Donia – 15 år

Det är den 28 April 2012 och så kallt som det varit under denna månad har inte Sverige upplevt sedan 1998. Ensam i sin säng i familjehemmet i Torna Hällestad utanför Lund har precis Donia, 15 år hittats död.

Det är början av 2012 och femton åriga Donia Hassan från Simrishamn har precis fått ett beslut om LVU och ska placeras i ett familjehem. Simrishamns kommun ger vårdföretaget attendo Care i uppdrag att hitta ett lämpligt hem åt flickan. Attendo föreslås då en hästgård i södra Sverige och det blir där som Donia kom att placeras. Det här är starten på en otäck, orättvis berättelse med värsta tänkbara slut.

I slutet på mars svullnar Donias hals upp och hon får feber, Donia är sjuk i omkring två veckor innan familjehemsmamman kontaktar sjukvårdsrådgivningen där hon får rekommendationen att genast ta Donia till akuten men familjehemmet väljer att avvakta och först tre dagar senare tar man Donia till familjens husläkare på vårdcentralen, husläkaren säger då att Donia har fått körtelfeber och ordineras att vila. Attendo care informerar då
Simrishamns kommun om situationen och när Donias familj får reda på vad som hänt kontaktar dom omedelbart henne och får först då en förståelse i hur pass dålig Donia är.


“Är det Donia? Är det verkligen Donia? Sen tyckte jag att hon sa

“Jag kan inte prata” sen rasslade det väldigt i telefonen.

Hon väste och hennes andning väste hela tiden”.
– Donias mamma Annina


Dagarna fortsätter att passera och tretton dagar efter besöket på vårdcentralen mejlar Attendos konsulent till Simrishamns kommun. Hon skriver att: “Donia är så dålig att hon regredierat till två – tre års ålder och att hon luktar så illa att det knappt går att vistas i hennes rum.”


Vid den tiden då mejlet skickas till kommunen är Donia dödssjuk men familjehemmet tar

inte henne till sjukhus, Attendo agerar inte och Simrishamns kommun som är ansvarig för

Donias vård ställer inte några krav.


“Nämnden skulle här ha följt upp informationen genom ett hembesök och genom samtal

med flickan och genom att förvisa sig om att familjehemmet såg till att flickan kom under

läkarvård” säger Margareta Lundberg utredare på socialstyrelsen till TV4 under en intervju.

Fyra dagar senare bokar familjehemmet en telefontid på sin vårdcentral för att diskutera

Donia. Donia har nu varit allvarligt sjuk i tjugofyra dagar utan att familjehemmet, socialtjänsten

eller det aktuella vårdbolaget säkerställt att Donia fått den vård som hon behövt och hade

rätt till. Den 27 april missar familjehemsföräldrarna det inbokade mötet med läkaren och

senare på kvällen har familjehemsföräldrarna gäster på besök. Donia stannar på sitt rum den

kvällen och först vid lunchtid dagen därpå går familjehemspappan upp på hennes rum och

då ligger Donia död i sin säng.


Efter Donias död framkom uppgifter som helt eller delvis undgått Simrishamns kommun,

bland annat var det sagt att Donia skulle vara det enda placerade barnet i familjehemmet

men i stället fanns där fyra stycken yngre barn placerade i samma i hem och dessutom hade

familjehemmet fyra egna biologiska barn i hemmet.


Stefan Lamme som vid tillfället var ordförande i socialnämnden anser dock inte att kommunen

misskött sig utan han hävdar att:

“Det är inte nödvändigtvis så att bara för att en person dör, att det är någon som gjort någonting fel”.


Trots att ingen obduktion av Donias kropp har gjorts så menar man på att Donia dog av dubbelsidig lunginflammation med omfattande vävnadsdöd och varbildning i lungorna och med största sannolikhet hade Donias liv gått att rädda med vanlig antibiotika om hon bara fått komma under läkarvård.

Den 7 maj 2012 valde åklagaren att inte inleda någon förundersökning utan Donias död avskrevs som ett dödsfall till följd av sjukdom.

Den 22 april 2022 meddelades det att ett enskilt åtal gällande dråp kommer att väckas gällande Donias död.


Skrivet av: Alexandra Toth – Brinn för barnen