Föreningen Brinn för barnens logotyp

Manifestation

UPPROP SOCAILTJÄNSTEN 2.0

Brinn för barnen höjer rösten för:

 • Barn som växer upp utan att få sin röst hörd, och där man inte sätter barnets bästa först.
 • Barn som tvingas bo kvar med sina förövare, där de far illa och riskerar sitt liv. 
 • Barn som inte flyttas från föräldrar eller vårdnadshavare där de far illa.
 • Barn som tvingas till umgänge med sina förövare. 
 • Barn som blir inlåsta på undermåliga HVB hem utan tillgång till välutbildad personal, kvalitativ behandling och utan att få sin röst hörd. 
 • Barn som inte får rätt uppföljning eller stöd. 
 • Barn som flyttas runt av socialtjänsten, utan möjlighet att rota sig på en trygg plats. 
 • Barn som tas ifrån rättigheten att hålla kontakt med de personer de ser som sina viktiga människor. 
 • Barn som flyttas från föräldrar som hade gjort ett bra jobb med rätt hjälp.
 • Barn som flyttas till nya miljöer där de fortsätter fara illa på grund av bristfälliga utredningar av boendet. 
 • Barn som tvingas lämna sina trygga familjehem, där familjeföräldrarna i en del fall är de enda föräldrar barnen ser som sina.

Var:

Utanför Stockholms riksdag kommer Brinn för Barnen att hålla en stillsam ljusmanifestation och överlämna skrivelser om socialtjänst och dess behov av förändring till berörda parter. Våra medlemmar är välkomna att ansluta sig till manifestationen på plats.


Det kommer även att ske lokala ljuständningar runt om i landet och brinns medlemmar tänder egna ljus i sina hem för att posta online på våra sociala medier.

Brinn för barnen anordnar än en gång manifestation Upprop socialtjänsten. Vi höjer våra röster för de barn som själva inte kan göra det! Vi höjer våra röster för alla utsatta barn! Vi kräver en trygg, fungerande och rättssäker socialtjänst. Vi manifesterar inte MOT socialtjänsten. Vi manifesterar FÖR ett fungerande skyddsnät för barnen.


Vi kräver förändring NU. Barnen kan inte vänta.

Genom att tillsammans med oss tända tusentals ljus den 11 november är du med och höjer din röst för utsatta barns rättigheter i Sverige.

Vi kräver att:

 • Socionomutbildningen görs om från en generalistutbildning till flera olika specialistutbildningar så att handläggare alltid har rätt kompetens för det arbete de är tillsatta att utföra. 
 • Socialtjänsten utreder rättssäkert, kompetent och med barnets bästa i fokus.
 • Socialtjänsten lyssnar på barnet och alltid sätter barnets bästa i främsta rummet och därmed tillämpar barnkonventionen.
 • Socialnämndens ledamöter består att personer med särskild kompetens inom de områden de ska fatta beslut i.
 • En moderniserad socialtjänstlag som är anpassad till nya krav och förutsättningar med barnets bästa i fokus i alla frågor.
 • Omforma valda delar av sekretessen och inrätta digitaliserade journaler så att orosanmälningar och annan avgörande information gällande utsatta barn alltid följer barnet. Detta möjliggör för kommuner och myndigheter att samarbeta för att skydda och hjälpa utsatta barn.
 • Regeringen ska säkerställa att socialtjänsten får tillräckliga resurser och stöd för att utföra ett fullgott förebyggande arbete samt kunna utföra sitt arbete med kvalité. Socialtjänsten ska ha rätt förutsättningar för att göra rättssäkra utredningar.
 • Socialtjänsten ska utföra gedigna kvalitetssäkrade utredningar av alla samarbetspartners. Kontaktfamilj, jourhem, familjehem och institutioner. Ny utredning ska ske vid varje placering.
 • Under en placering ska socialtjänsten kontinuerligt utföra uppföljningar hos de placerade barnet/barnen. Frekvensen bör vara hög och förekomma både som anmälda och oanmälda besök. Uppföljning ska ske med barnet enskilt och med samarbetspartnern. 
 • IVO ska bli ett starkt tillsynsorgan som frekvent följer upp socialtjänst och kommuner att de utför rättssäkra utredningar med barnets bästa i fokus. 
 • IVO ska göra uppföljning av tagna beslut för att säkerställa att de genomförs, och inte enbart anta att förbättringar sker.
 • IVO ska tillämpa sitt mandat när det krävs, de behöver bli mer effektiva med de verktyg och det mandat som de har. Mandat såsom att förelägga om viten, och även stänga ner verksamheter som inte fungerar.
 • Digitalisering av IVO och datadrivna analyser kommer bidra till att mer effektivt följa upp brister men även upptäcka fel och brister innan de inträffar.

Guide för lokala manifestationer 11/11
För alla Brinn för barnens medlemmar som vill vara aktivt delaktiga i sina egna städer bjuder vi dem att tända ljus utanför sina lokala socialtjänstkontor på manifestationsdagen. Tänd ljus utanför ditt lokala socialtjänstkontor, ta en bild, posta på Brinn för barnens sociala medier tillsammans med våra hashtaggar #uppropsocialtjansten #sveriges_riksdag #brinnforbarnen:

Instagram: @brinnforbarnen
Facebook: @brinnformbarnen

Skriv ut vårt tryckmaterial, flyers och posters och sätt upp på anslagstavlor och andra ställen avsedda för information. Varje kommun har sina egna bestämda regler för affischering. Se vad som gäller för just din kommun. Kontakta gärna lokal press och berätta om manifestationen.

Guide för manifestationen på Internet 11/11
• tänd ett ljus i ditt hem, ta en bild och posta under manifestationsdagen på Brinn för barnens sociala medier tillsammans med våra hashtaggar #uppropsocialtjansten #sveriges_riksdag #brinnforbarnen
Instagram: @brinnforbarnen
Facebook: @brinnformbarnen
Dela information om manifestationen i alla dina egna sociala media. Kontakta grupper du är medlem i och fråga om du får dela informationen där. I lokala facebookgrupper kan man nå många.
• dela vår namninsamling
• dela vår manifestationslåt
• dela våra hashtaggar #uppropsocialtjansten #sveriges_riksdag #brinnforbarnen
Du kan hitta musik, logga, bilder och texter på vår hemsidaSäkerhet vid ljuständning
• använd gravljus med lock då de är säkrast och även klarar blåst och regn. Tänk på att inte sätta ljus i närheten av ngt som kan fatta eld
• var noga med att inte placera ljus, information eller bilder någonstans där de kan störa eller orsaka skada

Covid-19
Med anledning av Covid-19 är det viktigt att följa gällande restriktioner och vidta alla försiktighetsåtgärder som står till buds.

Kan jag göra skillnad genom att tända ljus?
Ja.
Vi måste tro att vi kan göra något för en förändring. Barnen kan själva inte höja rösten och säga ifrån. Det är våran uppgift. Som vuxna medmänniskor.

En varm och respektfull manifestation
Det är viktigt att det blir en respektfull och vänlig manifestation. Vi tänder ljus för de barn som mist sitt liv, de barn som inte får rätt instanser och stöd men även för en bättre arbetssituation, tillräckliga resurser och rätt utbildning för alla handläggare som kämpar. Vi manifesterar mot bristerna inom Socialtjänsten samt för en fungerande socialtjänst med rätt förutsättningar att göra ett bra jobb.

Tillsammans kan vi göra den här manifestationen stor och sprida informationen till många. Nu är det upp till er ute i landet att anordna ljuständningar utanför era lokala socialtjänstkontor och även tända egna ljus online. Kom ihåg – vi gör inte detta för vår skull eller för föreningens skull. Allt arbete bedrivs ideellt. Vi gör detta FÖR BARNEN. Tillsammans med er.

Tack för ditt engagemang
Tillsammans gör vi skillnad!