Föreningen Brinn för barnens logotyp

#kidstoo

Samhället sviker sexuellt utsatta barn! Övergrepp, trakasserier och ofredanden sker överallt i vårt samhälle. Barn far illa. På många sätt är barn skyddslösa inför ovälkomna beröringar och övergrepp. Barn kan oftast inte själva vittna och berätta, och de riktigt små kan varken berätta, bevisa eller tala om vad som hänt. Det är oerhört viktigt att synliggöra sexualbrott mot landets barn, brott som sker i hemmet, på förskolor, skolor och via internet. Rörelsen #KIDSTOO är skapad, stödd och driven av mammor, pappor och släktingar som själva blivit utsatta som barn för sexuella handlingar. Sexuella övergrepp har långtgående verkan i ett barns liv och formar dess livsbana utefter den hjälp barnet får, eller inte får.

I kölvattnet av #metoo-rörelsen kom #kidstoo-rörelsen till, 2017. Efter berättelser om sexuella övergrepp mot kvinnor har även samtalet om sexuella övergrepp mot barn blivit ett ämne i fokus. Gruppen ATSUB, Anhöriga till sexuellt utsatta barn, är en grupp som verkar för barn som utsätts för sexuella övergrepp, och vuxna som under uppväxten upplevt detsamma. Faktum är att vart femte barn utsätts för någon form av sexuellt övergrepp innan de fyller 18 år. Vittnesmål från både barn, och idag vuxna som utsatts för sexuellt ofredande strömmar in till gruppen:

– Det är otroligt mycket samtal. Vi brukar ta emot ett nytt samtal om dagen, men den senaste månaden har det varit tre eller fyra nya varje dag, säger Amanda Kullenberg, verksamhetsansvarig i föreningen, till DN.

Mängden fall är oroväckande och att vi i dagens Sverige har en statistik på vart femte barn som faller offer för sexualbrott är skrämmande. Statistik över antalet uppklarade våldtäkter ser mörk ut och det blir än svårare att nå och förstå våra yngsta offer. Vad görs och vad kan göras? Vad är sexualbrott? Läs vidare!

Vad är sexualbrott? 

Sexualbrott är ett samlingsnamn för alla de sätt en person utsätter en annan människa för våld och brott som har ett sexuellt syfte, exempelvis våldtäkt, sexuella övergrepp, sexuellt utnyttjande, sexuellt tvång, grooming, m.fl. En vuxen som utsätter ett barn för något av detta utnyttjar barnets beroendeställning och kan genom bl.a. hot och skuldkänslor skrämma barnet till tystnad.

Att mot någons vilja utsätta dem för vaginal-, oral- eller anal penetration är alltid ett sexualbrott. Det gäller också ifall någon tvingar en individ att göra detta på dem. Ett sexualbrott kan också vara när någon:

– vill göra något med barnets kropp som får hen att känna sig olustig eller rädd
– rör vid barnets kropp eller könsorgan på ett sätt som inte känns bra eller vill att hen ska röra hens kropp eller könsorgan
– gnider, gnuggar eller trycker sitt kön mot på något sätt
– vill att barnet ska använda munnen för att till exempel suga eller slicka på deras kropp
– vuxen eller någon som är äldre än barnet vill se dess könsorgan eller visa barnet sitt eget
– pratar på ett sexuellt sätt
– vill se eller fotografera barn utan kläder
– vill att barnet ska se på när andra har sex


Vad säger lagen? 

I svensk lagstiftning finns en lag som säger att ingen får göra brott av sexuell natur, alla sexuallbrott är olagliga. Om dessa sker ska den utsatta individen få särskild hjälp och stöd för att bearbeta känslorna kring detta.

Dessa saker räknas alltid som sexualbrott även om barnet går med på eller vill göra det en vuxen ber dem om. Vuxna får inte be om något sexuellt. Det är bara den vuxnes fel. Inte barnets.

Genom internet har barn direkt kontakt med sexistisk material, porr och rasism. Internet är även världens största, mest lättillgängliga form av sexual misshande och är i alla dess former ohälsosam för barn att utsättas för. I Sverige är åldersgränsen för sexuellt umgänge efter eget tycke 15 år, men genom Facebook, Instagram, Snapshat, Tiktok, YouTube, Google m. fl. har barn i alla åldrar tillgång till gränsöverskridande ämnen de inte ska ta del av. Stora delar av dessa plattformars innehåll innehåller olika former av nakenhet, sexuellt laddat innehåll och porr.

Porrindustrins aggressiva marknadsföring når även barn som inte själva söker aktivt efter porr bland annat genom popupannonser, enkla sökord och länkade filmer. Enligt forskning innehåller cirka 90% av alla scener i nätporren våld och de stora porrhubbarna har pedofila kategorier med hundratusentals pedofila porrfilmer. Läkare, psykologer, gynekologer, advokater och kriminologer med flera vittnar från sitt dagliga arbete med barn om hur porren genererar en eskalerande fysisk och psykisk hälsokris bland barn.


Förebyggande arbete för våra barn är A och O i kampen mot övergrepp mot barn. Det går att få stopp på övergrepp och det går att få hjälp att må bra igen. Förebyggande arbete kring barn lär barnen att agera rätt om situationen uppstår. Lär ditt barn om integritet. Lär ditt barn om vad som är ok och inte ok kring barnet och barnets kropp. Lär ditt barn att bestämma över sin egna kropp. Prata om vilka delar på kroppen som är privata. Prata och öva på sätt att respektera kroppsliga gränser. Ett barn som har kunskap om rätt och fel om sin kropp i ett tidigt stadie, och får sina åsikter och känslor respekterade tidigt, vågar sätta gränser och uttrycka vad den vill och inte vill. Detta gör i förlängningen att det vågar sätta gränser för hur de vill bli behandlade när de växer upp och kan lättare sätt stop om de hamnar i en situation som inte är rätt. Förebygg framtida övergrepp. Förövaren finns redan där ute och det är alltid den personens fel när ett sexualbrott mot barn sker, aldrig barnets.

Hur vet jag om ett barn utsatts för sexualbrott? Skam hindrar de flesta barn från att berätta vad de har blivit utsatta för. Skam. Och hot från förövaren.

Fysiska tecken på att ett övergrepp har skett:

  • att barnet börjar väta sängen
  • onaturligt intresse för sex
  • överkunskap om sex för sin ålder
  • självdestruktiva beteenden exempelvis att skära sig, droger, alkohol
  • tankar på självmord 

Anmäl! Om du misstänker att ditt barn, eller ett barn du känner blir utsatt för olaga kontakt, sexualbrott eller liknande, anmäl!