst.


Avsaknad av hjälp för vuxna med psykiska åkommor. 

Filicid är ovanligt i Sverige. 4 till 5 fall sker vanligen per år. Fler kvinnor än män begår filicid. Edwins mamma var sedan tidigare dömd för våldsamt motstånd och hade en missbruksproblematik. Hon har haft kontakt med både psykiatrin och socialtjänsten och det har kommit in flera orosanmälningar från förskolan. Halmstadmamman har berättat i förhör att hon hört röster – röster som sagt åt henne att döda sitt barn. Hon har också sagt att hon var rädd att något ännu värre skulle hända henne och barnet om hon inte tog dess liv.
– Förr var det ett tydligt samarbete mellan BB och vuxenpsykiatrin. Om man anade att något inte kändes bra med mamman, subtila saker, var det enklare att kalla henne till psykiatrin. Men allt sådant är nedmonterat nu, säger psykologen Maude Johansson.

Text srkiven av Anna Troedsson - Brinn för barnen

De som lider av psykisk ohälsa begår oftast självmord utan avskedsbrev. Personer som skriver avskedsbrev har oftast planerat in självmordet.
Källa: Paraschakis, A., Michopoulos, I., Douzenis, A., Christodoulou, C., Koutsaftis, F., & Lykouras, L. (2012). Differences between suicide victims who leave notes and those who do not. Crisis.

Det här är ME/CFS
ME/CFS står för myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome och klassas som en neurologisk sjukdom. Myalgi betyder muskelsmärta och encefalomyelit är en inflammation i hjärnan eller ryggmärgen. Tidigare kallades sjukdomen ofta kroniskt trötthetssyndrom, en beteckningen som dock kritiserats för att vara missvisande. Vanliga symtom på ME/CFS är svår utmattning som inte släpper efter vila, sömnproblem, ledvärk, magbesvär och muskelsvaghet. Många patienter är sängliggande stora delar av dygnet.

Det är oklart vad som orsakar sjukdomen. Det är vanligt att den börjar med en infektion, som den drabbade inte återhämtar sig ifrån. I nuläget finns inget botemedel mot ME/CFS. Många drabbade upplever dock en viss förbättring med tiden. Vissa åtgärder, däribland medicinering, kan lindra symtomen. Överansträngning riskerar att leda till att tillståndet försämras. För vuxna är sjukdomen nästan alltid kronisk.
Källor: Riksförbundet för ME-patienter och Vårdguiden

Krisnummer:
BRIS (Barnens rätt i samhället): 116 111 – www.bris.se
Hjälplinjen: 0771-22 00 60 – www.1177.se
Jourhavande kompis: 020-22 24 44
Jourhavande präst: 112
Jourhavande medmänniska: 08 – 702 16 80
www.jourhavande-medmanniska.se
Mind (Svenska föreningen för psykisk hälsa): 020-85 20 00, mind.se
Röda korset: 0771-900 800, redcross.se
Självmordslinjen: 90101
SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd): 08-34 58 73, spes.se

Döda familjen i Bjärred – detta har hänt 2018:
• 9 januari 2018 – En familj på fyra personer hittas på eftermiddagen döda i sin villa i Bjärred utanför Lund. En av föräldrarna dök inte upp på sitt arbete och kollegorna anmälde personen försvunnen. Polisen hittade familjen när de kom till bostaden. Händelsen rubricerades som ett brott.
• 10 januari – Händelsen rubriceras som mord och polisen säger sig ha en god bild av vad som hänt i huset. Man säger också att gärningspersonen troligtvis var en av de döda. Grannarna beskriver området som lugnt och många är skärrade av händelsen.


• 11 januari – Rektorn på de två barnens skola berättar att barnen har fått hemundervisning under en längre period och hon säger att hon aldrig hade kunnat föreställa sig att det här skulle ske. Enligt uppgifter till SVT handlar historien om en familj i kris och att barnens fysiska sjukdomar kan ha kopplingar till det som skett i villan.


• 19 januari – Polisen går ut med information om att det finns ett avskedsbrev som är undertecknat av båda föräldrarna där man skriver att man inte såg någon livskvalitét eller framtid på grund av döttrarnas sjukdom.
• 26 mars – Lomma kommun (som Bjärred tillhör) skärper sina rutiner efter händelsen och menar att det fanns signaler som man borde ha sett hos familjen.
• 11 december – Polisen presenterar förundersökningen
Källa: SVT Nyheter

OLIKA TYPER AV FILICID
Altruism, utvidgat självmord eller barmhärtighetsmord. Den ena föräldern eller båda anser att de gör barnet en välgärning genom att ta dess liv. Kanske på grund av att barnet är allvarlig sjukt. Familjetragedin i Bjärred är ett exempel på ett sådant fall. Ett annat uppmärksammat fall skedde i september 2020 då en 27-årig kvinna i Tyskland mördade sina fem yngsta barn och sedan försökte ta sitt eget liv genom att hoppa framför ett tåg. Kvinnan överlevde men barnen, som var mellan ett och åtta år gamla, ska ha fått lugnande medel och dött av kvävning. Kvinnan uppgav att separationen från de yngsta barnens far gjorde att hon inte längre kände sig kapabel till att ta hand om sin familj och valde därför att avsluta deras liv.

Psykos. Många gånger överlappar den här kategorin med den ovan, men här är det främst kvinnor som hamnat i en djup förlossningspsykos som är förövare. Ett exempel på detta är när två bröder, fyra och åtta år gamla, hittas vid ett vattenbryn i Sigtuna 2011. Barnen har dött av drunkning och mamman till pojkarna grips samma dag. Det visar sig att hon led av en allvarlig psykisk störning under och efter dåden. Kvinnan skulle först även ta sitt eget liv, men ångrade sig. Ett annat fall ägde rum i Nyköping den 30 augusti 2012. Den då 29-åriga kvinnan tog sin två månader gamla son in till köket och dödade honom med en kniv. Hon försökte sedan ta sitt eget liv men övermannades av sin man och svärmor. Kvinnan hade påvisat symptom för förlossningsdepression och besökt psykolog innan mordet. Hon dömdes till vård för barndråp.

Det oönskade barnet. Här dör barnet inom de första dygnen i livet och det är ofta unga kvinnor som är förövare. Många gånger har kvinnorna inte vetat om att de är gravida och anser att de inte har kapacitet att ta hand om barnet. Ett av de mer uppmärksammade fallen är det om den nyfödda flickan som hittades kvävd och inlindad i ett tygstycke vid en gångtunnel i Brunna 2002. Polisen har fortfarande inte lyckats få fram vilka som är flickans föräldrar. Enligt rättsläkaren hade flickan fötts, kvävts och placerats vid gångtunneln under ett och samma dygn.

Barnmisshandel. Här förekommer en psykisk och fysisk misshandel som pågår över lång tid och som resulterar i att barnet dör. Det mycket uppmärksammade fallet om Lilla Hjärtat är ett sådant. Ett annat är fallet med tioåriga Bobby som dödades av sin mamma och styvfar efter en lång och utdragen misshandel 2006. Bobby fick utstå en lång och systematisk tortyr innan mamman och styvpappan sänkte hans kropp i en sjö utanför Nässjö. De dömdes båda för mordet. Gabriel Fernandez var en åttaårig pojke i Palmdale, Kalifornien, som torterades och misshandlades under flera månader av sin mamma och hennes pojkvän. I maj 2013 misshandlades pojken så svårt att han avled av sina skador. Mamman dömdes till livstids fängelse och pojkvännen dömdes till döden. Fallet väckte stor uppmärksamhet i USA och kritiken mot socialtjänsten, som larmats flera gånger under månaderna före Gabriels död, var enorm. Mamman och pojkvännen tvingade bland annat Gabriel att äta kattsand och sköt honom upprepade gånger med ett luftgevär. 2020 släpptes en dokumentärserie på Netflix som tar upp fallet.

Hämnd på partner. Här används barnen som ett medel för den ena föräldern att hämnas på den andra. Det har väldigt lite med barnet att göra och handlar mer om avsky mot den andra föräldern. Fallet med pappan som tände eld på sitt hus på Dalarö 2013 är ett sådant. Pappan begav sig med sina tre barn till familjens sommarstuga på Dalarö. När barnen somnat tände pappan eld på stugan och begav sig därifrån. Det äldsta barnet, en sjuårig flicka, lyckades springa ut ur stugan och larma grannen men trots försök gick det inte att rädda de två yngre pojkarna. Pappan har erkänt morden och sagt att motivet var att han ville hämnas på barnens mamma.
Källa: Dagens Nyheter

FAKTA: FILICID
Filicid är termen för när en förälder dödar sitt barn.
Barnamord var ett stort problem i Sverige för ett par hundra år sedan. Ofta var det ogifta kvinnor som dödade sina nyfödda.
Det är i dag extremt ovanligt.
0,4–0,6/100 000 barn och år i Sverige.
USA och Mexiko har högst förekomst av filicid, 2,2/100 000 barn.
Källa: Karolinska Institutet

Polisens fynd och utredning av familjen i Bjärred, information som kom fram under polisens pressträff om familjen:
– Det sista livstecknet från någon av familjemedlemmarna var ett sms mellan föräldrarna vid 22-tiden den 5 januari.
– Föräldrarna lämnade tre dokument i huset. Ett testamente, ett avskeds/förklarande brev, samt ett dokument med praktisk dokument till de efterlevande.
– ”Ingen av oss kommer någonsin kunna leva ett liv i egentlig mening” skrev föräldrarna i brevet, berättar polisen.
– Barnen var diagnosticerade med ME. Den äldsta dottern fick diagnosen 2015, den andra 2017. Detta anger polisen som ett motiv.
– Inget tyder på att föräldrarna inte var överens om beslutet att döda sina barn och ta sina liv. Beslutet ska ha fattats under hösten 2017.
– Enligt den rättsmedicinska undersökningen dog ena av dottern av kvävning, den andra av strypning, eventuellt med inslag av kvävning. Det sistnämnda är också dödsorsaken för mamman. Pappan tog sitt eget liv.
– Föräldrarna och en av döttrarna hade spår av lugnande läkemedel i sina kroppar.
– Föräldrarna är formellt misstänkta för att ha dödat sina barn, även om det inte kommer bli några vidare åtgärder i fallet.
– Det finns inga spår av någon annan individ på dokumenten, som fingeravtryck eller annat.
– Polisutredningen har inte kunnat visa på att någon av föräldrarna varit mer drivande än den andra.
– Inget tyder på att barnen varit medvetna om föräldrarnas planer, uppger förundersökningsledaren Stefan Svensson.
– Polisen har inte hittat tecken på att föräldrarna led av psykisk sjukdom.
Källa: Aftonbladet

Polisens fynd och utredning av familjen i Bjärred, information som kom fram under polisens pressträff om familjen:
– Det sista livstecknet från någon av familjemedlemmarna var ett sms mellan föräldrarna vid 22-tiden den 5 januari.
– Föräldrarna lämnade tre dokument i huset. Ett testamente, ett avskeds/förklarande brev, samt ett dokument med praktisk dokument till de efterlevande.
– ”Ingen av oss kommer någonsin kunna leva ett liv i egentlig mening” skrev föräldrarna i brevet, berättar polisen.
– Barnen var diagnosticerade med ME. Den äldsta dottern fick diagnosen 2015, den andra 2017. Detta anger polisen som ett motiv.
– Inget tyder på att föräldrarna inte var överens om beslutet att döda sina barn och ta sina liv. Beslutet ska ha fattats under hösten 2017.
– Enligt den rättsmedicinska undersökningen dog ena av dottern av kvävning, den andra av strypning, eventuellt med inslag av kvävning. Det sistnämnda är också dödsorsaken för mamman. Pappan tog sitt eget liv.
– Föräldrarna och en av döttrarna hade spår av lugnande läkemedel i sina kroppar.
– Föräldrarna är formellt misstänkta för att ha dödat sina barn, även om det inte kommer bli några vidare åtgärder i fallet.
– Det finns inga spår av någon annan individ på dokumenten, som fingeravtryck eller annat.
– Polisutredningen har inte kunnat visa på att någon av föräldrarna varit mer drivande än den andra.
– Inget tyder på att barnen varit medvetna om föräldrarnas planer, uppger förundersökningsledaren Stefan Svensson.
– Polisen har inte hittat tecken på att föräldrarna led av psykisk sjukdom.
Källa: Aftonbladet

BARNEN SOM DÖDATS AV SINA FÖRÄLDRAR OCH NÄRSTÅENDE
• Två barn, en 3-årig pojke och en 7-årig flicka, blir knivhuggna av sin pappa när de sover. Därefter kastar pappan ut dem från ett fönster på femte våningen. Pojken dör av sina skador. Flickan skadas svårt. Hässelby, 14 november 2021.
• Två små barn mister livet då deras mamma ställer dem och sig själv på en tågräls, där de blir påkörda av ett ankommande tåg. Hässleholm, 7 juli 2021.
• Två bröder, 4 och 7 år, brinner inne i en bil tillsammans med sin pappa som några timmar tidigare lämnat in skilsmässoansökan med pojkarnas mamma. Storvreta, 26 mars 2020.
• Esmeralda, ”Lilla Hjärtat”, 3 år, hittas död med flertalet fysiska skador och olika droger i kroppen. Hennes mamma döms till åtta års fängelse för dråp. Pappan dör i häktet av drogabstinens. Norrköping, 30 januari 2020.
• Ett spädbarn, en liten flicka, Ronja, fem veckor, dräps av sin psykiskt sjuka mamma, Oxelösund, 22 juni, 2020.
• Två bröder, 5 och 7 år gamla, skjuts ihjäl av sin pappa. Efter morden sänder pappan live på Facebook för att därefter ta sitt eget liv. Sala, 23 januari 2019.
• En flicka mördas av sin mamma. Skarpnäck, 18 januari 2019.
• Theo, 8 år, mördas av sin mamma. Hon tar sedan sitt eget liv. Trelleborg, 29 juli, 2019.
• Albin, 3 år, misshandlas till döds av sin styvpappa. Styvpappan döms till åtta års fängelse för grovt vållande till annans död och synnerligen grov misshandel. Skaraborg, 10 oktober 2018.
• Eddie, sju månader, misshandlas till döds av sin pappa. Pappan döms till fängelse för grov misshandel och vållande till annans död. Götene, 11 juli 2016.
• Edwin, 4 år, stryps till döds av sin mamma. Hon döms till sluten rättspsykiatrisk vård. Halmstad, 29 september 2019.
• Två små barn mördas av sin djupt religiösa pappa som nyligen lagt in ansökan om skilsmässa. Han tar även livet av deras mamma. Mannen överlämnar sig senare till polisen och döms till sluten rättspsykiatrisk vård. Västra Frölunda, 2 september 2018.
• Två systrar, 11 och 14 år gamla, mördas av sina föräldrar efter att ha isolerats hemma i samband med en ME-diagnos. Föräldrarna begår sedan självmord. Bjärred, 9 januari 2018.
• Syskonen Vanessa, 2 år, Kamil, 5 år, och Almir, 8 år, dödas av sin mamma Magdalena samma morgon som familjen ska vräkas från sin lägenhet på grund av en omfattande hyresskuld. Mamman tar även sitt eget liv. Gårdsten, 20 juli 2017.
• Tre månader gamla tvillingflickor dör då deras föräldrar inte söker vård när barnen är svårt sjuka. Bruzaholm, mitten av juli 2016.
• Yara, 8 år, misshandlas till döds av sin morbror och hans fru, hos vilka hon bor.
De döms båda för mord, morbrodern till 14 års fängelse och hans fru till livstids fängelse. Karlskrona, 30 april 2014.
• En nio månader gammal flicka dör efter att hennes pappa kastat ut henne från ett stup. Mannen kastar även ut flickans mamma efter att först ha slagit henne medvetslös. Pappan döms till livstids fängelse för dubbelmord. Dalby stenbrott utanför Lund, 9 december 2014.
• Två bröder, Emil, 3 år, och Simon, 5 år, mördas av sin pappa som stänger in dem i ett hus och tänder eld på byggnaden. Deras sjuåriga syster lyckas fly. Pappan döms till livstidsfängelse för dubbelmord. Dalarö, 29 september.
• En två månader gammal pojke knivhuggs till döds av sin mamma, som vid tidpunkten lider av förlossningsdepression. Efter mordet försöker mamman ta sitt liv men övermannas av sin man och svärmor. Mamman döms till rättspsykiatrisk vård. Nyköping, 30 augusti 2012.
• Två bröder, Elias, 4 år, och Tevin ,8 år, dränks i en sjö av sin mamma. Mamman döms till rättspsykiatrisk vård och utvisning. Sigtuna, 19 september 2011.
• Bobby, 10 år, mördas under tortyrliknande förhållanden av sin mamma och styvpappa. Hans kropp dumpas sedan i en sjö. Båda föräldrarna döms för mordet. Nässjö, 14 januari 2006.
• Leo, 3 år, mördas av sin mamma. Hon försöker sedan ta sitt eget liv. Linköping, 2006.
• Freddie, 3 år, kom som nyfödd från Tjeckien till Sverige och mördas av sina adoptivföräldrar. 8 januari, 2006.
• Rasmus, 4 år, kvävs till döds av sin pappa som sedan misslyckas med att ta sitt eget liv. Pappan döms till rättspsykiatrisk vård och släpps på fri fot nio år senare. Lidköping 2002.
• En nyfödd flicka hittas kvävd och inlindad i ett tygstycke vid en gångtunnel. Polisen hittar aldrig flickans föräldrar. Brunna, Linköping, mars 2002.
• Michael, 4 år, sparkas ihjäl av sin styvpappa efter långvarig misshandel. Styvpappan döms för mord till 10 års fängelse och Michaels mamma till tre års fängelse. Morbrodern som deltagit i misshandeln dömdes ej. Mamman och styvpappan utvisas sedan till Tyskland.
Tjeggelvas, 29 september 1990.

► Aftonbladet – Polisen: Så dog familjen i Bjärred
► Aftonbladet – ”Helt oförsvarligt att man dödar sina barn”
► Aftonbladet – Expert om Bjärred-fallet: ”Allt måste ha känts helt hopplöst”
► Aftonbladet – Så levde Bjärred-familjen före morden
► Aftonbladet – Lärare ringde på hos familjen i Bjärred – fick inget svar
► Aftonbladet – Så ska polisen lösa gåtan med dödsfallen i Bjärred
► Aftonbladet – Fyra personer hittade döda i villa i Bjärred
► Aftonbladet – Rektorn: ”Vi har försökt hjälpa familjen i många år”
► Elisabet Höglund – Ingen får glömma Moa och Agnes! Idag visar jag bilderna på de två små systrarna i Bjärred som mördades av sina föräldrar.
► Elisabet Höglund – Morden i Bjärred: Vem eller vad fick föräldrarna att döda sina barn? Låt Socialstyrelsen utreda den fruktansvärda händelen.
► Elisabet Höglund – Barnen i Bjärred ströps/kvävdes till döds av sina föräldrar. Föräldrarna hade planerat morden i flera månader utan att barnen anat något!
► Elisabet Höglund – Idag lades mordutredningen om familjetragedin i Bjärred ned, där två föräldrar mördade sina två små flickor.
► Elisabet Höglund – Förundersökningen om morden i Bjärred lades ner idag – nya uppgifter om de bestialiska morden!
► Expressen – Varningssignalerna från familjen – före morden
► Expressen – Ordet ”mord” behöver inga förskönande omskrivningar
► Nyheter 24 – Hel familj har hittats döda i en villa i Bjärred
► Nyheter 24 – Morden i Bjärred: Nu analyseras familjens möten med skolan
► Nyheter 24 – Nya uppgifter kring morden i Bjärred
► Omni – Bjärredföräldrarna sökte hjälp ”med ljus och lykta”

► Sydsvenskan – Misstänkta familjemordet chockar villaidyllen
► Sydsvenskan – Myndigheter i Bjärred rannsakar sig själva
► Sydsvenskan – Över hundra kom till kyrkan efter misstänkta morden
► Sydsvenskan – Svaret på vad som hände i Bjärred söks i huset
► Sydsvenskan – Därför kommer vi aldrig att få veta hela sanningen om den döda familjen i Bjärred
► Sydsvenskan – Rättsmedicin har lämnat förhandsbesked om Bjärredsmorden
► Sydsvenskan – Föräldrarna lämnade avskedsbrev – var överens om att familjen skulle dö
► Sydsvenskan – Forskaren: Vi måste våga ställa den svåra frågan
► Sydsvenskan – Skolchefen: ”Vi kunde inte gjort något annorlunda”
► Sydsvenskan – Psykolog: ”En normal krisreaktion är att söka hjälp”


► Omni – Poliserna i Bjärred: Fick syn på död manskropp i köket
► Omni – Lärare först på plats vid villan – så levde familjen
► Omni – Utreds hur hel familj kunde dö – utan varningssignaler
► Omni – Forskare manar: Våga fråga föräldrar kring barnen
► Omni – Krönika: Polisen bör inte kalla det en familjetragedi
► RME – Riksförbunder för ME-patienter – Vad är ME/CFS?
► Svensk Polis – En tidning från polisen – ”Vad fan är det vi har sett?”
► Svt Nyheter – Föräldrarna var eniga om att döda sina döttrar
► Svt Nyheter – Döda familjen i Bjärred – polisen Hampus var först på plats
► Svt Nyheter – Familj hittades död i villa – detta har hänt
► Svt Nyheter – Polisen utreder händelsen som mord
► Svt Nyheter – Familj hittad död i villa i Bjärred
► Svt Nyheter – Kommunen skärper rutiner efter Bjärredsmorden
► Svt Nyheter – Bjärredföräldrarna lämnade ett avskedsbrev
► Svt Nyheter – ”Våra tankar går till anhöriga och medarbetare”
► Svt Nyheter – Polisen vädjar om arbetsro
► Svt Nyheter – Rädda Barnens psykolog: ”Prata med barnen om det som hänt”
► Svt Nyheter – Rektorn: ”Jag tror inte att någon förstår”
► Svt Nyheter – Bjärredföräldrarna lämnade ett avskedsbrev
► Sydsvenskan – Fyra personer har hittats döda i en villa i Bjärred – utreds som misstänkt mord
► Sydsvenskan – ”Gatan och huset där den döda familjen bott ser ut som min egen trygga förortsgata”
► Sydsvenskan – Så hanterar skolorna tragedin i Bjärred: ”Oerhört ledsna och förtvivlade”
► Sydsvenskan – Kommunstyrelsens ordförande i Bjärred: ”En fruktansvärd händelse”
► Sydsvenskan – Kollegorna i chock efter dödsbudet
► Sydsvenskan – Polisen: Vi har en tes om vad som hänt i villan

► Sydsvenskan – Hela familjen hittades död – polisen letar fortfarande efter svar
► Sydsvenskan – Kommunen skärper rutiner efter Bjärredsmorden
► Sydsvenskan – Föräldrarna enades om att döda sina båda döttrar
► Sydsvenskan – Forskare om Bjärredsfamiljen: Extremt ovanligt samförstånd
► Sydsvenskan – Flickorna i Bjärred hade båda fått omstridd ME-diagnos
► Sydsvenskan – Bjärredsfallet utreds av Skolinspektionen
► USABloggen.se – Mystiken tätnar kring de ofattbara morden i Bjärred
► Vårdguiden 177