Föreningen Brinn för barnens logotyp

AKTIONER

Brinn för barnens huvudsakliga arbete ligger i opositionsbildande verksamhet

Vi arbetar för att nå ut till samhället, beslutshavare och myndigheter med vårt budskap

Vi vill stärka barns rättigheter på alla samhällets arenor. I detta arbete driver vi som princip inte individuella fall men det förekommer stundtals undantag.


Under tiden för vårt arbete har vårt arbete kommit att röra individuella fall där barn har behövt akut hjälp från andra än de instanser samhället står för, då dessa svikit i sina uppdrag att hjälpa barnen. Brinn för Barnen har valt att kalla dessa individuella barnfall föraktioner.

Fallet som i media har kallat för Lilla hjärtat-fallet har berört många

-inte minst oss i Brinn för Barnen som arbetar utifrån perspektiven barnens bästa och barns rättssäkerhet i enlighet med Barnkonventionen. Fallet Lilla hjärtat har efter prövning och dom i tingsrätten aktualiserat flertalet frågeställningar, bland annat varför den biologiska mamman inte dömdes för mord eller misshandel.Till grund för dessa frågeställningar ser vi i Brinn för Barnen brister i det system som ska säkerställa barnensrätt till en trygg uppväxt. Hade de institutioner som arbetar med utsatta barn tagit sitt ansvar, haft bättre förutsättningar att utföra sitt arbete samt ingripit vid alla de tillfällen Lilla hjärtat farit illa, hade en rättsprocess om hennes död aldrig ens kommit till dager. Vuxenansvarethar i de flesta instanser i detta fall brustit och har fått fortsätta även efter Lilla hjärtats död.Då Hovrätten i Linköping inledde den rättsliga processen för två veckor sedan, den 24 maj 2021,närvarade Brinn för Barnen i och utanför rätten, en del i det vi i Brinn kallar förAktion Lilla hjärtats fall – i hovrätten. Under de två gångna veckorna då rättsprocessen varit i full gång har Brinn för Barnens Alexandra Toth fört protokoll över samtliga dagars rättsprocess som publicerats över Brinns sociala medier och även här på hemsidan.

#Kvinnostrejk

-uppkom i spåren av Metoorörelsen och Greta Tunbergs kamp för klimatet.Varje fredag strejkar kvinnor landet över med plakat som lyder ”Kvinnostrejk. Mitt krav:”, en strejk som förs mot diskriminering av tjejer och kvinnor i Sverige och systematiskt förtryck. Vi i Brinn för barnen ställer oss bakom detta budskap och gick även vi ut och strejkade under hösten.

Mio riskerar utvisning

Ett av dessa fall har varit och är fortfarande Mio, 1 år gammal.Lille Mio kom till Sverige redan när han bars i sin mammas mage. Hans föräldrar är från Belarus och Mio riskerade att bli utvisad dit med dem. Mio har sedan 4 månaders ålder bott i familjehem i Sverige och sina föräldrar känner han inte.

Berättelsen om fallet Sofie

Brinn för Barnen har också valt att uppmärksamma fallet Sofie, 13 år som mot sin vilja blivit inlåst på HVB-hemoch berövats all kontakt med omvärlden. En flicka som fick en tuff start i livet med föräldrar socialtjänst- och nämnd dömde okapabla att ta hand om sitt barn och sattes i familjehem, ett familjehem som blev den familj Sofie älskar och ser som sin egen. Ett hem socialtjänsten ryckte henne ur en dag i februari när hon var 12 år på tvivelaktiga grunder.

Barnen som slets bort ifrån tryggheten

Mellerudsbarnen är även en aktion för Brinn för Barnen. Barn som rycktes upp från sina familjehem i samband med att de biologiska föräldrarna gjorde en hemtagningsbegäran. Barnens handläggare flyttade barnen från sina trygga familjehem till ett jourhem och sedan vidare till ett HVB-hem då ansökan kom in och därefter slussades barnen runt mellan olika HVB-hem och jourhem. Idag är barnen tillbaka i sina familjehem.

Lille Tim fick utvisningsbeslut

Under hösten fylldes media av rubriker om lille Tim, 3 år, som bott hela sitt liv i ett familjehem i Brösarp, som plötsligt fick ett utvisningsbesked från migrationsverket. Tim, vars biologiska föräldrar kommer från Nigeria, har har inte haft någon kontakt med sina föräldrar men ska nu utvisas till deras hemland, själv. Tim blev omhändertagen enligtLVUredan på BB för att skyddas från sin mamma. Brinn för barnen hörsammade familjehemmets rop på hjälp och anordnadeadvokat,namninsamling, informationsspridning och demonstration för att möjliggöra ett upphävande av migrationsverkets beslut.