Yara, 8 år

Ifebruari 2013 kommer en ensam åttaårig flicka till Sverige ifrån Gaza. Första tiden här omringas hon av myndighetspersoner som värnar om hennes mående, men efter att en nära släkting tilldelas vårdnaden förändras allt. Grannarna ser en åttaårig flicka med blåtiror och hon berättar för sina kompisar att hon ”får jättejätte mycket stryk hemma”.

Flera orosanmälningar kommer in både till polis och socialtjänst, men anmälningarna läggs på hög. Flickans närvaro i skolan minskar kraftigt efter sportlovet i februari 2014 och under påsken i april 2014 kommer en sista orosanmälan, som också läggs på hög. Drygt ett år efter att flickan kommer till Sverige hittas hon död i sitt hem. Hennes morbror och hans fru häktas och döms senare för mordet på åttaåriga Yara Alnajjar.

Yara kommer ensam till Sverige den 5 februari 2013, hon blir boende hos sin morbror och hans fru eftersom hennes föräldrar är kvar i krigszoonen i Gaza. Redan fredag, 8 mars, kommer den första orosanmälan in till socialtjänsten. En granne har då hittat Yara tillsammans med en tvååring ensamma hemma. Tvååringen är smutsig, blöjan är full och lägenheten är ostädad. Grannen anser att barnen befinner sig i en sådan misär att polis och socialjour kontaktas. Ärendet avslutas utan insats den 12 mars.

24 april görs ett hembesök för att diskutera händelsen från 8 mars. Yaras goda man känner sig trygg & nöjd med de förklaringar som ges under besöket. Ärendet avslutas den 12 juni utan att socialtjänsten pratat med varken Yara, skolan eller vårdcentral.

12 Augusti avslutar man en medgivandeutredning och socialtjänsten beslutar att det är lämpligt att Yara blir permanent boende hos sin morbror och hans fru.

19 augusti och 27 september görs hembesök utav den gode man som Yara tilldelades i februari samt en handläggare. Ingen utav gångerna bryr man sig om att inspektera Yaras rum, trots att man i juli beviljat ett bidrag till att köpa en säng samt sängkläder åt Yara.

9 september tillstyrker Yaras goda man beslutet om att Yaras morbror bör bli vårdnadshavare för Yara trots att morbrorn anmälts för misshandel två gånger och olaga hot en gång under de senaste året.

4 oktober söker Yaras goda man bidrag till att köpa vinterkläder åt flickan, men bidraget beviljas inte då det ska ingå i det ekonomiska bidraget som redan beviljats. Yara får sin första vinter i Sverige gå klädd endast i en tunn rosa vårjacka.

21 oktober besutar socialnämnden att föreslå Yaras morbror som vårdnadshavare, två dagar senare den 23 oktober avsäger den goda mannen sig alla uppdrag.


Efter drygt åtta månader i Sverige står nu åttaåriga Yara utan någon god man, någon vårdnadshavare samt permanent boende hos två personer som av socialtjänsten anses kunna tillgodose Yaras omvårdnad trots tidigare orosanmälning samt anmälningar mot dem för flera fall av misshandel, olaga hot och stöld.


Måndag, 4 november 2013 inkommer en ansökan till Blekinge tingsrätt, avsändaren är Karlskrona socialtjänst. Man önskar i ansökan att få tillsätta Yaras morbror som vårdnadshavare över henne.


Femton dagar senare, 19 november inkommer en skriftlig orosanmälan till socialtjänsten och en kopia skickas till den skola som Yara går på. I anmälan uttrycker man oro över att en liten flicka springer rakt ut i vägen framför bilarna som åker. Flickan uppges sakna ytterkläder och hon observeras tidiga höstmornar endast iklädd ett tunt linne.


Mellan 8 mars och 19 November har två orosanmälningar som rör Yara inkommit till socialtjänsten och även denna gång väljer man att inte inleda någon utredning, ärendet läggs ned.


I slutet på november inkommer ytterligare en anmälan, men den dokumenteras aldrig utan nämns endast som ett vittnesmål. I anmälan beskriver en granne hur hen uppfattar en tvååring lekande ensam i trapphuset. Då hen blir orolig för barnet vill hen se till att barnet kommer hem ordentligt och letar upp rätt lägenhet. I lägenheten finner grannen ett spädbarn liggandes sin egna avföring och åttaåriga Yara, ensamma. Grannen kontaktar polis och socialtjänsten som nu besöker Yaras hem för andra gången, men inte heller nu inleds någon utredning.


Sent in på hösten inkommer uppgifter till skolan. Yara har blivit påkommen när hon snattat i en butik på vägen till skolan. Butikspersonalen ser händelsen som märklig och reagerar starkt på att det inte är godis som Yara tagit, utan riskakor. Butikspersonalen tror att Yara snattat på grund av hunger och de gör ingen polisanmälan.


23 december klubbas socialtjänstens ansökan gällande vårdnadsfrågan igenom av Blekinge tingsrätt, vårdnaden om Yara kommer att överlåtes till hennes morbror och domen vinner laga kraft den 13 januari 2014.


Efter sportlovet i februari 2014 ökar Yaras frånvaro i skolan kraftigt och en lärare beslutar sig för att besöka Yara i hennes hem för att få reda på anledningen till den drastiskt ökande frånvaron.


Läraren gör två hembesök i mars 2014, den andra gången får läraren inte träffa Yara då det sägs att hon ligger sjuk i influensa. Rektorn kontaktar då socialtjänsten för att anmäla oro men får till svar att en utredning precis avslutats man menar då vårdnadsfrågan och socialtjänsten ger ett intryck av att situationen är under kontroll och man har haft flera samtal med Yara som säger att allt är bra. Ingen utredning inleds och ännu ett ärende som berör Yara läggs ned.


Under de senaste 12 månaderna har nu fyra anmälningar gällande Yara nått Karlskrona Socialkontor, alla fyra har har lagts ned utan utredning. Lärarna börjar nu uttrycka en oro för Yara men de vet inte hur de ska agera, hon är mager och nedstämd. Rektorn har flera gånger uttryck oro till socialtjänsten men ingenting händer.


18 april 2014 ringer ännu en granne till Yara polisen och uttrycker oro. Hen misstänker att Yara blir misshandlad. Hen har noterat Yara i trapphuset med blåmärken och att hon går väldigt konstigt, nydligen har anmälaren också noterat att flickan har en blåtira i ansiktet. Polisen i sin tur kontaktar en annan granne för ytterligare vittnesuppgifter och upprättar där efter en anmälan om misshandel av barn som faxas till Karlskrona socialtjänst.


Detta kommer att bli den femte och sista orosanmälan som görs till socialtjänsten i Karlskrona. Tolv dagar senare misshandlas Yara till döds. Den 30 April 2014 klockan 22:06 hittas Yara död av ambulanspersonal i sitt hem.

Orosanmälan från den 18 april hamnar oläst i ett fack hos en handläggare på fel avdelning och hittas igen den 1 maj, men då är Yara redan död.


22 april 2014 är lärarna så oroliga för Yara att man kontaktar hennes vårdnadshavare. Man försöker få honom att ta Yara till läkare. Han anser inte att det är nödvändigt utan säger stället att han ska ta med Yara på en resa för att muntra upp henne och begär ledigt från skolan resten av veckan.


29 april är Yara tillbaka i skolan, hon är trött och somnar under en av lektionerna. En av lärarna kör hem Yara efter skolan. Hen följer med in i trapphuset men vid hissen avfärdar Yara hen med en knuff och läraren tolkar handlingen som att Yara inte vill ha sällskap upp och hen vänder tillbaka till bilen.


Onsdag, 30 april är en fin men kylig vårdag, eleverna på Tullskolan spenderar dagen utomhus. En lärare observerar att Yara är tunt klädd och verkar frysa, hen lånar ut en jacka till Yara. Yara har sagt till en lärare att hon inte vill gå hem men klockan närmar sig 13:30 och skoldagen avslutas. Kommande timmar vet vi inte vad som händer men klockan 22:07 rusar två ambulansmän in i lägenheten, då är det för sent. De finner Yara liggandes livlös på soffan iklädd pyjamas, under den täcks hennes tunna kropp av blåmärken. Medan man utför HLR tittar den ena sjukvårdaren upp och frågar ”vad i helvete har ni gjort?”

Obduktionen visar att Yara har 255 skador på och i sin kropp. Mjälten och benmärgen är så pass söndertrasade att de inte går att obducera. På hennes armar finner man en total yta på ca 6cm som är oskadd. På Yaras huvud och hals finns skador efter slag med tillhygge. Protokollet vittnar om en liten flicka som under timmar utsatts för ett fruktansvärt våld och allting talar STARKT för att dödsorsaken är att det trubbiga våldet trasat sönder mjukdelararna och orsakat omfattande blödning, åtföljande fettembolisering till lungorna medför att Yara sakta kvävts till döds.

19 maj 2015 döms morbrorn till 14 års fängelse och hans fru till livstids fängelse för det brutala mordet på Yara Alnajjar, 8 år.


Till minne av Yara, För att hedra Yaras minne så kommer vi att kämpa vidare, inget barn ska behöva uppleva det Yara fick uppleva.


Sov i ro lilla ängel 

Skrivet av Alexandra Toth - Brinn för barnen

► Aftonbladet – Kvinna åtalas för mord på spädbarn
► Aftonbladet – En gripen efter misstänkt mord i Oxelösund
► Omni – En person gripen misstänkt för mord i Oxelösund
► Sveriges Radio – Mamma åtalad för mord på spädbarn i Oxelösund
► SN – Mamman dömd: dödade sitt spädbarn
► SN – Mordåtalade mamman: ”Det är overkligt för mig”****
► SN – Mamman i tingsrätten om misstänkta mordet***
► SN – Mamman var påverkad av allvarlig psykisk störning**
► SN – Kvinna åtalas för spädbarnsmord
► SN – Åtal på gång för misstänkta spädbarnsmordet
► SN – Mamma misstänks för att ha mördat sitt spädbarn
► SN – Misstänkta mordet: ”Polisen har jobbat som sjutton”
► SN – Kvinna häktad för misstänkta mordet
► SN – En person avliden – misstänkt mord i centrala Oxelösund
► Sveriges Radio – Kvinna från Oxelösund döms för barnadråp
► Svt Nyheter – Spädbarn var offer i misstänkt Oxelösundsmord
► Svt Nyheter – Kvinna dömd för barnadråp i Oxelösund
► Svt Nyheter – Spädbarn var offer i misstänkt Oxelösundsmord
► Svt Nyheter – Mamma dömdes för barnadråp – Ivo kritiserar kommunen*
► Svt Nyheter – Kvinna i Oxelösund åtalas misstänkt för mord på spädbarn
► Svt Nyheter – Ivo granskar Oxelösunds kommun efter barnadråp
► Svt Nyheter – Kvinna häktad för misstänkt mord i Oxelösund
► Svt Nyheter – Åklagaren förtegen om det misstänkta mordet i Oxelösund
► Vittnesmål från granne

SÅ KAN DU UPPTÄCKA MISSFÖRHÅLLANDEN
Här kan du läsa vad 1177 skriver om tecken på att ett barn mår dåligt.
Här kan du läsa om tecken på psykos.
Här samlar 1177 råd till den som är närstående till någon med vanföreställningar eller psykossjukdom.