Föreningen Brinn för barnens logotyp

PÅ BARNENS SIDA, ALLTID!

Vi är en ideell förening utan politisk koppling där vårt antal är vår styrka.

Tillsammans är vi starka!

Bild av två barn som håller upp en egengjord skylt i kartong med texten "MIN RÄTT!"

31 484

Medlemmar på Facebook

20 500

Följare på Instagram

2021

Registrerades som en förening

HUR ALLT BÖRJADE

En Facebookgrupp startades av AnnaNova Gylling Linder till minne av Esmeralda även kallad "Lilla hjärtat".


Brinn för barnen hette från början "Brinn för Esmeralda" och startades av AnnaNova Gylling Linder till minne av treåriga Esmeralda. Esmeralda hade sedan födseln bott i ett familjehem men strax före sin treårsdag flyttades hon tillbaka till sina biologiska föräldrar. Trots flera orosanmälningar kring Esmeraldas mående inledde socialtjänsten ingen utredning. Åtta månader efter flytten till de biologiska föräldrarna hittades Esmeralda död i hemmet. Hon var då kraftigt undernärd, hade flertalet fysiska skador samt droger i kroppen.


Det är slutet av sommaren 2020 och AnnaNova Gylling Linder var, som många andra i Sverige vid den här tiden, helt förkrossad över lilla Esmeraldas fruktansvärd öde. AnnaNova kände att hon måste göra något för att hedra den lilla flickan som mist sitt liv. Hon bestämmer sig för att anordna en ljus-minnesstund för Esmeralda och startar gruppen Brinn för Esmeralda på Facebook. Tanken är att på ett bestämt datum tända tusentals rosa ljus i fönster, på uppfarter, gator och torg. AnnaNovas förhoppning är att Sverige ska enas i en vacker ljus-ceremoni för Esmeralda.


Facebookgruppen Brinn för Esmeralda växer snabbt. AnnaNova

och hennes administratörer får jobba hårt för att hålla gruppen fri från den ilska och frustration som många i Sverige känner kring det fruktansvärda som hänt. De vill ha en grupp utan politiska diskussioner eller frågeställningar om skuld.


Det stod snart klart för oss att vi ville fortsätta arbetet för att uppmärksamma alla barn som far illa och belysa bristerna i vårt samhälle.

I augusti 2020 ändrades gruppens namn till "Brinn för Barnen".

Bild av en familj som håller händer på en kurvig väg kantad av skog

Vi vill bli en kraft för alla barn att räkna med inom alla områden som rör barns

rättigheter, socialtjänsten och rättsväsendet såsom domstolar och polis.

Vi vill bidra med att skapa opinion och uppmärksamma brister kring barns

rättigheter och i vårt samhälle.

Vi vill koncentrera vårt engagemang till att framför allt innefatta de barn som på ett eller annat sätt lever i utsatthet genom våld, missbruk, psykisk ohälsa eller övergrepp.


Vi vill sprida information om utsatta barns verklighet i vårt samhälle genom verkliga berättelser från barn och familjer samt via våra egna artiklar med olika intressenter likt socialsekreterare, advokater, poliser, familjehem och vårdnadshavare.

Vi vill påverka politiker genom att skapa en dialog med dem och uppmärksamma

dem på de brister som finns.

Vår första manifestation tillägnades Esmeralda, Lilla Hjärtat, som tände elden

i så många människors hjärtan.

Vi kommer i framtiden att hålla fler manifestationer och event.

DIN GÅVA GÖR SKILLNAD!


Brinn för barnen är en helt ideell förening som arbetar för alla barns rätt till en trygg barndom.

Vi är därför beroende av de stöd och gåvor som kommer in till föreningen för att vårt arbete ska kunna fortsätta.

123 380 92 58MANIFESTATION 4/10 2020 - Brinn för Esmeralda


Den 4 oktober 2020 tänds tusentals på orter över hela Sverige både lokalt och digitalt. Tusentals personer postar ljus med gruppen Brinns taggar i sociala medier. Det blir en fin manifestation och runt om i landet hålls det tal, sjungs vackra sånger, man släpper ballonger, tänder ljus och lämnar blommor och nallar för att hedra Esmeralda och alla andra barn som farit illa. Efter manifestationen fortsätter arbetet med att driva de här viktiga frågorna.


AnnaNova Gylling Linder tar ett beslut att lämna över ansvaret för Brinn för barnen till Johanna Stålhandske. Gruppen byter namn för att innefatta alla utsatta barn och blir Brinn för Barnen.


Under året 2020 växer gruppens medlemmar lavinartat. Även den kärna av aktiva medlemmar som styr upp arbetet för barnens bästa blir fler och tillsammans blir det Johanna Stålhandske, Sara Karlsson, Alexandra Toth, Jessica Ivarsson, Linda Persson, Sara Palmkvist och Anna Troedsson som för Brinn för Barnens arbete framåt.LÄS MER OM OCH SE BILDER FRÅN MANIFESTATIONEN HÄR


GRUPPEN BRINN FÖR BARNEN


Gruppen Brinn för Barnens paroll har sedan gruppens början – sommaren 2020 varit – att gå från ord till handling, något som nu även kommit till Brinns faktiska utformning:


Vi har gått från aktiv barnrättsgrupp till aktiv barnrättsgruppsförening! Under årsskiftet har kärngruppen i Brinn för Barnen tagit fram förslag till stadgar för en kommande ideell föreningsbildning och dessa har slipats till, möte utlysts och under kvällen den 22 mars 2021 godkändes

Brinn för Barnens stadgar av samtliga närvarande medlemmar.


Mötesordförande Johanna Stålhandske förklarade Brinn för Barnen är nu en ideell barnrättsförening! Samtliga styrelseposter blev fyllda och tre suppleanter med inträdesordning utsågs och även en revisor. Ett stort och fantastiskt ögonblick för oss alla. Nu fortsätter föreningen Brinn för Barnens verksamhet att utvecklas till en kraft att räkna med.HÄR KAN DU LÄSA MER OM FÖRENINGENS ARBETE