Föreningen Brinn för barnens logotyp

STÖD & HJÄLP TILL VUXNA

DET FINNS HJÄLP ATT FÅ!

Föräldraskapet är det finaste som finns, men det kan också kännas svårt och tungt. Som förälder är man det viktigaste i ett barns liv och det är du som ger ditt barn förutsättningarna att vara tryggt, utvecklas och må bra.

INTE ENSAM

De flesta av oss kan känna igen känslan av att ibland känna sig otillräcklig eller rådvillig när det gäller uppgiften att vara förälder.
Som människor har vi behov av stöd och hjälp. Vi behöver personer omkring oss som kan ge stöd och råd. Ibland kanske vi inte har någon runt oss som kan ge det stödet vi behöver och då är det bra att kunna kontakta de som har mycket erfarenhet och kunskap om just det vi kämpar med. Om man själv mår dåligt, om man har ett barn med extra behov eller man stöter på situationer i sitt föräldraskap där man känner sig vilsen är det bra att söka ny kunskap och nya strategier.

STÖD FINNS

Många kommuner erbjuder föräldrarskapsstöd, exempelvis i form av kurser och gruppträffar. Kontaktuppgifter finner du på din kommuns webbplats. Du kan som förälder även finna hjälp och stöd hos din baranvårdscentral eller socialtjänst. Socialtjänsten har som uppgift att hjälpa vårdnadshavare med stöd i sitt föräldrarskap eller stöd till dess barn. Om du söker dig till socialtjänsten kommer ni tillsammans att komma överens om vilken form av stöd som behövs i din situation.