Föreningen Brinn för barnens logotyp

Humana barnen

Vi i föreningen Brinn för barnen stöter ofta på fall där barn far illa. Det kan vara både fysiskt, psykiskt och i de värsta fallen där barnen redan är placerade på hem för att skyddas men resultatet är en misär som var värre än den situation de från början kom ifrån. Under en längre tid har HVB-hem kritiseras och kritiken står inte alltid grundlös. Den här artikeln kommer att handla om ”humana barnen”.

Den 13 januari 2021 får vi ett meddelande på vårt instagramkonto. Meddelandet kommer från Anja, 13 år. I meddelandet vädjar hon om hjälp, hennes vän har varit utsatt för olika typer av kränkningar och även blivit utsatt för sexuella trakasserier. Även Anja har blivit utsatt och de sexuella trakasserierna eskalerade och Anja blev tillslut våldtagen på det HVB-hem där hon var placerad. Det var också här som hon träffade sin nya vän ”Sofie”. Anja avslutar meddelandet med att skiva: ”även fast jag är otroligt traumatiserad från det som hände hade jag inte tvekat om jag fick valet att byta plats med Sofie”.

Anja placerades enligt SoL på HVB-hemmet Oasen som drivs utav Humana AB med anledning av att hon led av OCD (tvångssyndrom) och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Även ”Sofie” var placerad på HVB-hemmet med anledning av att hon traumatiserats av socialtjänstens behandling när hon en dag i februari 2020 blev hämtad på skolgården och omplacerades utan förvarning trots att hon sedan födseln varit familjehems placerad hemma hos Mina och Jocke.


Anja berättar om orättvisan som ägde rum på Oasen och hur flickorna utsattes för våld i form av slag där konsekvensen blev en muntlig tillsägelse oftast i form av meningen ”man slår inte flickor.” Anja berättar även om det vulgära språk som förekommer från morgon till kväll:
– Varje dag, hela tiden hörde man ”hora”, ”fitta”, ”kukjävel” osv” Anja berättar även det satt sina spår i henne ”jag har svårt att sluta svära”.


Jag frågar ”Sofie” utan att berätta vad Anja berättat och Sofie bekräftar att:
– Ungdomarna pratar så men personalen kallade oss inte för nått utan svor bara när dom pratade med oss.

När jag pratar med Anja frågar jag om mobiltelefoner då det är känt sedan tidigare att personalen på Oasen gömde undan och öppnade Sofies post, de tog även hennes telefon på heltid. Anja berättar att det var bara Sofie som aldrig fick ha sin telefon även fast dom andra barnen under ”chilltime” fick använda sina. Sofie berättar själv för oss att hon grät när dom tog hennes telefon. Hon längtade alltid hem till sin familj men fick inte kontakta dem. Vid ett tillfälle fick hon låna HVB-hemmets telefon och ringa till sin mamma för att säga god natt. Hennes mamma berättar efteråt för Sofie att: ”Jag hörde på din röst att du hade gråtit.”


Anja berättar om en händelse där hon under en badtur tvingades uppleva sexuella anspel. Även Sofie vittnar själv om hur hon blivit tafsad på under sin vistelse på hemmet:
– Man märkte efter ett litet tag att man var väldigt isolerad med både skola och hem på platsen skriver Anja i ett meddelandet.

Efter händelsen på HVB-hemmet flyttades Anja hem och bor idag tillsammans med sin mamma och de har en fin relation och de pratar om allt. Dock var inte hemflytten eller att Anja skulle få stanna kvar hemma självklar. Trots att Anja blivit utsatt för en fullbordad våldtäkt försökte både socialtjänsten och Oasen återplacera Anja på HVB-hemmet, i samma rum där hon tidigare mött sin förövare. Anja kontaktade då Sofie som fortfarande var kvar på Oasen och Sofie kunde med sin erfarenhet trots att hon bara är 14 år bidra med konkret information och telefonnummer till IVO. Anja ringde själv IVO samma dag och berättade om hur socialtjänsten hotade henne med LVU om hon inte åkte tillbaka till HVB-hemmet Oasen i Aneby. Anja vet själv inte vad som hände men en tid efter samtalet berättade hennes mamma för henne att Oasen hade givit upp hennes plats.

För Sofies del ser det fortfarande annorlunda ut. I december 2021 omplacerades hon för fjärde gången på mindre än två år. Den 22 december 2021 begärde hon ut sitt omplaceringsbeslut men har fram till dagens datum ännu inte mottagit det.

Medan Anja berättar om sina upplevelser så börjar jag direkt tänka på helheten. Här har vi två flickor båda lider utav PTSD av olika anledningar. Det här är platsen som ska skydda flickorna och trygga deras barndom. Det här är platsen som godkänts för att bedriva hem för vård och boende. Båda dessa flickor har mött mer ondska när de varit i placerade i ”säkert förvar” än innan.

Humana AB och IVO


Humana AB har vid flera tillfällen utretts av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Juni 2021 – Beslutar IVO att stänga ner två av Humana AB’s HVB-verksamheter i Hagfors efter att en liten pojke mist livet i händerna på HVB-hemmet.
Oktober 2020 – inkommer IVO anmälan ”Brister i tillsyn nattetid” då flera av de placerade barnen på ett HVBf för barn och ungdomar en kväll har vistats utomhus runt boendet fram till klockan 02:00, fram till 00:00 var personal ute med dem på avstånd.
September 2020 – inkommer IVO anmälan ”Brister i tillsyn av barn” personal vid ett HVB hem för barn och unga har under ett barns affektutbrott lämnat barnet ute på gårdsplanen en kort stund. Under tiden barnet är ensamt ute hinner denne skada grannens bil samt fysiskt skada grannen med en större sten.
Augusti 2020 – inkommer IVO anmälan ”allvarliga vårdincidenter på HVB” då en ungdom agerat ut mot sina medboende som resulterat i både fysisk och psykisk skada hos andra placerade ungdomar. Missförhållandet har orsakats av att verksamheten inte i tillräckligt hög utsträckning lyckades trygga varken ungdomen som agerade ut eller de andra placerade ungdomarna.
Augusti 2020 – inkommer IVO anmälan ”personal agerar ut mot ungdom” utredningen rör framförallt att personal i en affektsituation har hållit en klient mot väggen med grepp över halsen.
Juli 2020 – inkommer IVO anmälan ”olovlig körning” missförhållandet består i att verksamheten haft en bristfällig tillsyn och inte följt rutin vad som gäller personalkontoret och hantering av nycklar då några ungdomar gick in i det olåsta personalkontoret och tog verksamhetsbilens nyckel och körde sedan iväg.
Våren 2020 – inkommer IVO anmälan ”Brister i hantering av registerutdrag” efter att ett HVB-hem för barn och unga inte har säkerställt att registerutdrag inkommit i rätt tid vid anställning av personal.
Mars 2020 – inkommer IVO anmälan ”ungdom på stödboende avlider” efter att en ungdom inskriven vid stödboende avlider till följd av misstänkt överdos av narkotikaklassade preparat.
Källa: www.humana.se


Skrivet av: Alexandra Toth – Brinn för barnen