Föreningen Brinn för barnens logotyp

ALMEDALSVECKAN

Brinn för barnen kommer till Almedalen 2024!Tillsammans med @advokatlagh,@tryggavuxna och @ikkr_kvinnojouren_nina tar vi upp några av de viktigaste ämnena

som rör barnen i vårt samhälle och deras rätt till en trygg uppväxt!Hur kan vi bättre upptäcka och skydda barn utsatta för

hedersrelaterat våld och förtryck?
Många barn och ungdomar växer upp i en vardag där de utsätts för

hedersrelaterat våld och förtryck. Hur kan vi som möter dessa barn

bli bättre på att upptäcka tecken och signaler på utsatthet och hur

kan myndigheter och rättsväsende bättre skydda dessa barn?Vad är ett barns liv värt?
Hur kan samhället skydda barn från att tvingas till umgänge med

våldsutövande eller annars olämpliga föräldrar. Att barn tvingas till

umgänge med våldsutövande förälder är fortfarande mer regel än

undantag. Hur kan det vara så?

Vad har hänt sedan förra årets politikersamtal på samma tema?Brottsförebyggande eller tidiga insatser?
Hur arbetar ni brottsförebyggande? En relevant fråga tycker många

idag – utifrån det i princip dagligen rapporteras om våld i vårt samhälle.

Men krävs det inte ett djupare perspektiv?

Vi måste sluta kalla barn och unga, i synnerhet i socioekonomiskt

utsatta områden, för potentiella brottsutövare.

Däremot lever de barnen och unga med större risker än andra barn.

Svåra händelser och erfarenheter, strukturella orättvisor och juridisk

status är flera aspekter som hindrar barns utveckling och möjlighet

till en trygg barndom. Ett symptom på detta kan vara att hamna i kriminalitet,

ett annat kan vara att hamna i missbruk, lida av psykisk ohälsa eller

på annat sätt skadas i sin utveckling. Vårt samhälle måste börja fånga upp

barn i tid och i vissa fall redan på MVC. Alla barn blir inte brottslingar

som far illa, men vi som samhälle SKA ge ALLA barn rätt till en bra barndom.

Vi behöver en lagstiftning som skyddar barn och ett nära samarbete mellan olika instanser för att lyckas med tidiga insatser.Missbruk och barndom, hör det ihop?
Många barn växer upp i familjer med missbruk men där missbruket inte

syns utåt. Hur kan vi bättre upptäcka dessa barn, minska riskerna för utsatthet

och ge det stöd barnen behöver.När: torsdag 27 juni -24

Var: Birgers Gränd 1, Visby 

Programmet för dagen hittar ni här.

Kl 10:00-11:00:
Hur kan vi bättre upptäcka och skydda barn utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck?Kl 13:00-14:00: Vad är ett barns liv värt?


Rebecca och Jessicas frågor:


- Tryggare hem för barn – tvångsumgänge.

- Stort pådrag förra året, inget har hänt.

- Inte ens de som deltog förra året och lovade delades.

- Hur många barn har mördats sedan dess?Rebecca och Jessica modererar:


Camilla Watesson Grönwall,

Juno Blom,

barnombudsman Mikael Thörn, JämyErik Ulnes,

Rädda barnen

Olga Person Unizon

Fredrik Lundh Sammeli (S)KlKl 14:30-15:15: Brottsförebyggande eller tidiga insatser?


Jessica och Rebecca frågor:


- Inte utgå från att barn som lever i utsatthet blir brottslingar.Moderator: Jessica


Erik Ulnes (Rädda barnen),

Sandra Ivanovic Rubin (MP),

ordförande i psykiatriutskottet Region Stockholm,

Jan Jönsson (L) oppositionsborgarråd och tidigare

socialborgarråd Stockholms stad,

Marcus Antonsson,

polis Ihsan KelleciogluKl 15:30-16:30: Missbruk och barndom hör det ihop?


I samarbete med


Advokatbyrå Rebecca Lagh AB, IKKR - Kvinnojouren Nina och Trygga vuxna