Misshandlat spädbarn i Kalmar

25/1 – 2022

Nu händer det igen. Ett ungt par i Kalmar har misshandlat sitt spädbarn, hänsynslöst. Paret har häktats på sannolika skäl misstänkta för synnerligen grov misshandel. Det var läkare som slog larm till polisen att de i sin vård har ett spädbarn som behandlas för svåra skador.

Det får inte under några som helst förhållanden förekomma att föräldrar ger sig på sina egna barn. Vårt land måste få säkrare skyddsnät för de som i vårt samhälle är värnlösa. MVC, BVC, VC, läkare och psykiatri måste bli bättre på att uppmärksamma föräldrar som kämpar med sitt föräldraskap, mående och psykiska hälsa. Deras livssituation går ut över de barn de väljer att sätta till världen, och det får inte ske som det gång på gång visar sig göra idag. Orosanmälan måste göras till socialtjänsten, som i sin tur måste ta sitt uppdrag på största allvar och inte lägga anmälan på hög.

Vi i Brinn för barnen sänder alla våra varmaste tankar till detta lilla barn!


Skrivet av – Anna Troedsson – sekreterare i Brinn för barnen

VAD HAR HÄNT?
Kalmar – Under gångna helgen har en kvinna och en man anhållits misstänkta för att ha misshandlat sitt 6 veckor gamla spädbarn grovt. Misshandeln upptäcktes av sjukvården som kontaktade polisen som i sin tur anhöll paret 04:35 på morgonen. Båda parterna har suttit häktade sedan i lördags.
– Det rör sig om synnerligen grov misshandel, att gärningen varit hänsynslös, säger åklagare Linda Caneus till Kvällsposten.

Mannen som är född 1996 är före detta allsvensk fotbollsspelare och har även spelat i Superettan. Han är häktad på sannolika skäl misstänkt för synnerligen grov misshandel under tisdagen. Förhandlingarna har pågått bakom stängda dörrar 14:00 under eftermiddagen. Mannens advokat Lennart Bergqvist säger:
– Det jag kan säga är att han förnekar brott. Det är det enda jag kan kommentera i nuläget.

Häktningsförhandlingar för kvinnan född 1995 förs under tisdag sen eftermiddag 17:00.

Paret flyttade samman i början på förra året och blev med barn därefter. Misshandeln av spädbarnet tros ha skett från födseln fram till helgen då barnet fick akut vård. Spädbarnet vårdas nu på sjukhuset med allvarliga skador. Varken mannen eller kvinnan är tidigare dömda för grova brott. De har vars en trafikförseelse i sina belastningsregister.

Under häktningsförhandlingarna satt pappan med ett mer eller mindre uttryckslöst ansikte och lyssnade när hans advokat berättade för åhörarna om att han motsätter sig häktningen och förnekar brott. Tingsrätten följde åklagarens linje och häktade pappan på sannolika skäl för synnerligen grov misshandel vilket innebär att gärningen bedömdes ha orsakat synnerligt lidande eller varit synnerligt hänsynslöst. Enligt häktningsprotokollet ska misshandeln skett mellan den 10 december 2021 och den 21 januari i år, med andra ord från första dagen barnet kom hem från BB. Åklagaren beskriver den synnerligt grova misshandeln av spädbarnet som ”hänsynslös misshandel”.

Åtal ska väckas inom två veckor, senast 8 februari 2022 kl. 11:00.

28/1 – 2022

Kvinnan till spädbarnet som fått vård för skador i Kalmar har yrkat att hovrätten ska upphäva det häktningsbeslut som togs av tingsrätten i veckan. Hovrätten valde att fastställa tingsrättens beslut. Beslutet från tingsrätten angående kvinnan löd: synnerligen grov misshandel – där det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis och försvårar utredningen, fortsätter sin brottsliga verksamhet och för angivet brott är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse än två år – om hon inte häktas.

8/2 – 2022

Under dagen har det föräldrarna som misshandlat sitt spädbarn omhäktats. Åtal ska väckas senast den 22 februari.

22/2 – 2022

Det misshandlat spädbarnet har nu lämnat sjukhuset och föräldrarna ska genomgå psykundersökning. Det skulle ha väckts åtal mot paret men nu har de båda blivit omhäktade av Kalmar tingsrätt. Åtal låter sig vänta tills den rättspsykiatriska undersökningen är klar samt pågående förundersökning.

8/3 – 2022

Båda föräldrarna blev idag omhäktade. Åtal ska väckas senast 22 mars 2022.

9/3 – 2022

Kriminalvårdens utredning av mannen har visat att han är ”impulsiv med ett utåtagerande beteende”. Mannen, pappan till barnet, har tidigare sökt vård för sina psykiska problem, senaste gången under 2021, men samtalskontakten har inte varit långvarig. Mannen och kvinnan förnekar brott och berättar att de sökte bård för att barnet inte ville äta.

28/4 – 2022

Kalmarparet har nu släppt och ärendet har inte lett till åtal då den utredning som pågått sedan i januari inte kunnat fastställa vem eller vilka som har orsakat spädbarnet dess omfattande skador. Spädbarnet hat skrivits ut från sjukhuset och är tills vidare omhändertaget av socialtjänsten men eftersom inte föräldrarna dömts till brott, kan barnet återbördas till dem. Trotts att barnet sedan födsel utsatts för omfattande och livshotande våld som kan bevisas ha pågått sedan hemkomst från BB väljer åklagaren att inte åtala föräldrarna för att ha brustit i sitt garantansvar. De frakturer man funnit från topp till tå på barnet har efter undersökningar visats vara i olika stadier i läkningsprocessen vilket visar på att skadorna är av olika ålder. Men efter cirka 100 förhör med 85 olika personer kan inte dessa skador bindas till några tidpunkter eller bevittnade incidenter. Utredningen innefattar cirka 1600 sidor och utesluter andra eventuella gärningsperson än föräldrarna. Kammaråklagare Linda Caneus anser inte att beviset räcker till en fällande dom och säger:
– Majoriteten av frakturerna talar starkt för att de orsakats av annan person. När det gäller övriga skador på barnet i form av hjärnhinneblödningar, skador på hudkostymen och mjukdelsskador kan det inte uteslutas att dessa uppkommit på annat sätt än genom uppsåtligt agerande. Målsäganden har inte kunnat åsamka sig skadorna själv med undantag för något enstaka mindre rivsår, skriver åklagaren samt att:
– Vid en sammantagen bedömning av samtliga omständigheter i ärendet är bevisningen inte tillräckligt stark för att en fällande dom kan förväntas”.
– Kan jag inte bevisa vem eller vilka som har orsakat vilka skador kan jag inte väcka åtal. Det är ju min uppgift som åklagare att bevisa vem som har gjort sig skyldig till brott.
– Utredningen har visat att det här lilla spädbarnet har utsatts för väldigt omfattande våld och att det är våld vid olika tillfällen. Utredningen har också visat att flertalet av barnets alla frakturer har orsakats av en annan person. Barnet har inte skadat sig på eget bevåg, säger Linda Caneus.
– Flertalet av de här skadorna har barnet fått mellan 7 och 21 dagar före det sista läkarbesöket. Mer specifik än så kan inte rättsläkaren vara.
– Vi har inte missat någonting. Det finns inget mer man kan göra för att komma längre än så här, säger Linda Caneus.

Vi i Brinn för barnen vill hälsa kammaråklagare Linda Caneus att läsa på om garantansvar.

Spädbarnets pappa låter veta genom sin advokat Lennart Bergquist att:
– Han blev naturligtvis lättad och det här är någonting vi har räknat med hela tiden att det skulle ske.

Källor
► Aftonbladet – Ex-allsvensk spelare misstänks ha misshandlat spädbarn
► Barometern – Kalmarpar häktade för ”hänsynslös” misshandel av spädbarn
► Barometern – Häktade misstänkta för misshandel av spädbarn
► Blekinge Läns Tidning – Idrottsman häktad för ”hänsynslös” misshandel av spädbarn
► Barometern OT – Pappa till misshandlad bebis har våldsproblematik: ”Är impulsiv och utåtagerande”
► DN – Par häktade för grov misshandel av sitt spädbarn
► DK – Dagens Kalmar – Par häktade för misshandel av sitt barn- mannen har spelat i Allsvenskan
► DK – Dagens Kalmar – LÄNET: Spädbarn på sjukhus efter misshandel – föräldrar begärs häktade
► DK – Dagens Kalmar – Spädbarnet hade livshotande skador – föräldrarna går fria
► DV – Dagens Vimmerby – Par häktade för misshandel av sitt barn- mannen har spelat i Allsvenskan
► DV – Dagens Vimmerby – LÄNET: Spädbarn på sjukhus efter misshandel – föräldrar begärs häktade
► Familjeliv – Par misstänks för misshandel av sitt spädbarn
► GP – Grovt våld mot spädbarn – utredning läggs ner
► Göta Hovrätt – Protokoll, föredragning i Jönköping – överklagan häktningsbeslut – 2022-01-28
► Göteborgs-Posten – Häktade misstänkta för misshandel av spädbarn
► KalmarPosten – Spädbarn på sjukhus efter grov misshandel – föräldrar begärs häktade
► Kalmar tingsrätt – Dagbok – 2022-01-25
► Kalmar tingsrätt – Häktningsbesked – för mannen
► Kalmar tingsrätt – Protokoll, häktningsförhandling i Kalmar 2022-01-25 – 14:00 – 14:40
► Kalmar tingsrätt – Protokoll, häktningsförhandling i Kalmar 2022-01-25 – 17:00 – 18.00
► Kalmar tingsrätt – Häktningsbesked – 2022-03-08
► Kalmar tingsrätt – Häktningsbesked – 2022-03-08
► Kvällsposten – Spädbarn svårt skadat – föräldrar misstänkta
► Nyheter 24 – Par i 25-årsåldern misstänks för misshandel av ett spädbarn
► Nyheter 24 – Spädbarn svårt skadat – misstänkte pappan var elitfotbollsspelare
► Svenska Dagbladet – Häktade misstänkta för misshandel av spädbarn
► Sveriges Radio – Spädbarn vårdas för allvarliga skador – ungt par begärs häktade för misshandel
► Sveriges Radio – Par häktade misstänkta för att ha misshandlat spädbarn
► Sveriges Radio – Par som misstänkts ha misshandlat spädbarn omhäktas
► Sveriges Radio – Misshandlat spädbarn har lämnat sjukhuset – paret ska genomgå psykundersökning
► SVT Nyheter – Par misstänks för ”synnerligen grov” misshandel av spädbarn
► SVT Nyheter – Par omhäktas – misstänks för grov misshandel mot spädbarn
► SVT Nyheter – Rättspsykiatrisk utredning för par misstänkta för misshandel av spädbarn
► SVT Nyheter – Pappan till det misshandlade spädbarnet bedöms ha ”våldsproblematik”
► SVT Nyheter – Nyfödd baby misshandlades grovt – utredning mot föräldrarna läggs ner
► SVT Nyheter – Föräldrar slipper åtal för barnmisshandel – så agerar socialtjänsten nu
► ttela – Häktade misstänkta för misshandel av spädbarn
► TV4 Nyheter – Man häktad för grov misshandel av spädbarn
► Upsala Nya Tidning – Häktade misstänkta för misshandel av spädbarn
► VK – Häktade misstänkta för misshandel av spädbarn
► Åklagarmyndigheten – Häktningsframställan för kvinnan
► Åklagarmyndigheten – Häktningsframställan för mannen