Föreningen Brinn för barnens logotyp

BRINN FÖR BARNENS ARBETSGRUPPSIDA

Bild av en grupp vuxna med korslagda händer

Brinn för barnens arbete sker på flera fronter.

Vi arbetar brett över ämnena rörande barn och barnrättssäkerhet enligt Barnkonventionen.

Flera av våra arbetsgrupper är öppna för de som vill arbeta med Brinn för barnen.

I arbetsgrupperna samordnas vårt arbete för informationsspridning, polariserande debatter, samhälls- och politiska krav samt dialog med våra medlemmar och påverkansarbete inom prioriterade områden för Brinn för barnen. Detta innebär att det ofta är en arbetsgrupp och dess medlemmar som står bakom en rapport, en debattartikel, ett uttalande eller analys som presenteras på våra sociala medier, dagsmedia, till landets politiker och ansvariga samt till vår hemsida.

I arbetsgrupperna finns möjlighet att utbyta information, samverkan och individuellt arbete. I flera av grupperna ges även möjlighet att delta i dialogmöten med relevanta institutioner, ämbeten, politiska personer, departement och myndigheter som ligger som fokus för vårt arbete i Brinn för barnen.Samtliga grupper ligger direkt kopplade till våra mest prioriterade frågor.

Arbetsgrupperna är tillsatta av Brinns styrelse och leds av styrelsemedlemmar. Eftersom Brinn för barnen är en ideell förening arbetar varje person utifrån egen tid och förmåga. Du är välkommen att delta i en eller flera grupper oavsett om du är relativt ny eller om du redan engagerar dig vad som faller inom ramen för Brinn för barnens arbete.

PÅVERKANSGRUPPEN

Gruppen syftar till att påverka via olika medel för att få till en förändring gällande utsatta barns rättigheter. Vi arbetar för att påverka beslutsfattare och samhället i stort för att sätta barnrättsfrågor och barnperspektiv högst upp på agendan.
Vi skriver artiklar via våra egna kanaler media, skrivelser till politiker och myndigheter samt sprider information till allmänheten för att bidra med kunskap och på det sättet skapa opinion kring dessa frågor.

 • Vi håller i manifestationer, demonstrationer och kunskapscirklar

 • Vi träffar politiker och framför de utmaningar och den skyddslösa verklighet som barn i utsatthet lever i idag.

 • Vi framför våra tankar och analyser för att få till en förändring.

 • Vi bygger vår egen kunskap utifrån vårt nätverk av olika experter inom området samt även våra egna enskilda fall där vi är inkopplade. Kunskap och spridning av den är nyckeln till förändring.

RÅDGIVNINGSGRUPPEN

Vars syfte är att skapa en informationsbas på Brinns hemsida genom att skriva om ämnen som berör Brinn för Barnens arbete i ett informativt syfte. I informationsbasen är det tänkt att alla ämnen som berör barnrättssäkerhet ska finnas i lättillgängliga texter för den som söker information.

Texter baserade på flera källor som bejakar hur exempelvis en institutions arbete fungerar. Informationsplattformens innehåll är ämnad till alla som har någon form av undran över vart man kan vända sig i olika situationer och vilket utbud det finns. Här ska finnas objektivt faktarika texter för att läsaren ska kunna bilda sig en kunskapsgedigen uppfattning.

Här är också tänkt att det ska finnas hjälptexter för olika situationer, exempelvis om du är familjehem och söker information om dina rättigheter, om du är tonåring i en utsatt situation, osv.

Gruppen arbetar också med och inriktar sig på de fall som kommer in till Brinn för barnen från människor som har ett problem gällande frågor om barn i samhällsystemet.

Det kan röra sig om hjälp och stöd vid umgängesrätt hos socialtjänsten, omhändertagna barn och vårdnadsöverflytt mm. Vid särskilda fall kan ärendet gå vidare till advokatpoolen förutsatt att personen som sökt till socionompoolen önskar det.


INSAMLINGSGRUPPEN

Vars syfte är att utöka och stärka vår påverkan i Brinn för barnen genom att ansvara för, och bygga upp vårt insamlingsarbete, söka samt hantera bidrag.Profil – du får gärna ha erfarenhet av insamling inom den ideella sektorn men det är inget krav. Du kommer arbeta både strategiskt och operativt. Vi ser gärna att du är lösningsorienterad, noggrann, ansvarstagande, självständig och relationsbyggande. Viktigt är också att du kan formulera dig bra i skrift. Meriterande om du har erfarenhet av bidragsansökan till stiftelser, fonder, sponsorer, stat och kommun.

Rollen innefattar bland annat ansvar för:


 • föreningens insamlingsarbete

 • uppbyggnad och utveckling av föreningens insamlingsarbete

 • samarbeten med företag och andra intressenter i form av sponsorer eller annat

 • insamlingskampanjer

 • ansökningar till myndigheter, stiftelser och övriga bidragsgivare

 • återrapporteringar till givare

 • digitala insamlingskanaler

 • uppsökande arbete för att hitta nya givare

Alla i föreningen arbetar ideellt i mån av tid och hur mycket tid du kan bidra med är upp till dig. Vi ser gärna att du är positiv, omtänksam med en inställning att allt är möjligt. Vi är också beroende av att var och en tar ett stort eget ansvar för sina arbetsuppgifter och ansvarsområden och att arbetet förs inom det ramverk Brinn för barnen satt upp.


EVENEMANGSGRUPPEN

Arbetar med manifestationer, aktioner och demonstrationer. Gruppen planerar och samordnar arbetet runt föreningens kommande evenemang, ombesörjer informationsmaterial, engagerar föreningens medlemmar och liktänkande grupper, skriver informationsmaterial, kontaktar media samt ser till att det finns bemanning till aktiviteten och mm.

Brinn för barnen anordnar en till flera gånger om året olika former av manifestationer där det bland annat ingår att skriva ihop material för ämnet manifestationen berör. En stor del i Brinn för barnens evenemang är att engagera föreningens medlemmar att delta, vilket även tillfaller evenemangsgruppen. Du kommer att ha en viktig roll i att samverka med olika föreningar och organisationer, vara samordnade för olika arrangemang, ordna med praktiska förberedelser och förberedande möten. Du bör vara strukturerad, ha god förmåga att bygga upp relationer till enskilda personer och till olika organisationer, samt ha erfarenhet av samverkan.

Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och har ett gott bemötande i alla dina möten.


ADVOKATPOOLEN

Arbetar med och riktar sig till de som är i behov av hjälp med frågor gäller barns rättigheter utifrån vår lagstiftning. Det kan gälla till exempel placerade barns rättigheter, barn som lever i en utsatt hemmiljö eller om ett barn inte få gehör för sina rättigheter hos myndigheter. Advokatpoolen erbjuder också stöd och hjälp gällande dialog eller skrivelser till myndigheter.

Via våra advokater som besitter gedigen erfarenhet inom barnrätt bistår de med råd eller stöttning kring de juridiska spörsmål som kommer in via vår advokatkontaktmail. Förfrågningar går alltid via vårt team först för bedömning för att i vissa fall slussas vidare till någon av våra advokater som vi samarbetar med.

I vissa fall kan det bli en rättslig process vilket då någon av våra advokater kan ta sig an i mån av tid. I vissa fall går förfrågningarna vidare till vår socionompool. Övriga fall hjälper bedömningsteamet med råd och stöd.


FÖR DIG SOM VILL SÖKA TILL EN ELLER FLERA AV VÅRA ARBETSGRUPPER:

Du får gärna ha erfarenhet kring att skriva informativa texter, att på egen hand söka upp fakta och presentera det sakligt och objektivt, vara självständig och driven.

Kommunikation och dokumentation är stora delar av ditt arbete och därför behöver du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, vara strukturerad och kreativ.

Alla i föreningen arbetar ideellt i mån av tid och hur mycket tid du kan bidra med är upp till dig

Kommunikation och dokumentation är stora delar av ditt arbete och därför behöver du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, vara strukturerad och kreativ.

Var och en tar ett stort eget ansvar för sina arbetsuppgifter och ansvarsområden och att arbetet förs inom det ramverk Brinn för barnen satt upp

Vi ser gärna att du är positiv, omtänksam med en inställning att allt är möjligt.

Vi ser gärna att du är noggrann och ansvarstagande och har lätt att arbeta i grupp.

SKICKA IN DIN ANSÖKAN NU!