Föreningen Brinn för barnens logotyp

Manifestation 2021 – Upprop socialtjänsten


”Vi är många som undrar — hur kan det få fortsätta se ut såhär – år efter år, rapport efter rapport. Barnliv efter barnliv.”


Den 7/2 kommer Brinn för Barnen att hålla vår manifestation med ljuständning online samt utanför era lokala socialtjänstkontor för att uppmärksamma bristerna inom socialtjänsten och socionomutbildningen – vi kräver en förändring! Vi ska sprida kunskap, vi ska diskutera, vi ska bjuda in allt fler till att öppna ögonen och vi ska gå från ord till handling.

● Vi kommer att under ett dygn uppmana alla till ljuständning utanför era lokala socialkontor samt online under bestämda taggar. Stockholm kommer även uppmanas att tända ljus utanför riksdagen.
● Beslutsfattarna ska veta att vi ser vad som pågår och de ska veta att vi inte accepterar det.
● Bjud in era vänner! Vårt antal är vår styrka!

Vi är en grupp som går till handling!