Föreningen Brinn för barnens logotyp

#RäddaTim namninsamling överräckt till statssekreterare Lars Westbratt 


Brinn för barnen – Tack statssekreterare Lars Westbratt för att du tog dig tid att möta oss den 12 oktober för att ta emot namninsamlingen för Tim. Över 170 000 namn på bara några veckor, det är otroligt bra. Det visar på det stora engagemang det finns ute i vårt land och hur fel många tycker detta beslut är.


Tack ALLA ni som höjt era röster för Tim och för hans rättigheter till sin familj som han har i sitt familjehem här i Sverige. Tack media och press, tack följare som delat, tack alla som kom och demonstrerade med oss i Stockholm den 9 oktober. Ert stöd gör att Tims familjehem och andra familjer i samma situation, får mer kraft att fortsätta kämpa när det är som tuffast för dem i deras känslomässiga kaos. För Tims familjehem har fortsatt INGEN aning hur det ska gå för deras lille 3 åring. Han och många barn lever fortsatt i ett fruktansvärt limbo.

Vi kan tycka att beslutet går direkt emot Tims bästa och är fullständigt omänskligt, men vi ska komma ihåg att migrationsdomstolen ändå valde att ta detta beslut med hänvisning till barnkonventionen och barnets bästa. Dessutom får vi till oss att Socialtjänsten anser att en vårdnadsöverflytt inte är möjlig, vilket är felaktigt. Skulle en sådan ske har barnen större (men inte avgörande) chans att få stanna i SIN trygga familj. Milt sagt anser vi att det är en SKANDAL om vårt rättssystem kan ta dessa typer av beslut utifrån Tims situation. Politiker ropar nu högt om en ”lex Tim”, vi hoppas innerligt att de menar allvar och att detta inte är ett ihålligt löfte likt ”lex Haddile” 2012, som glömdes bort när allmänheten hade stillat sig.

• Lagstiftningen behöver ses över!• Myndighetsutövningen behöver förbättras!
• Öka kunskapsnivån inom socialtjänsten, Migrationsverket och domstolar!
• Förstärk kunskapen om anknytningsteori hos alla instanser som arbetar med frågor som berör barn! Biologi har för ett barn inget att göra med en trygg och bra anknytning.
• Lägg vikt och förståelse vid det trauma man utsätter barnet för i dessa beslut och ageranden genom att ta barn från trygga hem och vuxna som de anknutit sig till. Det ger både kortsiktiga och långsiktiga förödande! konsekvenser

#räddatim#lextim
Brinn för barnenteamet

Ett extra stort tack till tryckeri JustNu Östermalm som ännu en gång ställt upp! Vi är så tacksamma!

Fotograf: Petrus Iggström