Föreningen Brinn för barnens logotyp

Manifestation 2021 – lex Lilla hjärtat

Esmeralda, kallad Lilla Hjärtat, växte upp i ett tryggt familjehem men dog några månader efter att ha tvingats flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar.


Lagförslaget Lex lilla Hjärtat skapades efter 3-åriga Esmeraldas tragiska död, för att stärka principen om barnets bästa när de är placerad i annat hem än hos sina föräldrar i enlighet med LVU, lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga samt Socialtjänstelagen SoL, när vårdnadshavare har begärt eller samtyckt till att barnet placeras i ett annat hem.

Lagförslaget innefattar att skärpa barns rättigheter att få stanna i det familjehem där de är trygga samt öka kontrollen och uppföljningen av vårdnadshavare i de fall barnen ska flytta hem igen.

Torsdagen den 3 juni håller Brinn för Barnen manifestation lex Lilla Hjärtat. I samband med detta kommer vi den 3/6 hålla en liten manifestation utanför riksdagen i Stockholm. Vi kommer ha personer på plats som delar ut foldrar med information om vikten av en starkare och mer kraftfull lex Lilla Hjärtat, ballonger till barnen med fina tryck om barns rättigheter och vi kommer fysiskt lämna in den enorma namninsamlingen ”Lex Esmeralda” som har över 250 000 underskrifter i dagsläget. Manifestationens syfte är att uppmärksamma regeringens lagförslag ”lex Lilla Hjärtat” som Brinn för barnen tycker är för svaga. Det krävs tydligare och mer kraftfulla lagförslag för att nå en verklig förändring för de barn som vårdas av samhället.

Ingen manifestation utan våra medlemmar.


Hur du deltar online i Brinn för barnens manifestation den 3 juni!

Ta del av vårt manifestationsprogram, innehållande tal, musik och livesändning från när vårt team finns på plats utanför Sveriges riksdag. Videos och programpunkter delas på detta instagramkonto @brinnforbarnen_manifestation och på vår youtubekanal. Dela valfri bild i ditt flöde på Instagram och Facebook (tex på ett ljus, ett hjärta, en skärmdump på något av våra inlägg eller reposta något av våra inlägg den 3/6).


Använd våra taggar:
#lexlillahjärtat
#sveriges_riksdag
@sverigesregering


Checka in/ange din platsinformation i ditt inlägg ”Sveriges riksdag”. Hjälp oss att stå upp för barnens rättigheter genom att delta den 3 juni, dela inför och sprid vår manifestation. Tipsa gärna press. Manifestationens syfte är att uppmärksamma lagförslagen i lex Lilla hjärtat och att vi anser att det behövs starkare lagförändringar för att barnens skydd ska bli tillräckliga.

Tack för att du höjer din röst för de barn som inte har eller får möjlighet.
#brinnförbarnen #manifestation #svergie #våldinärarelationer #esmeralda #lillahjärtat #lexesmeralda

Följ oss under manifestationsdagen! Ta del av vårt program med talare, musik och livesändning på Youtube och Instagram.


Regeringens förslag på lex Lilla Hjärtat 

• En förändring i LVU som säger att tvångsvård inte får upphöra förrän omständigheterna som föranledde omhändertagandet har förändrats på ett varaktigt och genomfripande sätt

• Om ett barn varit placerat i samma familjehem i mer än två år ska socialnämnden överväga frågan om en vårdnadsöverflytt – alltså att familjehemmet tar över vårdnade om barnet. Idag ska det ske först efter tre år

• Om tvångsvården upphör blir socialnämnden skyldig att följa upp barnets situation i upp till sex månader. Under den perioden får socialnämnden ta alla kontakter de behöver – och kan tillexempel konsultera sakkunniga och prata med barnet utan föräldrarnas samtycke

• Socialnämnden får fatta beslut om att föräldrar till ett tvångsvårdat barn ska lämna drogtester inför umgänge eller inför prövnming om vården ska upphöra

• Socialnämnden ska bli skyldig att överväga om det finns skäl att ansöka om ett flyttgningsförbud vid övervägande om vården ska upphöra


Länkar
► Brinn för Barnens remissvar till lex Lilla Hjärtat
► Brinn för Barnens text Esmeralda – flickan som samhället svek
► Brinn för Barnens manifestation på Facebook

► Brinn för Barnen – Regeringens lagförslag — inte helhjärtat utifrån barnets bästa!
► Akademikerförbundet SSR – Registrera familjehem för att skydda utsatta barn
► Barnrättsbloggen – Lilla hjärtat – lagstiftningen och det politiska efterspelet
► BT – Hård kritik mot förslag på lex ”Lilla hjärtat”
► Dagens Samhälle – Lex Lilla Hjärtat finns redan – nu krävs andra åtgärder
► DN – Kraftig kritik mot utredarens förslag till lex Lilla hjärtat
► DN – ”Nya lagarna hade kunnat rädda Lilla hjärtat”
► DN – Här är utredarens förslag till lex Lilla hjärtat
► Expressen – Banta föräldrars rättigheter för Lilla hjärtats skull
► Regeringskansliet – Utredningen om Lex Lilla hjärtat presenterade förslag
► Regeringskansliet – Lena Hallengren tar emot utredning om Lex Lilla hjärtat
► Omni – Lagrådet underkänner förslag på Lex lilla hjärtat
► Rädda Barnen – Rädda Barnen kommenterar Lex Lilla hjärtat: ett steg i rätt riktning
► Skånska Dagbladet – Hård kritik mot förslag på lex ”Lilla hjärtat”
► Sveriges Kommuner och Regioner – Vad krävs för att skydda barn som Lilla hjärtat?
► Sveriges Radio – Lagrådet underkänner ny Lilla hjärtat-lag
► Sveriges Radio – Efter treåriga flickans död – nytt lagförslag kritiseras
► SVT Nyheter – Lex ”Lilla hjärtat”: Vill kunna drogtesta föräldrar
► Sydsvenskan – Hård kritik mot förslag på lex ”Lilla hjärtat”
► TV4 – Lex Lilla hjärtat-utredning kritiseras hårt: ”Misstänker att de vill mörka”


Sverige fick ta del av de nya lagförslagen den 10 mars och ligger fram till den 11 juni på remiss. Vi i föreningen Brinn för barnen har tagit ställning till samtliga punkter och kommer att framföra våra åsikter till riksdagen i samband med manifestationen. Vi planerar lämna över namninsamlingen ”lexEsmeralda” som skapades av Brinn för Barnens Alexandra Toth efter Esmeraldas död. Petitionen skapades för att samhället skulle få uttrycka sitt krav på lagändringar.

• Lagförändringar som ska vara så tydliga att inget annat barn ska behöva uppleva det Esmeralda tvingades uppleva.

• Lagförändringar som ska bygga på att barnens bästa är ett eget rekvisit där barnets rättigheter sätts före den alltför starka föräldrarätten.

• Lagförändringarna ska se till barnets bästa och säkerställa en stabil drogfri hemmiljö med hjälp av omfattande och obligatoriska drogtester under längre tid.


De presenterade lagförslagen regeringen lagt fram är ett steg framåt, men vi kan bättre än så här Sverige! Vi behöver er hjälp och ert stöd i att ge Esmeralda upprättelse och alla andra barn den trygga barndom de förtjänar.

Vi hoppas att ni vill vara med och stötta oss den 3 juni. Under de kommande fem veckorna delar vi med oss av våra remissvar, vi kommer att forma ett program för manifestationsdagen och vi kommer berätta om hur DU kan delta.


Hur många lagar vi än ändrar kommer det inte göra skillnad för barnen så länge våra myndigheter inte har rätt kompetens och rätt resurser. Esmeralda hade kunnat räddas redan med den befintliga lagstiftningen om socialtjänsten gjort det arbete de är satta att göra. Skriv på vår namninsamling för en kompetent och rättssäker socialtjänst.