Föreningen Brinn för barnens logotyp

Remissvar - lex Lilla hjärtat

• Brinn för barnens remissvar kommer innehålla: Barnets bästa ska vara ett eget rekvisit. Det innebär att trygghet och stabilitet för barnet ska väga tyngst i beslutsprocessen och att barnets bästa nödvändigtvis inte innebär en återförening med biologiska föräldrar.

• Det ligger inte med som förslag i regeringens proposition, men drivs som en motion i riksdagen,

• Drogtester ska kunna krävas både vid umgänge och hemflytt. Brinn för barnen vill att man säkerställer en varaktig nykterhet genom minst 12 månaders provtagning inför hemflytt, men även under minst 12 månader efter hemflytt. Det är viktigt att man parallellt med provtagningen jobbar för att barn och föräldrar bygger upp en god och trygg relation.

• Regeringens förslag är att drogtester ska vara möjliga inför umgänge och hemflytt, men ej efter hemflytt då detta anses kränka föräldrarnas integritet. Regeringen föreslår också att beslut om drogtest ska kunna överklagas av föräldern.

• Uppföljning av vårdnadshavarna efter tvångsvårdens upphörande ska pågå under minst 12 månader

• Förslaget från regeringen innebär lagstadgad uppföljning av hemsituationen i upp till 6 månader.

• Vi är eniga med lagförslagen att en möjlig vårdnadsöverflytt ska tidigareläggas, vilket skapar en stabilitet för barnen.

• Idag gäller 3 år men förslaget från regeringen är nu 2 år, vilket innebär att efter 2 år ska en vårdnadsöverflytt övervägas. Därefter ska en vårdnadsöverflytt övervägas årsvis.


Manifestation lex Lilla Hjärtat

• Brinn för barnens remissvar kommer innehålla: Barnets bästa ska vara ett eget rekvisit. Det innebär att trygghet och stabilitet för barnet ska väga tyngst i beslutsprocessen och att barnets bästa nödvändigtvis inte innebär en återförening med biologiska föräldrar.

• Det ligger inte med som förslag i regeringens proposition, men drivs som en motion i riksdagen,

• Drogtester ska kunna krävas både vid umgänge och hemflytt. Brinn för barnen vill att man säkerställer en varaktig nykterhet genom minst 12 månaders provtagning inför hemflytt, men även under minst 12 månader efter hemflytt. Det är viktigt att man parallellt med provtagningen jobbar för att barn och föräldrar bygger upp en god och trygg relation.

• Regeringens förslag är att drogtester ska vara möjliga inför umgänge och hemflytt, men ej efter hemflytt då detta anses kränka föräldrarnas integritet. Regeringen föreslår också att beslut om drogtest ska kunna överklagas av föräldern.

• Uppföljning av vårdnadshavarna efter tvångsvårdens upphörande ska pågå under minst 12 månader

• Förslaget från regeringen innebär lagstadgad uppföljning av hemsituationen i upp till 6 månader.

• Vi är eniga med lagförslagen att en möjlig vårdnadsöverflytt ska tidigareläggas, vilket skapar en stabilitet för barnen.

• Idag gäller 3 år men förslaget från regeringen är nu 2 år, vilket innebär att efter 2 år ska en vårdnadsöverflytt övervägas. Därefter ska en vårdnadsöverflytt övervägas årsvis.