Föreningen Brinn för barnens logotyp

BLOGGEN

Brinn för barnens blogg och mini artiklar. 

Här kan du följa vårt arbete lite i taget och vad vi som arbetar inom föreningen själva har för tankar och åsikter.

18:e juni, 2024


På fredag är det midsommar. Den första av totalt tio veckors sommarlov har nu passerat. Sigrid har redan hunnit campa med Agnes och Svea hos Sveas mormor. De har badat i sjön och plockat smultron. Tältet var alldeles solvarmt på morgonen när de vaknade. Sigrid kan inte fatta hur de lyckats att somna, så mycket som de skrattat. Nu vid midsommar ska Sigrids kusiner komma hem till dem. Sigrid har fått en ny klänning med blommor på som hon längtar efter att ta på sig. På torsdag ska hon och hennes kusiner plocka så mycket jordgubbar de bara kan, helst så det räcker hela midsommarhelgen. Förra året plockade Tage flest, men han är ju två år äldre också. Sigrid bläddrar i almanackan i köket. Om några veckor åker hon till Öland. Och efter det kommer familjens valp. Hon ska lära den "sitt" och "vacker tass" innan sommarlovet är slut. Hon har lång tid på sig!


Lyckos mig själv, tänker Sigrid.

På fredag är det midsommar. Sofia har ont i magen. Hon vet inte riktigt ifall det är för att hon är hungrig eller orolig. Hon har inte känt efter så noga. Sista dagarna har det bara funnits Kelloggs och mjölk hemma. Sofia åt upp det sista i gårkväll. Klockan är 11 nu och än har inte hennes pappa vaknat. I går var Jerry och Tony hemma hos dem och de stannade jättesent. Grannen under knackade på vid midnatt och bad dem att stänga av musiken. Då höjde Tony volymen och gick ut och kissade från balkongen, hennes pappa skrattade jättemycket. Sofia satt i köket och väntade på att de skulle gå hem. Jerry ville dansa bugg med henne och hennes pappa tyckte att hon skulle gå med på det. Jerry brukar ju ta med sig karameller till henne. Ja, tänker Sofia. Klibbiga, varma och gamla karameller som legat i hans bakficka hur länge som helst. Pappa tyckte hon var en tråkmåns som inte ville dansa, han skickade henne i säng och någon timme senare blev pappa och Jerry osams och han skickade hem både honom och Tony. På midsommar kommer de hit igen. Sofia skrapar på en fläck på sitt nattlinne, det är varmt ute men Sofia har inga sandaler eller någon klänning att ta på sig. Nattlinnet funkar, hon ska ändå bara vara hemma. Sofia minns sin skolavslutning. Hon hade kommit dit i sina shorts som hon brukar ha på gympan och en gul T-shirt som hon hittat längst in i garderoben. Hon fick den av sin kusin förrförra sommaren när hon hälsade på där. Några av hennes klasskamrater frågade om hon glömt att det var avslutning och några andra undrade varför hennes pappa inte var med? Sofia hade struntat i att svara. Hennes lärare hade tagit Sofia åt sidan efter avslutningen och lämnat sitt mobilnummer till henne och sagt att ifall hon behövde hjälp på något vis eller ville prata så fick hon gärna ringa. Sofia tar fram den rosa lappen ur fickan. Det är lång tid kvar tills skolan börjar, nästan en evighet. Sofia läser sin lärares nummer igen. Hennes pappas mobil ligger i köket. Om hon smyger riktigt tyst så kan hon nog hämta den.


Berättelserna ovan skildrar hur olika två jämnåriga barns sommarlov kan se ut. De är tagna från en verklighet med stora kontraster. Många är de gånger då barn både före, under och efter sommarlovet delar med sig av fantastiska upplevelser de delat eller kommer dela med sina vänner och familj. All ledig tid över sommaren möjliggör att barn kan hinna ladda om, med stor frihet att göra sådant de känner för och bara få vara i nuet. En riktigt härlig tid för de barn som bor i funktionella familjer. För barn i dysfunktionella familjer så utgör skolan, med sina fasta rutiner och trygga vuxna, en solid bas för många av dessa barn. Kanske den enda trygghet de upplever och känner under stor del av sin uppväxt. Dessa barn är just nu oerhört utsatta.


Brinn för barnen skulle önska att alla barn får ljuva somrar späckade med vackra, ljusa minnen att värma sig med när hösten väl kommer. Alla barn har rätt till lov och vila, även till en trygg uppväxt. Det är viktigt att vi vuxna i samhället och skolan är uppmärksamma och om det finns en oro för hur ett barn kommer få det under sin långa sommarlovs-ledighet så är det vår skyldighet att anmäla oro för de barn som oron berör. Helst i god tid inför lovet så att en potentiell utredning kan göras och en lösning kan hittas. Bor du granne med ett barn du misstänker far illa under sitt lov - gör en orosanmälan! Flera maskrosbarn vittnar om betydelsen en god granne kan ha, om dessa vågat engagera sig och agerat. Tveka inte på att bjuda barnet på en fika och pratstund. Kanske just du är den enda vuxna som barnet kan anförtro sig till. Är du lärare i en klass där du känner oro för en eller flera elever så hoppas vi att du flaggat för detta redan tidigare i vår så att socialtjänsten haft en chans att utreda barnets situation. Jobbar du inom vården så kan just din orosanmälan vara avgörande om du stöter på ett barn som visar tecken på utsatthet i sin hemsituation. Vem du än är i vårt samhälle så kan du vara med och göra stor skillnad för alla de barn som lever i utsatthet. Även om du inte skulle stöta på något barn som du misstänker lever i utsatthet nu under sommarlovet så kan du oavsett bidra till vår organisation som verkar för att fler barn ska få möjlighet att växa upp i trygghet och ha många ljusa, lyckliga sommarlov att minnas.


Med er hjälp möjliggörs att vi som ideell barnrättsorganisation kan fortsätta det arbete vi gör för utsatta barn och alla barns rättigheter. Tack på förhand för ditt stöd!

Jessica Björnberg styrelsemedlem och barnfallsansvarig i Brinn för barnen

28 mars, 2024


Flertalet är de gånger då vi på olika sätt i Brinn för barnen får höra talas om att barn lämnas hängande i fullkomlig ovisshet.


Rörande lilla Lisa, som nu är ett namn på allas våra läppar, så har en adoption till de som numera är hennes ställföreträdande vårdnadshavare hittills stoppats utifrån att den “skulle försvåra umgänget med de biologiska föräldrarna” eftersom de ska utvisas.


Lisas biologiska föräldrar motsätter sig inte en adoption. Det hela har överklagats. Lisa hänger just nu i fullkomlig ovisshet om sin framtid. Hon vill inget hellre än att få veta att hon får bo kvar där hon är, med sina utsedda vårdnadshavare.

“Sophies” högsta önskan är också den att få adopteras av sitt familjehem, efter att ha fått komma åter till dem igen efter två mardrömsår då hon slets ifrån all sin trygghet.

Brinn för barnen engagerade sig och har följt “Sophie” länge nu, sedan hon rycktes ifrån sitt familjehem. Först kom besked om att adoptionen skulle gå i genom, efter överklagan kom dock ett avslag. Största hänsyn togs till “Sophies” ena biologiska förälders motstånd till adoptionen. Troligen får “Sophie” sin vårdnad överflyttad till sitt familjehem, dit hon kom som runt året gammal. Hon närmar sig nu 17 år. Hennes innersta önskan om att bli adopterad kan det bli fråga om först efter “Sophie” blivit myndig.


I fallet med Nella, som Brinn för barnen också varit engagerade i under lång tid, riskerar hon likt Lisa just nu en utvisning.

Det pågick en vårdnadsutredning i syfte att flytta vårdnaden om Nella till familjehemmet där hon bott sedan späd ålder. Men då Nella mitt i allt fick beslut om utvisning och flyttades ihop med sina biologiska föräldrar på ett utredningshem så stoppades vårdnadsutredningen. Utredningarna krockade med varandra. Ovissheten är därför nu total runt lilla Nella.


Vi ser gång på gång att barn i flera led hamnar i kläm runt rättigheter som bör vara deras när beslut ska tas utifrån dem.

Det finns upprepade gånger rädslor och oro från beslutsfattare kring att det biologiska nätverket ska hamna vid sidan av om ett beslut fattas rörande att ett barn stadigt ska bli kvar utanför sitt nätverk. Både när det blir tal om att flytta vårdnaden eller i de få fall då en adoption prövas. Givetvis ska alla faktorer vägas mot varandra så inget förbises. När det rör sig om barn som under lång tid, och kanske sedan späd ålder, varit stadigvarande placerade i en familj så är det dock ytterst viktigt att inte gå vilse i ett vuxenperspektiv bland de olika rättigheter som ett barn har.


För ett barn som inget annat vet än den familj de bott i så länge de minns, så ska barnets fortsatta plats i den familjen i första hand tryggas upp och bevaras utifrån barnets anknytning dit. Inget annat kan vara mer viktigt eller väga tyngre än det. Det är en fråga om hela barnets fortsatta liv, utveckling, hälsa och välmående.


Jessica Björnberg

Brinn för barnen

22 mars, 2024


Skolstarten är något av det största i ett litet barns liv. Men för min systerson är den förlikad med en stor inre stress, massa tårar och sängvätning.


Hans äldre kompisar på gården där han bor går alla på samma skola. Hans kusiner, mina barn, går också på just den skolan. Nästan alla hans förskolekompisar kom också in på den skolan. Denna skola är därför hans självklara val eftersom han har hela sitt sociala nätverk där.


Men tack vare den valprocess som Göteborg Stads grundskoleförvaltning beslutat om, kommer min systerson nu tvingas ensam till en helt annan skola. En skola som dessutom ligger helt utanför de fem val hans föräldrar gjort.

Det lotterisystem som i dagsläget avgör vilken skola barn i Göteborg ska hamna i har orsakat oönskade konsekvenser för många barn och deras familjer, inklusive min systerson.

I flera år har det lyfts hur fel det blir i media när det kommer till denna valprocess. I år är en av de som drabbas min lilla systerson, som kommer bli separerad från hela sitt sociala sammanhang. Medan hans kamrater glädjer sig åt att gemensamt få utforska skolgården efter sommarlovet, så kommer han tvingas tillbringa dagarna utanför den gemenskap han haft i flera år.

Enligt artikel 3 i FN:s konvention om barns rättigheter, så ska det enskilda barnets bästa och dess intresse sättas i främsta rummet för alla beslut som berör barnet.

Det är svårt att se hur det system som finns kring skolvalet i Göteborgs Stad främjar det som är bäst för de barn som berörs när barn, likt min systerson, lämnas utanför den viktiga samhörighet de varit i större delen av sina liv. Det verkar därför inte som om artikel 3 i FN:s barnkonvention gäller när det kommer till skolval och placering.

Det system som grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad i dag har leder till stor påverkan både psykologiskt och socialt för barn, som likt min systerson, hamnar helt utanför de skolval som gjorts. Det är under all kritik! Hänsyn saknas helt till barns behov av att få vara i sin trygga gemenskap och samhörighet i det system som finns och det lämnar många frågor kring hur det motiverats att något annat än barnets bästa och intresse har fått väga tyngst när det kommer till denna skolvalsprocess.

Alla barn borde ha samma rätt till en för dem trygg och stimulerande miljö där de kan utvecklas både akademiskt och socialt. Inte, likt min systerson, behöva fråga sin mamma och pappa ”men vem ska gå med mig?” Isoleringen för ett barn från deras närmaste vänner och bekanta påverkar inte bara deras trivsel utan det kan också komma att påverka deras självkänsla och inlärningsförmåga.

I svensk skollag, kapitel 1, § 2 fastställs

-att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och respekt för alla människors lika värde. Det borde således i varje skolvalsprocess säkerställas att alla barn som berörs ges likvärdiga förutsättningar inför sin skolstart och att inget barn känner sig övergivet eller isolerat på grund av administrativa beslut. Barn har rätt att växa och blomstra i ett för dem tryggt och bekant sammanhang, inte mot sin vilja tvingas försöka göra så på annat håll utan det.

Den valprocess som Göteborg Stads grundskoleförvaltning beslutat om bidrar till en stor oro och osäkerhet inför skolstarten för många barn. Skolor brukar ha upptagningsområden, det brukar främjas att barn som bor nära varandra går i skolan tillsammans. En familjs egna val och önskemål brukar också tillmötesgås när det kommer till val av skola. För min systerson, och andra barn i samma situation som honom, blir konsekvenserna stora av det lotterisystem som grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad fattat beslut om. Min systerson går just nu med en stor känslomässig inre stress inför det sammanbrott som hans skolstart kommer innebära för honom.

Vi i Brinn för barnen anser att barns bästa och sociala nätverk måste beaktas även när det kommer till skolval. Valprocessen kan inte hanteras på ett sätt som riskerar att skada barns välbefinnande, stor hänsyn måste tas till sociala faktorer och miljöfaktorer utifrån det som kan anses vara bäst för de barn processen berör.

Siffror visar att 6% inte fick något av sina önskade skolval i Göteborg i år bland de fem önskemål som får lämnas. Det ser liknande ut i andra storstäder i Sverige. I Göteborg är det ungefär 600 barn som drabbas.

Anonym team medlem

Brinn för barnen

unsplash