Aktion – Mellerudsbarnen

Vi är så fantastiskt glada att meddela att Mellerudsbarnen är tillbaka i sina familjehem! Tusen tack ALLA ni som engagerade er vid årsskiftet och tillsammans med oss mailade socialnämnden gällande barnen! Socialnämnden beslöt att ha ett extrainsatt möte runt nyår. Familjehemmen fick föra sin talan och nämnden tog ett nytt beslut, barnen fick komma tillbaka till sina familjehem.

Den äldre systern till barnen 9 och 11 år meddelar till tidningen TTELA att barnen är tillbaka i sina trygga familjehem sedan en tid tillbaka. De är tillbaka i vardagen med skola och vänner men den äldre systern betonar också att barnen har farit mycket illa av det som hänt och mår fortsatt mycket dålig. Barnen rycktes upp från sina familjehem i samband med att de biologiska föräldrarna gjorde en hemtagningsbegäran. Barnens nya handläggare flyttade barnen från sitt trygga familjehem till ett jourhem och sen flyttades de vidare till HVB-hem.


Det var många som motsatte sig en hemtagning och även att de sårbara barnen under utredningen av hemtagningsbegäran flyttades mellan olika hvb-hem och jourhem.


Efter att utredningen påbörjats skickade flertalet instanser orosanmälningar till Inspektionen för vård och omsorg, (Ivo) där agerandet från Melleruds kommuns socialtjänst starkt ifrågasattes. Bland annat kom det tung kritik från barn- och ungdomspsykiatrin (bup) i region Halland, som ifrågasatte varför pojken tagits ifrån sitt familjehem som för honom var en trygg och fast punkt. Bup kritiserade också att det utreddes om en hemtagning till de biologiska föräldrarna. En utredning om hemtagning ter sig än mer märklig i skenet av att det också pågår en polisutredning mot föräldrarna, som misstänks för grova övergrepp.


Barnen var omhändertagna med LVU på grund av fruktansvärd misskötsel, grov försummelse och våld. Det var den äldre systern som anmälde sina egna föräldrar till socialtjänsten när hon såg hur illa barnen for, ändå tog det 1,5 år innan barnen blev omhändertagna.

Den äldre systern vittnar om att barnen idag är oroliga för att de ska bli hämtade igen och har svårt att lita på att de ska få vara kvar. Familjehemmen försöker göra allt för att skapa trygghet för barnen efter allt som hänt i och med den senaste hemtagningsprocessen.

Den äldre systern uppger att nya handläggare har tagit över ärendet, dessa är mer lyhörda för barnens situation. Hon anser att den tidigare handläggaren lade fram en helt felaktig bild av hur allt varit för barnen hos deras biologiska föräldrar. Jag är väldigt tacksam över att kommunen har tänkt om och lyssnat på familjehemmen och sett till barnens behov. Nu är de i trygghet och utsätts inte för fara hos sina biologiska föräldrar.


Samtidigt tycker den äldre systern att det är sorgligt att det krävdes en ny handläggare och uppmärksamhet i media för att något skulle hända och att man till sist skulle se till barnens bästa. Vi har bevittnat en fantastisk vändning i detta fall, men detta fall är tyvärr ett exempel på vad som sker familjehemsplacerade hela tiden och barnets bästa kommer inte först.


Barn flyttas runt bland olika hem fast att de har det bra i sina familjehem, dessa omplaceringar är oerhört traumatiserande, i synnerhet för redan trasiga barn. De behöver lugn och ro, de behöver få en trygghet och kontinuitet. Detta förfarande från socialtjänsten är fullständigt obegripligt och psykisk misshandel av barn. En bibehållen relation till ett familjehem som barnet har fått en fin anknytning till är oerhört viktigt för barnet, för att ge trygghet och kontinuitet.


Barnet ska fortsatt ha kontakt med familjehemmet även när en hemflytt är möjlig. Ju fler personer som kan ge trygghet och kärlek till ett barn måste vara det absolut bästa, och även veta att om det inte går som önskat hemma så kan de komma tillbaka till SITT familjehem där barnet har haft det bra.

Okunskap, vuxnas maktspel, stark föräldrarätt och kommuners ekonomi ska ALDRIG gå före barns bästa!

Barnens bästa ska ALLTID komma först!

Skrivet av: Jessica Ivarsson – Brinn för Barnen

VAD BRINN FÖR BARNEN HAR GJROT:
– vi har stöttat familjehemmet med tips och råd med vad de kan göra utifrån den situation de är i. Hänvisat till lagstiftning utifrån socialtjänstlagen, utlänningslagen samt barnkonventionen
– vi skickade en skrivelse till nämnden