Föreningen Brinn för barnens logotyp

DET FINNS HJÄLP ATT FÅ

Här nedan finns en lång rad av länkar för dig som känner att du vill få samtal, stöd eller hjälp i ämnen som rör dig och din levnadssituation.


Räds inte för att höra av dig till dem, det är det de finns till för!


Samtliga föreningar, organisationer och jourer är vana vid att bli kontaktade.


► 112 – Om du är i akut fara, ringer du 112
► 114 14 Polisen – ringer du om du behöver tala med polisen men inte är i akut fara
► 1177 barnsidor – har information om vart du kan vända dig inom hälso- och sjukvård samt socialtjänsten om du mår psykiskt dåligt
► AFO – organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn
► Alkohollinjen – stöd om du funderar över dina egna eller andras alkoholvanor
► Anhöriglinjen: 0200-239 500
► Anonyma alkoholister – 08 – 720 38 42
► Anonyma narkomaner – 077 – 11 38 000
► Asylrättscentrum – gratis juridisk rådgivning,  ombud, gode män och kontaktpersoner 
► Attention – intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
► ATSUB – föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn
► Autismforum – Autism och Asperger
► Autism- och Aspergerförbundet 
► B.A.R.N. – självhjälpsgrupp för alla som riskerar eller som har fått sitt/sina barn omhändertagna eller omplacerade
► Barnfrid – ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn
► Barnpolitik i Sverige
► Barnrättsbyrån – hjälper barn och unga i frågor som rör alla barns rättigheter
► BEO tillhör Skolinspektionen och hjälper vid mobbing och kränkningar i skolan
► BRIS – barnens rätt i samhället – ring, chatta eller maila om dina problem
► BO- Barnombudsmannen – här kan du ställa frågor om dina rättigheter
► Boujt – barn- och ungdomsjour på teckenspråk 
► Brottsofferjouren – här får du som brottsutsatt, vittne eller anhörig hjälp – 0200-212019
► Brottsoffermyndigheten – här får du som brottsutsatt, vittne eller anhörig hjälp
► Bup.se – fråga anonymt om svårigheter och problem kring psykisk ohälsa
► BUS – Barn och Unga i Sverige –  jobbar för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga, en ökad och bättre integration samt ett samhälle för alla
► Dags att prata om – stöd om du lever i någon form av utsatt livssituation
► Dina rättigheter – Kärleken är fri – är en webbplats som har information om rättigheter för dig som är barn eller ungdom
► Ecpat – en barnrättsorganisation som arbetar mot alla former av barnsexhandel
► Elektra – för tjejer och killar som lever med hedersrelaterat våld
► Familjehemsbanken 
► familjehemmet.se
► FAS – föreningen – för dig som har barn med fosterskador orsakade av alkohol
► FUB – Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
► Föräldralinjen – 020- 852000
► Föräldrakraft – Tidning om barn och unga i behov av särskilt stöd
► gapf. – för dig som blir utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck
► Hedersförtryck.se – information, stöd och stödtelefon
► Hjälplinjen – 0771 – 20 00 60
 IVO barn och unga – finns till för dig som vill ringa, maila eller chatta anonymt med IVO 
► JAG VILL VETA – för dig som söker information att vara ung och brottsutsatt
► Jourhavande kompis – Röda Korsets stöd via chatt om du behöver någon att prata med
► Jourhavande medmänniska – stöd om du behöver någon att prata med någon. 08-7021680 
► Jourhavande präst – stöd om du behöver tala med någon
► Killar.se – stöd om du behöver tala med någon
► Knas hemma – för de som bor eller har bott i familjehem, HVB eller liknande
► KollpåSoc – information om dina rättigheter
► Kuling.nu – stöd och samtal över chat om du har en förälder som mår psykiskt dåligt
► Kvinnofridslinjen  – stöd om du är utsatt för hot, våld eller sexuella övergrepp – 020 50 50 50
► kvinnonet.net – om du är utsatt för kontroll, hot eller våld av familj eller släkt
► Kvinnors rätt – arbetar med, informera och hjälper vid hedersrelaterat våld samt har jour över telefon, mail och chat
► Kyrkans SOS – hit kan du vända dig när livet är svårt
► KÄRLEKEN ÄR FRI – om hedersrelaterat våld eller förtryck, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap eller könsstympning
► Lilla Hjärtat Vänförening – stöttar familjehemmen i deras arbete
► Linnamottagningen – rådgivning kring din levnadssituation
► Majblomman – arbetar för att motverka barnfattigdom
► Maskrosbarn – stöd om du har en förälder med alkohol-, drogproblem, mår psykiskt dåligt eller utsätter dig för våld
► MFoF – om du söker stöd eller vill prata med någon om hur det är att vara adopterad
► MUCF – myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbplats kan du bland annat se fyra kortfilmer av och med unga om psykisk ohälsa
► Nationellt kompetensteam – här kan du läsa mer om hedersrelaterat våld och förtryck
► nktj – nationell kvinnojour för tjejer 15+ som söker stöd på teckenspråk
► nxtMe – stöd och hjälp om du blir eller har blivit utsatt för incest
► Näracancer.se – stöd för barn och unga som har närstående med cancer eller gått bort i cancer.
► RBU – Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
► RFSL – för hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld
► rfsu – svar om sexualitet, diskriminering, tvångsäktenskap och sexuellt våld
► Rise – stöd om du blir eller har blivit utsatt för incest eller andra sexuella övergrepp som barn
► Roks – kvinno- och tjejjourer samt andra stödverksamheter
► Rädda barnen – information till dig behöver skydd mot våld, stöd i svåra livssituationer mm
► Shanazi – arbetar för unga män och kvinnor som lever i hederskulturer genom utbildning och samtal: Telefon: 072-734 96 69 – Mejl: hoshi@linkoping.se
► Självmordslinjen – 90 101
► Skolfam – här får du som barn eller ungdom som bor i familjehem stöd med skolan 
► Snorkel – lever du med nedstämdhet, oro, ångest eller stress vänder du dig hit
► Somaya – hjälp om du blir eller har blivit utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck
► SPES telefonjour – för dig som behöver stöd om en närstående tagit sitt liv
► SPIV – Suicidprevention – för dig med suicidala tankar
► SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten
► Stiftelsen Allmänna Barnhuset –  stödjer och stärker socialt utsatta barn och ungdomar 
► Terrafem – tjejjourer, transsjourer och ungdomsjourer om du mår dålig eller har frågor om sex
► Tjejzonen – här får du stöd via chatt om du har tankar, känslor eller problem
► TSM – enad – stöd om du är utsatt för våld och förtryck
► TRIS – om  din familj eller släkt utsätter dig för hot eller våld
► Trygga Barnen – stöd om någon i din närhet har alkohol-, drog. eller psykiska problem
► UKV – Unga Kvinnors Värn – UKV – arbetar för utsatta kvinnor för ett liv utan våld
► UMO – här kan du ställa frågor om bland annat sex, hälsa och relationer
► Under Kevlaret – stödchatt för killar som behöver stör eller någon att prata med 
► Unga i AA – här kan du få stöd om du funderar över dina egna eller andras alkoholvanor
► Ungarelationer.se – stöd via chat om du mår dålig i din relation eller utsätts för kränkningar
► Ungdomar – stöd kring ämnen som alkohol, relationsrelaterat våld, ångest och depp, mobbing, ätstörningar, religion, missbruk, ADHD, och mycket mer
► ungasjourer.se – här har du jourer som arbetar med att stötta barn, unga och vuxna
► Unizon – här har du kvinno- och tjejjourer samt andra stödverksamheter
► Youmo – information om dina rättigheter